Advokaten 9 - Leder - Uddannelsen er som god vin på gode flasker

Print Print
10-11-2014

Denne udgave af Advokaten har som tema vores ‘mesterlære’, nemlig retsplejelovens krav om tre års praktisk, juridisk virksomhed som betingelse for at blive advokat. Vi bringer interviews med tre advokatfuldmægtige, hvor I kan læse nærmere om både gode oplevelser og gode betragtninger. Emnet giver lejlighed til at dvæle lidt ved den grundlæggende præmis, at for at blive en god advokat må man have bragt sit – solide – faglige fundament ind i en praktisk klient- og systemmæssig sammenhæng, som kun kan opøves ved den praktiske berøring med selve virkeligheden.
Som bekendt er der forskel på at forstå et søkort og sejle et skib. Selv tykke bøger om hoved og spids, kobber og stål, den vinkel og kraft, der bedst sikrer det rette søms ideelle placering i låget, bliver ikke meget værd, før hammeren er svunget nogle gange. I Advokatsamfundet og i Justitsministeriets Kursusudvalg, hvor også domstolene og FAAF er repræsenteret, arbejder vi løbende med ajourføring og opdatering af advokatuddannelsen, herunder retssagsprøven og advokateksamen. Desuden er der fokus på vægtningen af de enkelte elementer i uddannelsesforløbet. Senest har vi med støtte fra Dreyers Fond gennemført en omfattende evaluering af advokatuddannelsen og har herunder gennemført en række spørgeskemaundersøgelser også rettet til principalerne, som har givet mange gode ideer til den måde, vi tilrettelægger uddannelsen på.
Men selve basis i uddannelsen, det vil sige mesterlæren, hvor den typiske vej til advokatbeskikkelsen er tre års fuldmægtigtid i en advokatvirksomhed, ønsker vi at holde fast ved. Jeg tror, at vi alle sammen har rigtig gode oplevelser fra vores første år. Meget forskellige givetvis, men alle med det til følge, at vi blev bedre til at varetage det vanskelige, men også herlige hverv, der nu engang er vores. Og derefter har langt de fleste af os også haft skønne stunder med at videreformidle til nye generationer.
Det siger vel sig selv, at kravene til os både skærpes og ændres med stadig større hastighed i vores globaliserede og konstant mere komplekse verden. Kravene til faglig dybde og specialisering, til konsolidering i branchen og til mestring af et stigende antal af tilgrænsende områder i forhold til den traditionelle jurist- og advokatrolle vokser hele tiden. Men udgangspunktet for, at vi kan følge med, må stadig findes i hver enkelt af os, vores evne til omstilling, teamwork, løbende videreuddannelse med videre.
Mesterlæren er ikke et ganske ensartet og præcist defineret forløb i vores mangfoldige branche. Og nogen egentlig svendeprøve med mulig medaljeoverrækkelse på rådhuset har vi heller ikke, selvom Advokatsamfundet nu i flere år har fejret de nye advokater ved Årsfesten. Men vi har muligheden for at præge vores arvtagere og videregive en tradition og kultur og nogle helt centrale kerneværdier, som både i morgen og på længere sigt skal fastholde netop os advokater som foretrukne rådgivere om alle retlige forhold. Læs derfor de tre fuldmægtiges indlæg. Grib i egen barm, hvis der er anledning til det. Og lad os glæde os over, at vi med mesterlæren giver vores unge kolleger det bedste udgangspunkt for at blive dygtige advokater til gavn for klienterne og retssamfundet.