Advokaten 6 - Leder - efter advokatkarrieren - Hvad nu?

Print Print
25-08-2014

Når denne udgave af Advokaten kommer på gaden, er sommeren ved at gå på hæld. Man kan med en vis ret sige, at det samme gør sig gældende for en del af vore gode kolleger, som nærmer sig det tidspunkt, hvor perioden som aktivt virkende advokat, oftest partner, er ved at slutte og skal afløses af noget nyt. Det er mit indtryk, at vores profession i særlig grad er karakteriseret ved, at arbejdet fylder meget – og nogle ægtefæller til advokater vil måske mene, at det fylder for meget. Netop derfor kan omstillingen fra tilværelsen som ‘24/7-advokat’ –  som altid er til klientens rådighed –  til en ‘pensionisttilværelse’ uden klienter, telefoner og en fyldt indbakke være vanskelig. Det kræver i alle tilfælde grundig planlægning. Og dertil kommer også de mere praktisk betonede opgaver, som skal håndteres i forbindelse med overgangen til en ny tilværelse, blandt andet i relation til advokatreguleringen med videre.
I dette nummer af Advokaten kan du læse to eksempler på det valg, som skal træffes før eller siden af alle advokater, medmindre man ønsker og har muligheden for at slutte ‘med støvlerne på’. Lad mig med det samme sige, at det nu ikke vil være mit råd. De to eksempler beskriver den mere klassiske tilværelse som pensionist og den nye karriere som voldgiftsdommer. Eksemplerne er valgt for at illustrere de mange muligheder, der står åbne for os advokater – både før, under og efter tilværelsen som aktivt praktiserende advokat. Ofte vil bestyrelsesposter eller anden rådgivende virksomhed for eksempel i forbindelse med almennyttige organisationer kunne være spændende retræte muligheder. Vores netværk, erfaring, almindelige overblik og samfundsengagement kan tit åbne døre til meningsfulde aktiviteter.
Den aldersmæssige sammensætning af advokatstanden indebærer, at det omtalte valg er aktuelt for en stadig større del af Advokatsamfundets medlemskreds. Det gælder også i en lang række andre lande med retssystemer og advokatregulering svarende til vores, og det er mit indtryk fra de internationale fora, hvor vi er aktive fra Advokatsamfundets side, at man i stigende grad er opmærksom på, hvordan man fra organisationernes side bedst muligt kan bistå ældre kolleger til at komme videre til en ny tilværelse. Lige såvel som vi skal sikre kvaliteten af tilkommende og nye kolleger – og sikre deres løbende opfyldelse af advokatreguleringen – har vi en naturlig forpligtelse til og interesse i at kunne bistå adækvat, når karrieren skal afsluttes. Derfor vil jeg også gerne gøre lidt reklame for artiklen om de praktiske forhold, man skal være opmærksom på, før man vælger at deponere sin advokatbeskikkelse og gå på pension. Artiklen giver næppe svar på alle spørgsmål, så husk at vi fra Advokatsamfundets side altid står klar med råd og vejledning.