Advokaten 3 - Goddag, det er Advokatsamfundet

Print Print
07-04-2015

 

Medarbejderne i Advokatsamfundets Sekretariat står til rådighed for vejledning om god advokatskik og retsplejelovens øvrige regler for advokater. Advokat Lise Ravnkilde fortæller om en enkelt dag ved telefonen.

 

Kan jeg påtage mig den her sag mod en tidligere klient?
De advokatetiske spørgsmål handler meget ofte om en mulig interessekonflikt.
Enten er advokaten i tvivl om, hvorvidt han kan påtage sig en sag, eller han er blevet mødt med et krav fra en anden advokat om at frasige sig sagen på grund af inhabilitet.
Når vi rådgiver advokater i telefonen, er vi selvfølgelig begrænsede af, at vi kun hører sagen fra den ene side, ligesom vi altid må tage forbehold for, at Advokatnævnet kan have en anden vurdering end vores. Vi hjælper med at pege på de relevante bestemmelser i de etiske regler, og de hensyn, som vi vurderer, vil blive afgørende i en eventuel nævnssag.
Vi holder os opdaterede med Advokatnævnets praksis, så vi kan sammenligne med andre sager, og de afgørelser nævnet her er nået frem til. De fleste interessekonflikter drejer sig om risikoen for misbrug af fortrolige oplysninger, det kan være som følge af tidligere sager, parallelle sager, advokaters firmaskift, fusioneringer med videre.

Retshjælpsforsikringen siger, at jeg skal sende en kreditnota!
På salærsiden handler de fleste spørgsmål om reglerne for afregning af salær i sager med fri proces eller retshjælp oftest om afregning af arbejde udført forud for ansøgningen om dækning eller afregning ud over en forsikrings dækningsmaksimum.
I alle salærsager, hvor klienten er forbruger, er vores første spørgsmål: Hvad står der i prisoplysningen?
Advokatnævnets praksis viser tydeligt, at nævnet tager udgangspunkt i de oplysninger om salæret, som forbrugerklienten har fået på skrift, og det er op ad bakke for advokaten, hvis der skal argumenteres for et salær, som klienten ikke måtte forvente på baggrund af de skriftlige oplysninger.

Hvordan er det nu med klientkontoerklæringen?
Så er der selvfølgelig de sæsonbetonede henvendelser. I februar og marts svarer vi på rigtig mange spørgsmål om udfyldelse og indsendelse af den årlige klientkontoerklæring. I december er det højsæson for ældre mænd, som har udset sig årsskiftet som en passende lejlighed til at deponere beskikkelsen og overgå til golfbanen.
Her kan vi bidrage med lidt praktiske fif om deponering, forsikringsforhold og sluterklæring efter klientkontovedtægten.

Jeg kan ikke komme i kontakt med advokaten!
De alvorligste henvendelser drejer sig om mistanke om, at en advokat er i en form for økonomiske problemer, der kan få betydning for klienttilsvaret.
Henvendelserne kommer fra både klienter, andre advokater og domstolene. På baggrund af oplysninger og dokumentation vurderer vi, om sagen kræver for eksempel en revisorundersøgelse, eller om problemet måske kan afhjælpes med et telefonopkald fra Advokatsamfundet.

Jeg skal bruge en advokat, der ved noget om SU-sager!
Vi får mange opkald fra borgere, som vi hjælper med at finde en Advokatvagt eller en advokat via Advokatnøglen.dk.
Klienter, der er utilfredse med advokatens svartid, salæropkrævning eller andet kan finde på at ringe til os og få en vurdering af, om dette er, hvad man kan forvente af en advokat. Vi opfordrer altid til dialog med advokaten om problemet, men vejleder også om muligheden for at indgive klage.


Ring på tlf. 33 96 97 98
Du er altid velkommen til at ringe til Advokatsamfundets Telefonrådgivning, hvor der i dagtimerne på hverdage sidder jurister klar til at besvare dine spørgsmål om alt fra interessekonflikter til forsikring.