Advokaten 8 - Kort Nyt

Print Print
21-10-2014

 

Advokatrådet kondolerer
Advokat Anders Lindholt blev 16. september 2014 dræbt i Københavns byret, hvor han var mødt til et retsmøde med sin klient. Han blev 57 år.
Anders Lindholt blev advokat i 1986 og havde møderet for landsret og Højesteret. Gennem en længere årrække drev han advokatvirksomhed sammen med hustruen advokat Tine Andersson – et advokatkontor med speciale i børnesager og familieret. Anders Lindholt var kendt for sin grundighed, sit store engagement og en indædt kamp for klientens og børnenes interesser.
Advokatrådets dybeste medfølelse går til Anders Lindholts efterladte og medarbejderne på kontoret, som Advokatrådet via en udsendt advokat har haft mulighed for at bistå de første svære dage.
Æret være Anders Lindholts minde.

*

På familiens og advokatkontorets vegne vil vi gerne bringe en tak for den forståelse og opmærksomhed, vi har mødt fra alle efter advokat Anders Lindholts tragiske bortgang samt en stor tak for deltagelse ved begravelsen. Advokat Tine Andersson

Embedsmænd skal analysere behov for konkurrence i advokatbranchen
Justitsministeren har som led i regeringens vækstpakke nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere, hvordan reguleringen af advokatbranchen kan ændres for at skabe bedre konkurrence. Arbejdsgruppen består udelukkende af embedsmænd, og det har skabt kritik, skriver Altinget.
- Når man skal lave en analyse af lige nøjagtigt advokatreguleringen, så er det helt afgørende, at man også inddrager de organisationer, som ved noget om området. Derfor er det særdeles beklageligt, at man ikke inddrager de vigtigste aktører, siger generalsekretær Torben Jensen til nyhedsbrevet.
Han opfordrer justitsministeren til at genoverveje udvalgets sammensætning.
- Vi er meget bekymrede for, at man bare går ind og på baggrund af en analyse beslutter sig for lovændringer, uden at forarbejdet er gjort ordentligt. Så risikerer man at ende med en ordning, som dybest set ikke tilgodeser retssikkerhedsmæssige hensyn,” siger han.


Del din viden
Brænder du for et juridisk felt, har du sat dig grundigt ind i nye regler eller forsker du i et særligt juridisk område? Så er der mulighed for at dele din viden med fagfæller her i Advokaten. Kontakt redaktionen med dine ideer og en kort synopsis til en artikel på mailadressen hha@advokatsamfundet.dk.


Nye advokater: Vær opmærksom på forsikring og garanti
Advokatsamfundets vedtægt kræver, at alle advokater, der har deres beskikkelse er omfattet af en advokatansvarsforsikring og -garanti. Dette krav gælder fra den dag, advokaten modtager sin beskikkelse – altså fra dag et – og det er advokatens eget ansvar at overholde reglerne.
Der er særlig grund til at være opmærksom på, at kravet også gælder, hvis man får sin beskikkelse uden at være ansat, eller før ansættelsesstedets forsikring er bragt til at dække den nyansatte.