Advokaten 3 - Det giver god mening at udveksle viden på tværs af grænserne

Print Print
07-04-2015

 

Endnu har jeg aldrig været ude for, at jurister fra de ti lande, der mødes og diskuterer en bestemt type sager, ikke er kommet klogere ud. Hvad har de lært? I dont know. Men har de lært noget? Yes!

EU-retten er og bliver en stadig mere central del af den danske lovgivning, og det gør samarbejdet over grænserne også. Derfor giver det mening for danske advokater at være opdateret på EU-retten og udveksle erfaringer med jurister også fra andre lande. Det kan nu ske til næsten halv pris, hvilket ikke mindst skyldes en indsats fra Merethe Eckhardt fra Domstolsstyrelsen, som her fortæller om ordningen.

Af Dorthe Plechinger

Hvorfor er det godt at vide, at Trier er Tysklands ældste by? At den er grundlagt under den romerske kejser Augustus i år 16 før Kristus og stadig har en række spændende historiske værker – blandt andet Porta Nigra, som er den bedst bevarede byport fra den antikke verden og vartegn for byen ved Mosel? Eller at byen måske ikke er stor, men til gengæld meget hyggelig med en række lækre gourmetrestauranter? Jo, fordi det kunne være en ret god idé at tage til Trier og blive opdateret på sin EU-viden, hvis man spørger udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen, Merethe Eckhardt. Trier er nemlig også hjemsted for ERA-akademiet eller Europäische Rechtsakademie, hvor advokater, dommere og øvrige jurister fra hele EU kommer for at blive opdateret eller lære nyt om EU-ret. Men der må gerne komme flere – også fra Danmark – og derfor er det vigtigt at få meldt ud, at der nu er 40 procents rabat i kursuspriserne for også danske advokater, da Danmark er blevet medlem af ERA-akademiet.
Både medlemskab og discounten i prisen skyldes ikke mindst Merethe Eckhardt, som har kæmpet for og er lykkedes med, at Danmark nu har denne status og dette tilbud. Og samtidig er hun selv blevet del af ERA’s bestyrelse på Danmarks vegne. En opgave, som hun ser meget frem til at give et dansk bidrag til. Blandt andet gennem sin viden fra Domstolsstyrelsen om udvikling af uddannelse og efteruddannelse, som hun kort summerer op i sine tre yndlingssætninger: Det skal give effekt, deltagerne skal have udbytte, og der skal kunne erfaringsudveksles.
- Når man nu arbejder med det samme, giver det god mening, at man kan mødes på tværs af grænserne og få den nyeste viden fra nogle vidende mennesker, der sidder med EU-retten til daglig – typisk ved EU-Domstolen. Og endnu har jeg aldrig været ude for, at jurister fra de ti lande, der mødes og diskuterer en bestemt type sager, ikke er kommet klogere ud. Hvad har de lært? I dont know. Men har de lært noget? Yes! Der kan være forskellige formål, men erfaringsudveksling er i sig selv en enorm gave, siger udviklingsdirektøren, som til daglig sidder på fjerde sal i Domstolsstyrelsens bygning i det indre København. 

Fokus på effekten
Hun fortæller, at hun i bestyrelsen vil have særligt fokus på, at ERA-aktiviteterne bliver udbudt som praksisnær læring, da det er dét, der gør hele forskellen i forhold til, om man kommer hjem med noget, man kan bruge, eller ej.
- Og jeg vil have fokus på effekten, for det er jo tid, du river ud af din kalender. Og tid, som du ikke kan debitere, hvis du er advokat. Det koster noget i tid det her. Derfor ville det være rigtig rart, at deltagerne får et udbytte.
Vi har mødt Merethe Eckhardt for at høre hende om to ting: Hun skal fortælle, hvorfor de danske domstole og advokaterne kan have interesse i at uddanne sig i det samme og sammen. Og hun skal forklare, hvorfor også danske advokater i højere grad bør lære, hvad der gemmer sig bag ERA-forkortelsen. For hende er der ingen tvivl om, at samarbejde generelt mellem advokater og dommere kan være oplagt.
- Advokaterne er sammen med anklagerne de professionelle brugere af domstolene. Der er rigtig meget af det, vi laver, som advokaterne på en eller anden måde bliver berørt af, eller har en grund til at ønske sig indflydelse på. Derfor har vi i vid udstrækning et samarbejde med advokaterne, siger hun og nævner blandt andet uddannelse og kurser som et vigtigt område.
Grunden til, at det kunne være en god idé at overveje kurser – også gerne de samme – på det tyske ERA-akademi er, at ERA har adgang til “et stort udbud af EU-retlige kurser af en høj kvalitet til en rimelig pris – så kort kan det siges,” som Merethe Eckhardt slår fast. Denne viden bliver mere og mere vigtig: EU-retten betyder allerede meget for vores lovgivning og retssystem, og den kommer ikke til at betyde mindre med årene. Det gælder for både dommerne, der “selvfølgelig skal kende de regler, de dømmer på baggrund af,” og det gælder advokaterne, som “selvfølgelig også skal kende de regler, de opererer indenfor for at kunne varetage klienternes interesser bedst muligt.”
- Vi er jo fuldgyldige og fuldblodige medlemmer af EU på langt, langt de fleste områder – og så har vi lige retsforbeholdet. Men selv der, hvor vi har retsforbeholdet, kan det faktisk være relevant for advokaterne og for centraladministrationen at kende EU-retten. Det vil for eksempel gælde områder, som udlændingeområdet, familiesagerne og alle de internationale skilsmisser.

Flere benytter sig af ordningen
Også inden for de områder, hvor vi er ‘fuldblodsmedlemmer’, for eksempel konkurrenceret, menneskeret, miljøret og arbejdsret kan der komme spørgsmål op som præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen eller fortolkninger, hvor det kan være meget nødvendigt for blandt andre advokater at være godt inde i den nye viden og lovgivning på området. Og kurserne er meget målrettede. I marts er der blandt andet et med titlen Cross Border Insolvency Proceedings.
- På sådan et kursus kommer du godt med på området, forklarer Merethe Eckhardt og fortæller, at også målgruppen er præciseret. Nogle kurser er målrettet bredt, andre er målrettet advokater, og andre igen dommere.
- Kort sagt har ERA indrettet det, så der er målrettede kurser med målrettede temaer og målrettede grupper. Og det fremgår meget præcist, hvem eller hvad, der er tænkt på.
Flere og flere EU-jurister benytter sig af ordningen. Fra 2005 til 2013 er tallet for deltagere generelt vokset fra 4.905 til 7.934. Der har været et lille fald fra 2013 til 2014 for danske deltagere – fra 130 til 127 i alt – men når det gælder advokater, er der faktisk sket en stigning fra 18 deltagere i 2013 til 28 i 2014.
- Helt overordnet vil jeg sige, at det da er mit håb, at flere danskere kommer til at deltage. Det er vigtigt for alle, at de professionelle mennesker, der beskæftiger sig med EU-ret, har den allerbedste viden på området, siger Merethe Eckhardt og tilføjer, at hun gerne vil være med til at facilitere de bedste rammer for at erfaringsudveksle.
- For det, tror jeg, kan give en bedre kvalitet og en større ensartethed på tværs af grænserne. Det har vi jo alle en interesse i.

 

To kommende kurser med særligt sigte på advokater
Annual Conference on European Environmental Law 2015 (16-17/4 2015)
Summer Course on European Competition Law (6-10/7 2015)
Alle kurser og aktiviteter fremgår af ERA's hjemmeside, www.era.int. Der er online-tilmelding direkte via denne side, og de 40 procents rabat bliver automatisk trukket fra.
Kurserne foregår oftest i Trier, hvor kursusstedet (med kombineret hotel og kursuslokaler) befinder sig, men de kan være forlagt til andre steder.

ERA - Europäische Rechtsakademie eller The Academy of European Law – blev opført, fordi den europæiske integration tog fart i de sene 80’ere og 90’erne. Med blandt andet Maastricht-aftalen i 1992 blev anvendelsen af europæisk lovgivning endnu mere udbredt end før. Dermed blev det klart, at advokater, dommere og andre jurister på alle niveauer i næsten alle områder af lovarbejdet ville behøve regelmæssige kurser og et forum til at diskutere tingene for at holde sig opdaterede med den nyeste viden. Akademiet åbnede sommeren 1998 og har i øvrigt et særligt bibliotek, der indeholder publikationer om alle områder af EU-retten fra både europæiske og nationale perspektiver.

Her samarbejder advokater og Domstolsstyrelsen i øvrigt
Folkemødet på Bornholm, udviklingsprojekter som for eksempel Domsdatabasen, ved høringer for eksempel i forhold til digitalisering eller retningslinjer for e-mail. Desuden er der samarbejde om fælles kursustilbud – i år blandt andet selskabsret, skatte- og afgiftsret, nyheder i strafferetsplejen, lejeret, personskadeproces og Retslægerådet.