Advokaten 5 - Tema - Tjek på tilsynet

Print Print
19-06-2014

 

Brug tilsynet til at motivere medarbejderne, så alle er med til at køre butikken på en ordentlig måde. Der skal være styr på de her regler – på samme måde som der skal være styr på arbejdsmiljøet. Så brug anledningen til at gøre alle bevidste om at holde orden – det gælder ikke kun juristerne, men alle skal bidrage fra hver sit hjørne. Sådan lyder rådet fra advokat Mariann Norrbom, der fortæller, hvordan hun forberedte sig på tilsyn fra Advokatsamfundet.

Temaet er skrevet af Hanne Hauerslev
Foto: Sif Meincke

Tilsyn sikrer tryghed
Tilsynet skal sikre tilliden til advokater i samfundet og trygheden for klienten. Kredsbestyrelserne spiller en vigtig rolle for opgaven, hvis der er brug for en hjælpende hånd til at komme tilbage på sporet igen.
Pligten til at føre tilsyn med medlemmerne er en af Advokatsamfundets væsentligste opgaver, som i år er blevet cementeret i organisationen med etableringen af en særskilt Tilsynsafdeling.
Grundlæggende handler tilsynet om tryghed og tillid til standen, mener formanden for Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg, Peter Fogh.
- Hele formålet med tilsynet er at fastholde den høje tillid til advokattitlen. Det er den grundlæggende idé med at have regler om god advokatskik og med at føre et omhyggeligt tilsyn. Tilliden til standen er en vigtig del af retssamfundet. Bistand og udtalelser fra advokater har – og skal have – en særlig tyngde og for at bevare den, er det helt afgørende at sikre en høj standard, uafhængighed og tavshedspligt, siger Peter Fogh.
- Sat på spidsen kan den borger, der har en sag mod staten, helt trygt opsøge en advokat – netop på grund af uafhængigheden. For at bevare den er det vigtigt, at Advokatsamfundet værner om tilsynet – for hvis vi ikke udfører det korrekt, er der bare andre, der tager over. Det er for eksempel sket i Storbritannien, hvor tilsynet i dag varetages af en organisation, hvor medlemmerne er udpeget af staten. Det kan muligvis være fint, når det gælder kontrollen af, om advokaten opdaterer sin uddannelse eller overholder reglerne om klientkontoen. Men når det gælder tilliden til uafhængigheden, halter den løsning voldsomt, siger han.

Tilfældig udtrækning
I praksis bygger det udkørende tilsyn på en tilfældig udtrækning, som bestemmer, hvem der får tilsynsbesøg. Men udover den tilfældige udtrækning kan der blive iværksat tilsyn på baggrund af mistanker om uregelmæssigheder.
- Der er trods alt 6.000 advokater, så vi kan ikke følge med i deres daglige gøren og laden, men er afhængige af de henvendelser, som vi får, og som vi virkelig værdsætter højt. Vi kan blive opmærksomme på, at der er noget galt hos en advokat på flere måder. Det kan være, at vi bliver kontaktet af en klient eller en advokat, der ikke kan få kontakt med vedkommende eller måske ikke får sine penge udbetalt. En anden mulighed er, at pressen skriver om en sag, eller hvis advokaten selv optræder i pressen på en måde, som giver anledning til at reagere. I begge situationer vil vi almindeligvis først og fremmest bede advokaten om en redegørelse for at få yderligere information, siger Peter Fogh.
- En tredje mulighed er, at vi selv bliver opmærksomme på uregelmæssigheder i forbindelse med gennemgang af klientkontoerklæringerne, som samtlige advokater og advokatselskaber skal indsende en gang om året. Der kan for eksempel være revisorpåtegninger i erklæringerne, som får de røde lamper til at lyse.
I langt de fleste tilfælde beder vi i første omgang om at få en redegørelse fra advokaten, men der kan jo også være situationer, ikke mindst ved dokumenterede økonomiske uregelmæssigheder, hvor vi må handle med det samme og ikke kan vente på en redegørelse.

Kredsbestyrelsernes rolle
En stor del af efterforskningen i en tilsynssag sker i et samarbejde mellem sekretariatet og Regel- og Tilsynsudvalget, som er et udvalg under Advokatrådet.
- Her kan vi ofte hurtigt beslutte, hvad der skal ske, når advokaten er kommet med sin redegørelse. Hvis sagen har mere principiel karakter, eller hvis den handler om frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed, går den videre til Advokatrådet, der tager stilling til sagen. Men vi har også mulighed for at sende en revisor ud for at undersøge forholdene, og hvis det bliver nødvendigt, kan vi sætte en advokat ind som tilsynsførende for at godkende træk på klientbankkontoen. I de hastende tilfælde er det de to ting tilsammen, der er akut førstehjælp, siger Peter Fogh.
- Vi har også et virkelig godt samarbejde med kredsene, og oplever, at det ofte er den vej rundt, problemerne bliver løst. Det er jo også sådan, at advokater kan komme i midlertidige kriser, opleve dødsfald i familien, skilsmisse eller af andre grunde komme ud af takt med situationen. På den måde fungerer systemet med kredsene virkelig godt, fordi der både er mulighed for at have et øje på hinanden og samtidig støtte en kollega, hvis der er behov for en hjælpende hånd til at komme tilbage på sporet igen.
En anden indsats, som også kan være nyttig, er en såkaldt kollegial samtale.
- Udvalget har mulighed for at anmode den kredsbestyrelse, der er nabo til den kreds, hvor advokaten hører hjemme, om at udpege et par af medlemmerne til at deltage i en samtale med en advokat, der tilsyneladende ikke fungerer. På den måde sikrer vi både, at det ikke er en kollega, der er helt tæt på den advokat, der muligvis har problemer, og samtidig at vedkommende har et lokalt kendskab.
Advokatrådet har mulighed for at sende en sag videre til Advokatnævnet, hvis det skønnes at være nødvendigt. Det kan ske enten på Rådets eget initiativ eller efter indstilling fra Regel- og Tilsynsudvalget.


Det første tilsyn
Brug tilsynet til at motivere medarbejderne og start besøget med at smide det på bordet, som du er i tvivl om. Sådan lyder rådet fra advokat Mariann Norrbom, der netop har været igennem sit første tilsynsbesøg – som i øvrigt endte med ‘blank påtegning’.
- Da jeg åbnede brevet om, at Advokatsamfundet ville komme på tilsyn, var det lidt som at blive stoppet af politiet – selvom jeg godt ved, at vi har orden i eget hus. Alligevel var det den følelse, som jeg fik, siger Mariann Norrbom, der har været advokat og indehaver i mere end 30 år. Men forskrækkelsen fortog sig hurtigt, og hun gik sammen med administrationschefen i advokatfirmaet Norrbom Vinding i gang med at gennemgå den tjekliste, der fulgte med brevet.
- Noget af det første, som jeg gjorde, var at informere internt om tilsynet. Det gør vi rigtig meget ud af her i huset, sådan at alle er med og har samme information. Da jeg jo ikke helt vidste, hvad det gik ud på, bad jeg folk om at rydde op. Bagefter kan jeg se, at det var noget pjat. Men så fik vi ryddet op samtidig, konstaterer Mariann Norrbom.
Hun fik foretaget en kulturmåling blandt de 50 medarbejderne i foråret, og den viste, at de nye medarbejdere føler, at der er mange regler i huset, mens de, der har været i huset på kajen i Københavns Nordhavn i flere år, mener, at der næsten ikke er regler.
- Det handler om at få en kultur, der er så stærk, at man ikke føler, at der er regler, fordi du har fået normerne ind under huden. Men vi har faktisk det, som vi kalder en ‘grønspættebog’, hvor der står alt fra, hvordan vores dresscode er til reglerne om interessekonflikter og registrering af efteruddannelse. 
- Jeg brugte et par dage til at forberede mødet. Men jeg vil tro, at det normalt tager kortere tid. Jeg var nødt til at gå et år tilbage i regnskaberne for at tjekke, hvor stor en del af vores omsætning der vedrører forbrugersager. Vi er et lidt specielt kontor, da vi stort set udelukkende arbejder for store virksomheder som for eksempel Mærsk og Danmarks Radio og stort set altid for ledelsessiden. Når vi en sjælden gang får en forbrugersag, vil det typisk være en direktør, som vi kender godt. Det viste sig at være 0,3 procent af vores sager, der faldt i den kategori, og jeg kunne også hurtigt se, at på det område var vi ikke altid helt skarpe nok på at overholde reglerne.

Løsning ved fælles hjælp
- Mit råd er at få det op på bordet med det samme. Vi forklarede, at de her sager hos os altid vil være akutte, og når vi nu kender klienten rigtig godt, er det netop i sådan en situation svært at bruge alt for megen tid på detaljeret information om formalia, når klientens fokus er at få relevant rådgivning i forhold til den aktuelle situation, som vedkommende pludselig befinder sig i. Det kan virke, som om vi er bange for ikke at få vores honorar og kan i det hele taget blive opfattet, som om der ikke er den tillid, der skal være mellem os og klienten. Men det fik vi vendt på tilsynsmødet, og fandt ved fælles hjælp en løsning. I dag har vi formuleret et standardbrev, hvor vi skriver, at vi er kede af at skulle sende en ordrebekræftelse med praktiske oplysninger, men at vi er forpligtet til at oplyse om følgende… Det er en god løsning, synes jeg.
Også hvidvaskreglerne blev drøftet på tilsynsmødet.
- Vi har stort set ikke pengetransaktioner, da vi beskæftiger os med HR. Men vi er jo omfattet af reglerne om hvidvask, og det var fint lige at få vendt dem, da vi netop var ved at opdatere vores procedurer på dette område. Da vi så blev spurgt om, hvordan vi underviser i reglerne, så vi lidt blanke ud i øjnene, og på den måde fik vi lært, at vi skal have undervisning en gang årligt. Det er nu blevet lagt ind i kalenderen og dermed kom også det i en fast ramme, siger Mariann Norrbom.
Hun fik også sendt et par ideer den anden vej over mødebordet.
- Vi lever jo af viden og vores rådgivning er ofte baseret på, at vi har fuldt kendskab til den relevante retspraksis. Derfor har vi i huset en veludbygget database over afgørelser – og de kan jo indeholde meget følsomme personhenførbare oplysninger. Derfor har vi anmeldt vores database til Datatilsynet, og har fået ok på, at vi håndterer oplysningerne korrekt. Mange andre advokatkontorer tænker måske slet ikke over det, men er i samme situation, siger Mariann Norrbom, der efter tilsynet gjorde meget ud af at informere medarbejderne i huset.
- Alle var nysgerrige. Jeg synes, at det er vigtigt at bruge anledningen til at motivere medarbejderne, så alle er med til at køre butikken på en ordentlig måde. Der skal være styr på de her regler – på samme måde som der skal være styr på arbejdsmiljøet. Så brug tilsynet til at gøre alle bevidste om at holde orden på det felt – det gælder ikke kun juristerne, men alle skal bidrage fra hver sit hjørne.

Mariann Norrbom
Partner, Norrbom Vinding. Møderet for Højesteret. Beneficeret advokat for Højesteret siden 1991. Censor ved Juridisk Fakultet, KU 1990-2013. Medstifter og bestyrelsesmedlem i EELA (European Employment Lawyers Association). Senior Co-Chair i Employment and Industrial Relation Committee, IBA, 2005-2007. Har i mere end 30 år været beskæftiget med alle typer af sager inden for arbejds- og ansættelsesret.


En tjekliste til hver sag
Det andet tilsyn er klart nemmere end det første, konstaterer advokat Stinne Richter Berg, der ser det som en anledning til at tjekke op på hverdagens rutiner og udvikle nye, som skal gøre det lettere fremover. Det har blandt andet ført til nye omslag til de forskellige sagstyper. Da Stinne Richter Berg i november sidste år deltog i halvanden times tilsyn sammen med firmaets administrerende partner, administrationschefen og Lise Ravnkilde fra Advokatsamfundet, oplevede hun det som langt nemmere end det første, som ligger fem år tilbage.
- Det er klart, at alt er nemmere, når det er afmystificeret. Denne gang var jeg klar over, at det foregår stille og roligt, og jeg vidste, hvilke punkter vi skulle igennem. Det springende punkt er altid stikprøverne på, om vores sager lever op til det, de skal. Det kan du ikke forberede dig på, for det handler jo om det lange og seje træk i det daglige arbejde, siger Stinne Richter Berg, der dog har udtænkt en metode, som minimerer risikoen for, at der mangler oplysninger i hver enkelt sag.
- Vi har forskellige omslag til de forskellige sager, hvor du skal udfylde en tjekliste. Det fungerer rigtig godt, dels som reminder, dels fordi det kan være svært i farten lige at finde den mail, hvor man aftalte prisen, når der bliver behov for det.
- Det samme gælder hvidvask. Vi er meget specialiserede, og i nogle afdelinger er det sjældent relevant. Derfor er kunsten at vide, hvornår du bevæger dig over stregen, hvor du skal være opmærksom på reglerne. Her kunne jeg så på tilsynet både forklare, hvordan rutinerne er her i huset og vise de skabeloner frem, som vi har til omslag i de sagstyper, hvor der typisk indgår en pengetransaktion. Også her fungerer de som en huskeliste, hvor du afkrydser afhængigt af, om der er indhentet id, slet ikke skal indhentes id eller er foretaget en lavrisikovurdering, og hvor der er en særlig rubrik med EU’s terrorliste. På den måde bliver du tvunget til at tage stilling til, om du sidder med en sag, der er omfattet, forklarer hun.

Lige dele vejledning og kontrol
På tilsynet blev en del af tiden brugt i arkivrummet, hvor der blev taget stikprøver af sager.
- Lise Ravnkilde trak tilfældige sager op og skulle se forskellige sagstyper og vores håndtering af dem. En sekretær fra den pågældende afdeling var med, og derfor var der svar på de fleste spørgsmål. Var der noget, som hun ikke kunne svare på, så blev den ansvarlige advokat tilkaldt.
Der blev også taget stikprøver på, om medarbejderne opfylder kravene til den obligatoriske efteruddannelse.
- Vi har et system her i huset, hvor vores administration opbevarer kursusbeviserne, men en enkelt gang var der sket indberetning, som der ikke lå dokumentation for. Så blev advokaten tilkaldt, og han lå faktisk selv inde med de manglende beviser, og så kom det på plads.
- Det er lidt som en eksamen, hvor vi får tjekket, om vi nu gør det godt nok. Vi har bestemt ikke lyst til at få minus i karakterbogen, selvom vi i bund og grund oplever tilsynet som lige dele vejledning og kontrol. Faktisk er det en rigtig god mulighed for at stille spørgsmål om det, vi er i tvivl om, og få sparring omkring, hvordan vi løser opgaven bedst muligt. Generelt foregår det i en positiv ånd, hvor vi kan få hjælp til at tilrettelægge firmaets arbejdsrutiner, så vi kan opfylde de krav, vi skal overholde. Samtidig er det rart at få bekræftet, at det, vi gør, fungerer godt og er i orden, siger Stinne Richter Berg.
- Hvis jeg skal give et råd til andre, der står over for et tilsynsbesøg, så er det at udpege en person, der har interesse i det her felt, og som har lyst til at udforme nogle gode rutiner, der gælder for alle, i stedet for at hver enkelt advokat skal holde sig ajour. Det er trods alt arbejdet i hverdagen, der er helt afgørende for, om det bliver en god oplevelse at få tilsynsbesøg.

Stinne Richter Berg
Ph.d., advokat (L) hos Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen.Dem kan du møde på det udkørende tilsynsbesøg
Lise Ravnkilde 
Hvad er din baggrund?
Jeg er cand. jur. fra 1999 og var herefter fuldmægtig og advokat i tre et halvt år i Odense. Jeg startede i Advokaternes Serviceselskab i 2002, hvor jeg arbejdede med advokatuddannelsen og var sekretær for nogle af specialforeningerne. I 2007 blev jeg en del af Advokatsamfundet, hvor jeg siden har beskæftiget mig med rigtig mange forskellige ting – blandt andet advokatuddannelsen og -eksamen, tilsyn og høringssvar.

Hvor lang tid har du arbejdet med tilsyn?
Jeg har været med helt fra starten og har været med til at tilrettelægge tilsynet i 2009.

Hvordan foregår tilsynet?
Når vi er på tilsyn uden for København, er hele dagen fyldt op med besøg. En kollega i Advokatsamfundet har planlagt en rute efter aftale med advokaterne, så dagens første besøg starter klokken ni. Jeg er godt en times tid hvert sted, og oplever altid, at jeg bliver taget godt imod. Som regel kan jeg nå fire besøg på en dag, og hvis jeg er heldig er der småkager i alt fald et af stederne!


Rune B. B. Berggren
Hvad er din baggrund?
Jeg er cand. jur. fra 2007 og var herefter anklager i Københavns Vestegns Politi og Rigspolitiet samt medhjælper hos Statsadvokaten i København. Hos Rigspolitiet var jeg primært beskæftiget med personalesager og behandlede herunder disciplinærsager mod polititjenestemænd.

Hvor lang tid har du arbejdet med tilsyn?
I 2012 blev jeg ansat i Advokatsamfundet, hvor en betydelig del af mit arbejde vedrører tilsynsområdet. Udover de ordinære tilsynsbesøg deltager jeg blandt andet ved kollegiale samtaler med advokater, der kan have bevæget sig ud ad et forkert spor, ligesom jeg møder som anklagende advokat i Advokatnævnet, når Advokatrådet finder grundlag for det.

Hvordan foregår tilsynet?
For mig er det meget vigtigt at medvirke til en afslappet og venlig stemning, hvor det fremadrettede sigte og dialogen mellem advokaten og Advokatsamfundet fylder mindst lige så meget som selve den bagudrettede kontrol.               
Det har meget stor betydning for gennemførelsen af et tilsynsbesøg, at advokatvirksomheden er godt forberedt, og at materiale som for eksempel dokumentation for ansvarsforsikring, efteruddannelse med videre er fundet frem og lige til at gå til. Heldigvis oplever jeg meget sjældent, at det ikke er tilfældet.

Troels Larsen
Hvad er din baggrund?
Jeg er cand.jur. fra 2006. Herefter tog jeg direkte til Oxford University, hvor jeg var forskningsassistent inden for det internationale, medieretlige område. Herefter tog jeg til London, og fik en ph.d. fra Queen Mary University of London. I 2013 valgte jeg at vende tilbage til Danmark, hvor jeg startede i Advokatsamfundet.

Hvor lang tid har du arbejdet med tilsyn?

Tilsynsopgaven er stadig ret ny for mig. Jeg startede her i foråret, og er hurtigt blevet glad for opgaven. Jeg kan rigtig godt lide at komme ud og tale med advokaterne om de forskellige løsninger, der er.

Hvordan foregår tilsynet?
Jeg har primært været på tilsyn i københavnsområdet. Jeg synes, at det er vigtigt, at der er tid til at kunne tale om, hvordan man også fremadrettet kan tilrettelægge opgaver, som der kan være tvivl om. Jeg siger altid til advokaterne, at de er velkomne til at slå på tråden, for der kan være ting, som man kommer i tanke om bagefter.


Tjekliste til tilsynsbesøget
Formålet med Advokatrådets tilsynsarbejde er at forebygge fejl ved blandt andet at vejlede advokatvirksomhederne om prisoplysningsreglerne, advokatselskabsreglerne, hvidvaskloven etc.
Hvert år bliver ti procent af advokatvirksomhederne tilfældigt udtaget til tilsyn. Et besøg varer typisk to timer, og der er fem punkter på listen over de dokumenter, der er fokus på:

  • Dokumentation for deltagelse i obligatorisk efteruddannelse
  • Forsikringspolice for advokatansvarsforsikring og -garanti
  • Skriftlige retningslinjer for interessekonflikter (hvis der er mere end en advokat i firmaet)
  • Skriftlige retningslinjer efter hvidvasklovens § 25
  • Vedtægter eller udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (kun for advokatselskaber)

Med udgangspunkt i udvalgte sager vil sekretariatets medarbejdere under tilsynet undersøge, om der er indhentet nødvendig legitimation i sager omfattet af hvidvaskloven, og om der er afgivet fyldestgørende opdragsbekræftelser og prisoplysninger. 
Læs mere om tilsyn på Advokatsamfundets hjemmeside, hvor der under punktet Advokatregulering / Tilsyn er oplysninger om, hvordan tilsynsbesøget vil blive afviklet, hvilke emner der vil blive drøftet, og hvilken opfølgning der vil være på tilsynsbesøget.

 

Hvem bliver udtaget til tilsyn?
Advokatrådets målsætning er hvert år at gennemføre tilsyn hos

  • 10 procent af advokatvirksomhederne
  • 10 procent af de virksomhedsansatte advokater

Tilsynsbesøgene bliver fordelt geografisk i forhold til antallet af advokater i landets regioner. Inden for regionen er det tilfældigt, hvilke advokatfirmaer og virksomhedsansatte advokater der udtages.

Sådan foregår tilsynsbesøget
De advokatvirksomheder, der udtages til tilsyn, modtager brev fra Advokatsamfundet med opfordring om at aftale tidspunkt for tilsynsbesøg inden for fire uger. I brevet står der, hvad man kan forvente af besøget, og hvad Advokatsamfundet vil lægge vægt på. Herudover vedlægges et tilsynsskema, der skal bruges under tilsynsbesøget.
Tilsynet foregår ved besøg i advokatvirksomhederne. Det er nødvendigt af hensyn til Advokatsamfundets tilsynsforpligtelser efter hvidvaskreguleringen. Besøgene giver samtidig mulighed for dialog mellem Advokatrådet som tilsynsmyndighed og advokatvirksomhederne.
Fra Advokatsamfundets Sekretariat deltager en til to medarbejdere. Advokatfirmaet bestemmer selv, hvem der skal deltage fra firmaets side. Under mødet gennemgår man de emner, der fremgår af tilsynsskemaet, men der er også mulighed for at drøfte andre spørgsmål. Konklusionerne fra mødet bliver noteret, underskrevet og kopieret til advokatvirksomheden.

Hvis ikke alle forhold er i orden
Hvis ikke alle forhold har været i orden, vil det som oftest blive aftalt, hvordan forholdene rettes op og inden for hvilken frist. Det kan eksempelvis dreje sig om, at advokatvirksomheden skal have udarbejdet eller opdateret retningslinjer vedrørende interessekonflikter eller hvidvask, eller at oplysninger om ejerforholdene i et advokatselskab skal indsendes til Advokatsamfundet.
I grovere tilfælde vil sekretariatsmedarbejderne forelægge sagen for Regel- og Tilsynsudvalget. Dette udvalg tager stilling til, om sagen skal gå videre til Advokatrådet med henblik på at rejse en disciplinærsag ved Advokatnævnet.

Kollegial samtale
Advokatrådet kan indkalde en advokat eller en person, som ejer aktier eller anparter i et advokatselskab, til en kollegial samtale, hvis det må antages, at den pågældende groft eller gentagne gange har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører.
Formålet med samtalen er at gøre advokaten opmærksom på, at Advokatrådet har modtaget oplysninger, der tyder på, at advokaten har tilsidesat god advokatskik eller andre advokatpligter. Det er dermed også formålet at forsøge at få advokaten til at lægge sine sagsgange om eller ændre sin adfærd – både af hensyn til advokaten og til klienterne.
Samtalen er ikke tænkt som et alternativ – men som et supplement – til klagesagsbehandlingen. Det vil efter omstændighederne kunne betragtes som tilsidesættelse af god advokatskik at udeblive fra en samtale.
I samtalen deltager kredsbestyrelsen i en af de advokatkredse, som grænser op til den kreds, hvor den indkaldte har sin virksomhed.

Kollegialt tilsyn
Advokatrådet kan iværksætte et kollegialt tilsyn med en advokat, ansatte eller medejere af advokatselskaber, hvis den pågældende er under mistanke for at have begået overtrædelser, der kan føre til frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed eller retten til at eje aktier eller anparter i et advokatselskab.
Tilsynet kan også iværksættes efter anmodning fra den pågældende advokat selv.
Formålet med tilsynet er at forsøge at forhindre flere overtrædelser. Tilsynet kan samtidig medvirke til at skaffe det nødvendige oplysningsgrundlag for Advokatrådets eventuelle beslutning om at indlede en frakendelsessag ved Advokatnævnet.
Tilsynet skal munde ud i en tilsynsrapport skrevet af tilsynsadvokaten. Rapporten sendes i udkast til advokaten med frist til at komme med bemærkninger. Den færdige rapport skal indgå i Advokatrådets vurderinger af forholdene hos den, der har været under tilsyn.
Tilsynet varetages af en erfaren advokat, udpeget af Advokatrådet. Tilsynsadvokaten har tavshedspligt og skal bevare fuldstændig uafhængighed.