Kort Nyt

Print Print
26-01-2015

 

Fup-mails i omløb 
Advokatsamfundet har tidligere advaret om henvendelser fra udenlandske klienter, hvor der var tale om bedrageri med dækningsløse checks. Nu er samme type af mails i omløb igen.
I de pågældende tilfælde er der tale om en konstrueret konflikt, hvor låntager hurtigt anerkender at skylde det forfaldne lånebeløb, og hvor låntager indfrier fordringen ved hjælp af en falsk check. Långiver/klienten presser samtidig på med at få overført beløbet fra checken, inden den er blevet clearet. Udover at der er tale om bedrageri, vil der være en risiko for kurstab i det omfang, at kursen på eksempelvis USD falder fra indløsningen frem til konstatering af den manglende dækning.  

Partnerprøven 2015
Partnerprøven afholdes næste gang 26. marts 2015 klokken 11-13 på Syddansk Universitet, Campusvej, Odense. Tilmelding sendes til Advokatsamfundet, att. Lise Ravnkilde, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller på mail til lra@advokatsamfundet.dk.

Advokatrådets udkørende tilsyn
I 2014 gennemførte Advokatsamfundet 194 tilsynsbesøg hos advokatvirksomheder og hos 126 virksomheds- og organisationsansatte advokater.
Brevet fra Advokatsamfundet om det kommende tilsynsbesøg er ofte anledning til, at advokatkontoret gennemgår de interne procedurer. Alligevel viser statistikken, at den oftest aftalte opfølgning på tilsynsbesøget er, at advokatvirksomheden skal opdatere de interne regler efter hvidvasklovens § 25.
På andenpladsen følger oplysningspligterne omtalt i de advokatetiske regler pkt. 13.1 og 13.3, hvilket i praksis betyder, at advokatkontoret skal have opdateret hjemmesiden med generelle oplysninger om virksomhedsform, forsikringsselskab med videre.
Læs mere om forberedelse af tilsyn på Advokatsamfundet.dk

Pjecen om frihedsberøvelse oversat til kinesisk og spansk
Advokatrådets Strafferetsudvalg har tidligere udgivet folderen ‘Jeg er frihedsberøvet – hvad sker der nu?’ på 12 sprog foruden dansk. Nu er folderen oversat til yderligere to sprog: kinesisk og spansk.
Pjecen informerer generelt om frihedsberøvelse efter udlændingelovens § 36, hvad der kan forventes at ske i perioden efter frihedsberøvelsen, og hvilken rolle advokaten har i sagen.
Pjecerne er tilgængelige på Advokatsamfundet.dk