Advokaten 3 - Leder - Brug Advokatsamfundet – vi er her for det samme

Print Print
07-04-2015

LEDERNår jeg ser tilbage på mine snart seks år som formand for Advokatrådet, er der forhold, der står med stedse større tydelighed. En ting er, at Advokatsamfundet stadig er meget mere end en tilsynsmyndighed. Men derudover står vi mere end nogensinde parate til at servicere jer advokater.
Jeg ved, at mange kolleger benytter sig af eksempelvis telefonrådgivningen i Sekretariatet. Men for at nå ud i enhver krog af landet, prøver vi blandt andet her i bladet at blive bedre til at fortælle om de tilbud, der er på hylderne. Et af dem er den daglige telefoniske rådgivning, hvor jurister sidder klar til at besvare spørgsmål om alt fra interessekonflikter til spørgsmål om klientkontoen. Hvert et spørgsmål bliver taget alvorligt – og jeg kan kun opfordre til at ringe.
En anden service, som netop er sat i søen som et pilotprojekt i Advokatnævnet, er mulighed for mægling og mediation i udvalgte klagesager. Det er et projekt, som jeg tror på kan gøre en stor forskel på sigt. For det første vil der være tale om en hurtigere og mere smidig behandling af de klagesager, der finder sin løsning på denne måde. For det andet vil det være besparende. Her tænker jeg ikke kun på Nævnet, og de mange ressourcer hver enkelt sag kræver (i gennemsnit koster hver klagesag over 10.000 kroner), men også på de personlige ressourcer, som både klager og indklagede uundgåeligt bruger på en sag. Dialog skal man aldrig undervurdere.
I første omgang vil tilbuddet gælde kollegiale sager altså sager, hvor en advokat klager over en kollega, ligesom det vil gælde i visse salærsager. Hvis parterne ønsker at deltage, vil der snarest muligt blive afholdt et mæglings- eller mediationsmøde med deltagelse af parterne.
Projektet ville ikke have sin gang på jorden, hvis ikke de lokale kredse var involveret. Det er nemlig hensigten, at en del af sagerne vil blive behandlet lokalt i advokatkredsene af medlemmer fra den lokale kredsbestyrelse. Selv glæder jeg mig til at følge projektet igennem det kommende år, hvor det løber. Jeg har tiltro til, at det på alle måder bliver et win-win projekt.
Jeg kan heller ikke lade være med at nævne Advokatsamfundets guide ‘Den Gode Proces’, som kvit og frit kan downloades fra hjemmesiden, og som et udvalg under Advokatrådets Procesretsudvalg netop har revideret. Det udkørende tilsyn er endnu et eksempel – og jo, det er stadig et regulært tilsyn, men ideen er, at det i lige så høj grad skal fungere som en vej til kvalificeret vejledning.  I stedet for i flæng at nævne flere tiltag, som er sat i søen for at give direkte værdi for medlemmerne, så vil jeg blot sige: Kontakt Advokatsamfundet, hvis du ser tiltag, der vil give værdi i dit virke som advokat, som vi endnu ikke selv har fået øjnene op for og som kan gavne andre. Vi er her for det samme.