Ny aftale skal skabe transparens

Print Print
26-01-2015

 

Efter 78 år har Kammeradvokatens kontrakt med staten fået et serviceeftersyn, og der ligger nu en ny aftale, som gør priser og opgaver tilgængelige for alle.

Tekst: Hanne Hauerslev

Rollen som kammeradvokat kan spores tilbage til midten af 1600-tallet, hvor opgaven gik ud på at passe godt på statskassens guldmønter. Siden 1936 har opgaven dog været at fungere som privatpraktiserende advokat for staten. Baggrunden for den 78 år gamle aftale var, at staten på linje med resten af aktørerne i samfundet kunne få uafhængige råd hos en fast rådgiver og i det hele taget agere som resten af markedet.
Men nu er aftalen fra 1936 sendt på pension, og erstattet af en ny, som trådte i kraft 1. januar 2015. Den bygger også på, at staten skal være markedskonform og dermed fungere som en anden privat virksomhed.
- Hvor princippet i aftalen tidligere byggede på ‘gynger og karruseller’, hvor staten eksempelvis kom til at betale mindre for en lille sag og mere for en større, så har ønsket til denne aftale været, at der er fuldstændig gennemsigtighed, forklarer Tomas Ilsøe Andersen, som er managing partner hos Kammeradvokaten.
- Før vurderede vi salær ud fra principperne i de advokatetiske regler, og der er fem parametre i spil. Sagens genstand har en betydning – er der tale om en erstatningssag på 8.000 kroner, så er det svært at sende en faktura på 50.000 kroner, selvom det dækker det faktiske forbrug af timer. Så ser vi på sagens udfald, hvor det er afgørende, om den er vundet eller tabt. Forbruget af tid har naturligvis en afgørende betydning ligesom det ansvar, der er forbundet med den konkrete sag. Endelig ser vi på, hvor vidtrækkende sagen har været, for hvis en enkelt sag er principiel, afgør den i princippet en række andre sager, der måske endda står og venter på denne afgørelse, siger Tomas Ilsøe Andersen.

Genforhandling om tre til fem år
- De principper er erstattet af helt faste priser. Eksempelvis koster det 1.125 kroner i timen at have en fuldmægtig på sagen, mens det koster 2.250 kroner i timen at have en partner på. Den samlede regning vil helt præcist vise, hvor mange timer der er udført af partnere, fuldmægtige og advokater med under eller over tre års erfaring, mens studenter- og sekretærbistand er en del af juristtimesatserne. Priserne er forhandlet ud fra en vurdering af markedets forhold, og der er desuden givet en betydelig rabat, hvilket er helt rimeligt, når der er tale om en stor volumenaftale, siger Tomas Ilsøe Andersen.
Priserne er fastsat for tre til fem år ad gangen og genforhandlingen bygger på en tilbundsgående markedsundersøgelse. Alle priser vil kunne findes på Kammeradvokatens og Moderniseringsstyrelsens hjemmesider, og alle vil som hidtil kunne søge aktindsigt i konkrete fakturaer hos den myndighed, der betaler fakturaen.
- Denne fuldstændige transparens er noget helt unikt i branchen, for jeg tror ikke, at der findes andre, der offentliggør både klientaftaler og konkret aftalte priser på denne måde. I private klientforhold gives der jo ikke aktindsigt i fakturaer, ligesom der heller ikke generelt er noget krav om, at advokatfirmaer lægger deres priser og konkrete klientaftaler åbent ud på nettet, siger Tomas Ilsøe Andersen, der understreger, at priserne alene gælder staten.
- Alt i alt er vi meget glade for aftalen og ikke mindst den transparens, den skaber. For sådan skal det selvfølgelig være, når vi arbejder for staten og fællesskabet. Alle skal have mulighed for at forholde sig til, hvordan pengene bliver brugt.

Kammeradvokataftalen
Aftalen trådte i kraft 1. januar 2015, og gælder ministerier og styrelser med videre, mens en række statslige selskaber og eksempelvis selvejende institutioner frit kan vælge advokat.
Aftalen med tilhørende priser gældende for tre til fem år ligger frit tilgængelig på Moderniseringsstyrelsens og Kammeradvokatens hjemmesider.

Priser
Partner                                                           2.317 kr.
Advokat med mere end 3 års erfaring           1.880 kr.
Advokat med mindre end 3 års erfaring        1.571 kr.
Fuldmægtig                                                   1.159 kr.

Priserne er gældende pr. 1. januar 2015 og reguleres næste gang pr. 1. januar 2016.

Priserne gælder ikke Kammeradvokatens andre klienter.

Læs mere på www.kammeradvokaten.dk og www.modst.dk