Advokaten 6 - Strukturudvalget- Bland dig i debatten, kollega!

Print Print
25-08-2014

 

Det er vigtigt at huske på, at Danske Advokater har en kommerciel dagsorden mens Advokatsamfundet kan lægge en uafhængighed ned over sin stemme. Når synspunkterne supplerer hinanden bliver de stærkere, men de skal koordineres for at virke i synergi.

Der er mere end nogensinde brug for en stærk advokatstand. I takt med at verden bliver mere globaliseret og kompliceret, er der brug for rådgivere, der på en gang har en stærk faglighed og samtidig fuld uafhængighed. Sådan lyder det fra formanden for Strukturudvalget, der netop har afgivet en rapport med anbefalinger til et arbejde, der skal samle og styrke standen.

Tekst: Hanne Hauerslev

Afstanden mellem enmandskontoret i Sønderjylland og den store advokatvirksomhed på den Københavnske havnefront kan føles meget lang – både mentalt og forretningsmæssigt.
Men der er et stort behov for at bevare en fælles identitet for standen, som alle kan spejle sig i – uanset baggrund og fagligt fokus. Det skal samle standen og gøre den klar til de samfundsmæssige udfordringer, som kun bliver større med tiden.
Sådan lyder det fra Søren Johansen, når han fortæller om baggrunden for det udvalgsarbejde, som netop er afsluttet. Han har stået i spidsen for udvalgsarbejdet sammen med repræsentanter fra Advokatsamfundet og Danske Advokater.
Når valget er faldet på ham, hænger det blandt andet sammen med, at han i dag som partner og ansvarlig for Altor Equity Partner ikke repræsenterer et advokatfirma, mener han. Desuden har han igennem en årrække fungeret som managing partner hos Kromann Reumert, men aldrig deltaget i kollegialt arbejde hos hverken Danske Advokater eller Advokatsamfundet, og har dermed ingen særlig tilknytning til en af de to organisationer.
- I mit selvbillede er jeg advokat. Men i virkeligheden har jeg i mange år beskæftiget mig med at drive advokatvirksomhed som managing partner og derfor har min opgave været at anlægge et mere overordnet syn på advokatstanden. I arbejdet med at udarbejde rapporten igennem de seneste ni måneder, har jeg da også lagt stor vægt på at være neutral, og være den, der indimellem kastede en bombe for at provokere udvalget til at se på tingene fra nye vinkler.

Stærkere identitet
Udvalgets rapport, som netop er udgivet sammen med analyser, baggrund og økonomiske oplysninger, indeholder en række anbefalinger til, hvor der kan sættes ind for at skabe en stærkere identitet for standen.
- Uanset de cykliske bevægelser, der altid vil være i økonomien, vil der altid være brug for en stærk konkurrencekraftig advokatstand, og det er den opgave, vi har taget fat på i udvalget, som helt fra starten blev foranlediget af et ønske om mere transparens i blandt andet økonomien, men som egentlig udsprang af, at man nu erkender, at markedet for advokatydelser, der egentlig klarede sig fint igennem krisen, nu ikke vokser, som man er vant til. Der kommer blandt andet andre udbydere af rådgivning på markedet, hvilket pludselig skaber konkurrence på de klassiske advokatopgaver. Samtidig sker der en polarisering, som betyder, at det bliver sværere at være et mindre advokatkontor i provinsen. Så behovet for at fremstå samlet og klart profileret er større end nogensinde – og det gælder både over for virksomhederne og private forbrugere. Her spiller både Danske Advokater og Advokatsamfundet en væsentlig rolle og de to organisationer bør fokusere energien på at sikre et frugtbart samarbejde, siger Søren Johansen, som især ser gabet mellem de små og store advokatkontorer som en væsentlig problemstilling.
- Det betyder, at det er vigtigt hele tiden at være opmærksom på, hvad der er vores fællesnævner. Der skal være noget, der binder de to sammen, hvor de har gavn af hinanden. Helt overordnet vil det være en vigtig opgave, at finde en fælles røst, fastslår Søren Johansen, der erkender, at det er en svær opgave for en branche at hæve sig tilstrækkeligt op i helikopteren for at kunne se de store linjer – måske især for advokatbranchen.
- Advokater har en udpræget tendens til at navlepille, fordi vi er uddannede til at udføre detaljerede juridiske analyser. Men det betyder også, at diskussionen af, hvordan vi udvikler branchen bedst muligt, nemt udmønter sig i diskussioner om, hvem der bliver udpeget til hvilke udvalg eller om der skal være to magasiner. Udvalgsarbejdets formål har været at forsøge at se det hele i et større perspektiv for at vurdere, hvordan vi sikrer, at advokater har bedst mulig indflydelse på lovningsprocessen eller på at den private forbruger får en advokat til at klare købet af sommerhuset og ikke hutler sig igennem på anden vis. Det svarer i virkeligheden meget til den virksomhed, der mærker presset udefra, hvilket resulterer i irrelevante diskussioner om, hvem der sagde hvad på sidste medarbejdermøde, og hvordan vi kan spare på brugen af kopimaskinen – i stedet for at anlægge en strategisk helhedsbetragtning: Hvordan vinder vi markedsandele?
Selvom Strukturudvalgets rapport nu ligger klar, er arbejdet med at styrke standen kun lige begyndt, mener Søren Johansen. Der bliver nedsat et permanent samarbejdsudvalg med repræsentanter fra både Danske Advokater og Advokatsamfundet, som skal sikre, at det daglige samarbejde imellem de to organisationer fungerer, ligesom Advokatrådet nu skal tage fat på en nærmere drøftelse af de anbefalinger, der findes i rapporten.

Fælles kommunikationsstrategi
Blandt andet er anbefalingen, at der skal udarbejdes en fælles kommunikationsstrategi og dermed blandt andet tages stilling til, hvordan Danske Advokater og Advokatsamfundet bedst kommunikerer med det omgivende samfund.
- Man kan jo diskutere, om det altid er vigtigt at tale med én røst. Min egen personlige holdning er, at det kan være fint i nogle sammenhænge, men at det i andre virker stærkere, hvis der er to stemmer, så længe de to stemmer hver især og tilsammen er fokuseret på det overordnede mål om at styrke advokatbranchen. Det er vigtigt at huske på, at Danske Advokater har en meget vigtig kommerciel dagsorden, der måske før Danske Advokaters stiftelse har været mindre fokus på, mens Advokatsamfundet kan lægge en uafhængighed ned over sin stemme. Når synspunkterne supplerer hinanden bliver de stærkere, men de skal koordineres for at virke i synergi. Det virker meget stærkere end hvis den ene part tromler af sted med sine egne synspunkter og dagsordener eller hvis hver af de to organisationer fokuserer på, hvem af dem der tager sig bedst ud i en indbyrdes konkurrence, der ikke skaber værdi for de danske advokater.
Samarbejdsudvalget, som kommer til at bestå af generalsekretær Torben Jensen, Advokatsamfundet, direktør Paul Mollerup, Danske Advokater samt en repræsentant fra henholdsvis Advokatrådet og bestyrelsen i Danske Advokater, skal blandt andet se på hvordan det kollegiale arbejde bedst forankres lokalt, om valgprocesser til Advokatsamfundets organer kan forenkles, og om der kan være anledning til at indføre en gebyrordning for indgivelse af klager til Advokatnævnet.
- Det er vigtigt at huske på, at rapporten indeholder en række anbefalinger, men ingen facit eller forkromede løsninger. Om man vælger at følge anbefalingerne eller ej er nu helt op til de politisk valgte. Derfor er det særligt vigtigt, at så mange advokater som muligt engagerer sig i debatten og dermed påvirker den politiske proces. Mange har travlt, og tænker, at det må andre tage sig af, men engang imellem er det godt at stoppe op og overveje: Har jeg en holdning til det her? I så fald giv din mening til kende, så der kommer så mange initiativer som muligt. Og heldigvis er branchen ikke større end, at vi kan komme bredt rundt ikke mindst via kredse, advokatforeninger og andre formelle og uformelle kollegiale fora.


Søren Johansen
Advokat, partner hos Altor Equity Partner. Bestyrelsesformand for den ny juridiske og uafhængige tænketank Justitia, der blandt andet skal arbejde for at styrke retssikkerheden. Tidligere managing partner i advokatfirmaet Kromann Reumert.