Advokaten 2 - Advokatrådets Journalistpris

Print Print
24-02-2015

 

Bedste journalistik om retssikkerhed
En af Advokatrådets vigtige opgaver er at virke til gavn for retssamfundet og har i det øjemed et samspil med medierne.
 Medierne benævnes ofte den fjerde statsmagt – for eksempel har medierne en kritisk og kontrollerende rolle i forhold til de øvrige magtinstanser. Samtidig udgør massemedierne den vigtigste kanal for den brede befolkning, når det gælder om at orientere sig om retspolitik og retsvæsenet. 
Advokatrådet har i de senere år sat fokus på dialogen med medierne for at gøre kvaliteten af formidlingen af retsvæsen og retspolitik så grundig, nuanceret og retvisende som mulig.

Af Advokatrådets Retssikkerhedsprogram fra 2009 fremgår det, at: 
“De strukturelle forandringer i medieverdenen har medført, at kun få journalister har mulighed for at specialisere sig i dækning af retsstoffet og juridiske problemstillinger. Journalister kan derfor have vanskeligt ved at identificere sager, der udover at kunne ‘sælge’ også på let forståelig vis kan sætte fokus på den juridiske problemstilling.”

Advokatrådet har derfor som en del af Retssikkerhedsprogrammet afholdt regelmæssige workshops for journalister, hvor advokater og andre juridiske eksperter kan formidle juridiske emner, som optager medierne. 
Advokatrådet har desuden taget initiativ til at understøtte mediernes interesse for en nuanceret kvalitetsdækning af retspolitik og juridiske emner og har stiftet en journalistpris, som efter en konkret bedømmelse vil kunne overrækkes journalister, som på saglig og engagerende vis har formidlet viden om retssikkerhed, retsvæsenet eller særlige juridisk-prægede problemstillinger. Advokatrådets bedømmelseskomité vurderer dels de nomineringer, som kommer fra offentligheden eller fra medierne selv, dels de nomineringer, som Advokatrådet eventuelt selv måtte foretage. Prisen er på 20.000 kroner.  

Hvem kan få prisen?
Alle, som har udarbejdet et journalistisk produkt, der opfylder kriterierne, kan komme i betragtning, uanset mediets platform.
Det vigtigste kriterium er, at det journalistiske produkt har retssikkerhed eller retspolitiske forhold som et direkte eller underliggende tema. Advokatrådets bedømmelseskomité tolker begrebet retssikkerhed bredt, og journalistiske indslag, artikler med videre skal ikke nødvendigvis have retsvæsenet, advokater eller domstolene som emne.
Formidlingen kan eksempelvis handle om manglende retssikkerhed for udsatte grupper i samfundet. Det kan være manglende klagemuligheder og dermed manglende adgang for borgere og virksomheder til at få ret. Det kan være ‘systemfejl’ indbygget i myndigheders sagsbehandling eller den offentlige forvaltning. Og det kan være indslag eller artikler, som har fokus på mere klassiske retlige emner.
Både konkrete sager og en mere generel behandling af emner kan komme i betragtning til prisen.
Produktet kan være en serie af artikler eller indslag eller en enkeltstående større artikel. Det er også muligt at nominere en person, som over en periode har dækket et område på en så oplysende måde, at det alene kvalificerer til prisen.

Hvordan foretages bedømmelsen?
Advokatrådets bedømmelseskomité lægger vægt på følgende:

Oplysningsgraden: Bidrager produktionen til generelt at højne borgernes viden om retspolitik eller retssikkerhed?
Opmærksomhed: Formår produktionen at sætte emnet på dagsordenen og åbne borgernes øjne?

Hvordan nominerer du?
Vi tager imod nominationer i en periode op til vores generalforsamling, som næste gang afholdes 29. maj 2015. Journalister kan nominere sig selv, og alle kan nominere en eller flere personer med en henvisning til produktion og gerne en kort begrundelse. Priskomiteen kan også egenhændigt nominere personer.

Nomineringen foregår ved, at du inden 16. april 2015 sender en mail til journalistpris@advokatsamfundet.dk.

Hvordan foregår prisuddelingen?
Prisen uddeles på Advokatmødet 29. maj 2015.

Tidligere modtagere af Advokatrådets Journalistpris:
Astrid Fischer, journalist DR Orientering (2011)
Bo Maltesen, journalist Politiken (2013)