Advokaten 3 - Kort Nyt

Print Print
07-04-2015

 

Dreyers Fonds Hæderspris til advokat Lida Hulgaard
Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for advokater på 400.000 kroner til advokat Lida Hulgaard. Hun får prisen for “på et højt fagligt niveau og med stort mod og engagement at have bidraget til udviklingen af Skatteretten og for at have bragt samfundsmæssigt væsentlige problemstillinger på den juridiske og politiske dagsorden,” fremgår det af begrundelsen.
“Lida Hulgaard har haft en imponerende karriere som advokat, hvor hun gennem en lang række retssager har skabt sig et navn, som en af Danmarks absolut førende skatteadvokater med et stort antal Højesteretssager og sager som Tvind-sagen på CV’et,” sagde Claus Barrett Christiansen fra Dreyers Fonds bestyrelse ved prisoverrækkelsen. Dreyers Fonds hæderspris er på samlet 800.000 kroner og tildeles en arkitekt og en advokat, der har udmærket sig inden for sit felt.

Minister ændrer lovforslag efter Advokatrådets skarpe kritik
Advokatrådet kritiserer skarpt et lovudkast fra Miljøministeriet, som ventes fremsat for Folketinget senere i denne måned. Ifølge forslaget kan kommunerne give dispensation til lokalplaner for at skabe boliger til flygtninge. Det gælder både etablering af bygninger i landzoner og dispensation til eksisterende boliger, som for eksempel nedlagte skoler.
I det oprindelige lovudkast var den sædvanlige høringsfrist på otte uger helt fjernet. Men efter Advokatrådets høringssvar og Politikens pressedækning har ministeriet ændret i forslaget, så de lokale beboere nu har fået to ugers høringsret. Alligevel er det helt uacceptabelt, fordi loven – selv med to ugers høringsfrist – vil underkende borgernes mest centrale rettigheder i planloven, mener specialist i miljøret Håkun Djurhuus, som har bistået Advokatrådet med udarbejdelse af høringssvaret.

Advokatrådet repræsenteret i udvalg om terrorlovgivning
Regeringen har i kølvandet på skudepisoderne i København 14. og 15. februar 2015 lanceret en terrorhandlingsplan indeholdende 12 forslag til initiativer, som ifølge regeringen skal styrke det danske værn mod terror. Blandt initiativerne er nedsættelsen af et udvalg, som blandt andet skal foretage en gennemgang af de danske myndigheders indsats. Advokatrådet skal ifølge handlingsplanen indstille et medlem til udvalget og har valgt at indstille advokat Sysette Vinding Kruse og advokat Jakob Arrevad.

DU KAN NÅ DET ENDNU!
Tilmeld dig allerede i dag Advokatmødet 29. maj 2015, som både har generalforsamling med valg af ny formand for Advokatrådet, en spændende faglig eftermiddag og en underholdende gallamiddag på programmet. Eftermiddagens faglige program kredser om advokatens livscyklus og de dilemmaer, der knytter sig til arbejdsform, familieliv og økonomi. Arrangementet, der tæller med som efteruddannelse, vil gøre dig bedre i stand til at håndtere hverdagens udfordringer som advokat og vil give dig stof til eftertanke og inspiration med tilbage på kontoret.

Tjek programmet og tilmeld dig på Advokatmødet.dk.

Del din viden
Brænder du for et særligt juridisk område, så er der god mulighed for at skrive om det for at dele din viden med kolleger. Kontakt redaktionen med forslag på hha@advokatsamfundet.dk .