Advokaten 10 Kort nyt

Print Print
14-12-2015

 

Forsøg på tilegnelse af klientmidler – domæne.nu
Et advokatfirma har været udsat for et forsøg på en uretmæssig hævning af indestående på klientbankkonto. En person havde således oprettet et domæne svarende til advokatfirmaets under top level domæne.nu i stedet for .dk med tilhørende mailadresser, og havde herefter sendt en professionelt udseende mail i advokatens navn til advokatfirmaets bankrådgiver med anmodning om at overføre et beløb fra klientbankkontoen til en bestemt konto. Heldigvis var bankrådgiveren opmærksom, og forsøget blev opdaget, inden pengene blev overført. Forsøget viser, at det kan være nødvendigt at have en god dialog med pengeinstitutterne om procedurer for hævning og bankrådgivernes agtpågivenhed.

Tre nye medlemmer til Advokatrådets Skatteudvalg
I løbet af efteråret har Advokatrådets Skatteudvalg – i blandt andet Advokaten – efterspurgt nye medlemmer til at bidrage til arbejdet med at forbedre retssikkerheden inden for det skatteretlige område. Formanden for Skatteudvalget, Kim Pedersen, glæder sig derfor til at byde Eduardo Vistisen fra Vistisen Skatteadvokater, Stine Andersen fra Kromann Reumert og Nicolai Thorsted fra Andersen Partners velkomne og ser de nyvalgte medlemmer som et stort aktiv for udvalget samt sikkerhed for et glidende generationsskifte.

Strafferetsudvalget har fokus på tolke i straffesager
En ny rapport fra Translatørforeningens tolkeudvalg vedrørende tolkning i den offentlige sektor beskriver den aktuelle tolkesituation i den offentlige sektor og resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt tolkebrugere i den offentlige sektor. Strafferetsudvalget har bistået tolkeudvalget med udarbejdelse af et spørgeskema til advokaterne.

Opdatering af retningslinjer for autorisation for advokatfuldmægtige
Domstolsstyrelsen har oplyst, at retningslinjerne på Domstol.dk om autorisation af advokatfuldmægtige er blevet opdateret. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at afsnittet om autorisation med tilbagevirkende kraft er udgået af vejledningen, og at afsnittet om eksamensbevis er blevet ændret således, at der kræves originalt eksamensbevis eller en bekræftet kopi.