Advokaten 8 - Leder - Advokatens særlige dna

Print Print
21-10-2014

 

På en af årets sidste sensommerdage afholdt Advokatsamfundet for femte gang en fest for årets nye advokater på Nationalmuseet. Godt 200 festklædte nyuddannede advokater mødte op og blev budt velkommen på den røde løber af to lurblæsere og senere af en flot tale af Højesterets præsident og bemærkninger fra mig selv.
Vi fik en dejlig aften, og når man læser de interviews af de fire advokater fra årgang 2013, som Advokaten følger, og som læserne nu møder for anden gang, kunne man endda fristes til at tro, at der er en stor grad af værdifællesskab blandt os advokater hen over generationerne.
Allermest opstemmende er det, at grundlæggende værdier som uafhængighed, ordentlighed, troværdighed og retskaffenhed synes at have en prominent placering i vores unge kollegers bevidsthed.
Det er der særlig grund til at hæfte sig ved i en tid, hvor kompleksitet, specialisering, digitalisering, informationsoverflow, brancheglidning, work-life balance og diversitet fylder som udfordringer og buzz words i diskussionerne om indretningen af den moderne og fremadrettede advokatvirksomhed.
Når Shakespeare i Henry VI lader en af personerne sige: “The first thing we do, let's kill all the lawyers,” var det modsat manges opfattelse ikke for dermed at undgå advokaternes forvanskning og komplicering af folks privat- og handelsliv. Derimod var det en opfordring, der skulle styrke kaos og tyranni ved at fjerne de interessebærere og selvstændigt tænkende, der som de forreste ville stå i vejen for en herskers nedtromling af frihed og retssikkerhed.
At vi advokater i generationer har spillet og fortsat skal spille en helt afgørende rolle i et demokratisk retssamfund, som den retskafne, uafhængige beskytter af den marginaliserede, den svages rettigheder efter loven kan måske lyde højttravende og selvgodt. Men så er det jo endnu mere opstemmende, at netop de unge – fremtidens advokater – fremhæver disse som naturlige grundværdier.
For mig er det en meget positiv og vigtig tilkendegivelse. Når dygtighed og flid, empati og forståelse for tilrettelæggelsen af et rigt og godt liv og arbejdsliv så tydeligt forbindes med ordentlighed og troværdighed som advokatens særlige dna, så er vores rolle i samfundet på det helt rigtige spor. Også for de mange, der netop har taget de første skridt på karrierevejen.