Advokaten 9 - Kort Nyt

Print Print
10-11-2014

 

Konstitueret landsdommer
Landsretterne afholder informationsmøde for jurister, der overvejer at søge en stilling som konstitueret landsdommer. Møderne afholdes 11. marts 2015 kl. 16.00 i henholdsvis Østre og Vestre Landsret. Der er frist for tilmelding hos landsretterne 6. marts 2015.

Revisor pålagt anselig bøde i forbindelse med advokats klientkontoerklæring
Da en registreret revisor havde udfyldt en advokats klientkontoerklæring mangelfuldt ved at bekræfte, at advokaten havde reguleret og bogført dagligt, uanset at dette tilsyneladende i henhold til oplysninger i samme erklæring ikke var tilfældet, og da revisoren efterfølgende undlod at reagere på Advokatrådets Sekretariats henvendelser til revisoren, klagede Sekretariatet i februar 2014 til Revisornævnet.
Revisornævnet har nu ved kendelse af 15. oktober 2014 afgjort sagen ved at pålægge revisoren en bøde på 40.000 kroner.
Revisornævnet fandt, at revisoren ikke havde udvist professionel kompetence og fornøden omhu i sagen, jf. revisorlovens § 16, stk. 3, og lagde ved sanktionsfastsættelsen navnlig vægt på, at det af hensyn til Advokatrådets lovpligtige tilsyn med advokaters behandling af betroede midler er afgørende, at Advokatrådet kan have tillid til de erklæringer, som en revisor afgiver.
Kendelsen vil blive offentliggjort på Revisornævnets hjemmeside, jf. revisorlovens § 44, stk. 6.

Ny dansk forening for statsstøtteret
Danske statsstøtteeksperter fra danske advokatkontorer, Dansk Industri, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, CBS samt Erhvervs- og Vækstministeriet har oprettet en ny Dansk Forening for Statsstøtteret.
Foreningen byder alle velkommen ved et åbningsarrangement 1. dec. 2014, kl. 14.30-17.00, i Dansk Industri, hvor en af de førende eksperter i statsstøtteret, kontorchef Nicola Pesaresi fra Europa-Kommissionen, vil fortælle om Kommissionens statsstøttereform og de forventede konsekvenser af reformen.
Du kan læse mere om den nye forening, medlemskab og kommende arrangementer på Dansk Forening for Statsstøtteret.

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret
Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret, er der etableret et forum bestående af repræsentanter for Rigsadvokaten, de regionale statsadvokater og forsvarsadvokaterne. Formålet er at opnå en mere strategisk tilgang til, hvilke sager der søges indbragt for Højesteret. På forummets seneste møde 1. september 2014 var der enighed om at udpege en række emner som fokusområder, som det i den kommende tid vil være hensigtsmæssigt at søge at få Højesterets stillingtagen til. Se listen på Advokatsamfundet.dk.

Del din viden
Brænder du for et juridisk felt, har du sat dig grundigt ind i nye regler eller forsker du i et særligt juridisk område? Så er der mulighed for at dele din viden med fagfæller her i Advokaten. Kontakt redaktionen med dine ideer og en kort synopsis til en artikel på mailadressen hha@advokatsamfundet.dk.