Advokaten 10 Vigtig debat om borgerens retssikkerhed i mødet med forvaltningen

Print Print
14-12-2015

 

Der var kamp om taletiden og enighed om, at borgerne har mistet tilliden til forvaltningerne, da Advokatsamfundet havde inviteret til debatmøde med overskriften ‘Hokus Pokus du er rask’. Men politikere, handicaporganisationer og advokater havde også konstruktive ideer til løsninger.

Af Michael Munkholm

“I en kommune skulle der spares, og de ugentlige serviceydelser blev skåret ned fra fire til tre dage. Halvdelen af de berørte borgere klagede til Ankestyrelsen, der underkendte 70 procent af afgørelserne. Men hvad med de borgere, der ikke havde mulighed for at klage? De sidder nu tilbage med en serviceydelse, der er blevet erklæret ulovlig – bare ikke for dem. Vi må ikke glemme de borgere, der ikke klager og ikke får genoprettet deres serviceydelse.”
Sådan lød det fra Thomas Gruber fra LEV på Advokatrådets debatmøde én af de næsten 100 deltagere, som var mødt op for at diskutere både problemer og løsninger i borgerens møde med forvaltningen. Med advokatfirmaet Bruun Hjejle som ramme og DR-vært Solveig Bjørnestad som ordstyrer, blev borgernes retssikkerhed i det offentlige system diskuteret heftigt med et panel, der bestod af Sysette Vinding Kruse fra Advokatrådet, advokat Søren Kjær Hansen, formanden for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen, bestyrelsesmedlem i Foreningen af Socialchefer Kirsten Jacobsen samt folketingsmedlemmerne Marianne Jelved (RV) og Karina Adsbøl (DF).
Der var rigeligt med emner at tage fat på.  Som Thorkild Olesen konstaterede, har hans medlemmer mistet tilliden til systemet, og tror ikke længere på en fair behandling – og både Marianne Jelved og Karina Adsbøl gav udtryk for, at retssikkerheden er under pres for de borgere, der søger hjælp og støtte fra forvaltningerne.

Har du penge, kan du få
At det er kommunernes praksis og ikke loven, der er problemet, var der bred enighed om.  Men også det ulige forhold mellem borger og system blev diskuteret.  Kirsten Jacobsen pegede på borgerens ret til at medbringe en bisidder til møder med kommunen. Det blev også bemærket, at der er sket et skift i den offentlige opfattelse af socialrådgivere: Tidligere blev socialrådgiverne opfattet som ildsjæle med bankende hjerter, der brugte for mange penge. Men den tid er forbi. I dag oplever mange, at der er en nej-politik, når man henvender sig med behov for støtte.
Problemet med borgernes manglende økonomiske kompensation var også på dagsordenen. Fra salen kom et eksempel på en mor, der havde mistet aflastningstimerne til sit handicappede barn – en afgørelse der blev erklæret ugyldig af Ankestyrelsen. Sagen blev omtalt som ‘Har du penge, kan du få – og har du ingen, så må du gå’-dommen, da kvinden ikke havde haft råd til at betale et privat firma for aflastning og dermed ikke havde haft noget økonomisk tab. Tilbage stod kommunen med en ugyldig afgørelse – og alligevel en økonomisk gevinst.
Marianne Jelved konkluderede, at kommunernes fejlagtige bedømmelser skal have konsekvenser, og at det er en forudsætning, hvis der skal ske forandring. Det er et af de debatpunkter fra arrangementet, som hun vil gå videre med.
Også Sysette Vinding Kruse fra Advokatrådet pegede på løsningsmuligheder – blandt andet muligheden for et såkaldt fast-track hos Ankestyrelsen. På den måde vil sager af vital betydning kunne hastebehandles hos styrelsen.

Advokatrådet vil i den kommende periode have fokus på retssikkerhed i forvaltningen. Læs Advokatrådets rapport på Advokatsamfundet.dk .