Advokaten 5 - Kort Nyt

Print Print
19-06-2014

 

Nyt værktøj for advokater der skal procedere for Menneskerettighedsdomstolen
CCBE har netop udgivet “The European Court of Human Rights – Questions and Answers for Lawyers”. Der er tale om en gennemarbejdet og praktisk meget anvendelig guide til brug for de advokater, der arbejder med menneskerettigheder, herunder fører sager ved Menneskerettighedsdomstolen.  Guiden er udarbejdet af CCBEs Menneskerettighedskomité bestående af advokater med stor praktisk erfaring på området og brillerer ved at være affattet kort og præcist, med brugbare råd fra før sagen anlægges, til en eventuel dom er afsagt.
Find guiden på Advokatsamfundets hjemmeside advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2014/

Aarhus Universitet og FN afholder konference om CISG-reglernes konsekvenser
Konferencen “International Commercial Law from a Nordic and Baltic Perspective: Status and Current Challenges” afholdes på Aarhus Universitet 18. september 2014. Læs mere på law.au.dk/en/research/conferences/un-conference/

Indrykning i Statstidende skal ske digitalt 
Fra 15. august 2014 skal indrykning af meddelelser i Statstidende foregå digitalt, men Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at webformularen tages i brug allerede nu. For at kunne indrykke digitalt skal du være oprettet som identificeret bruger. Se på statstidende.dk, hvordan du bliver oprettet.

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten
Sø- og Handelsretten har offentliggjort en samlet vejledning om behandling af civile sager ved retten.
Vejledningen er udformet med udgangspunkt i Østre og Vestre Landsrets vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne fra maj 2013, men suppleret med en række praktiske oplysninger af betydning for de særlige forhold, der gælder for sager ved Sø- og Handelsretten. Det gælder blandt andet, at der altid medvirker sagkyndige dommere ved sagernes hovedforhandling, at retten er en specialdomstol med særlige fagområder, og navnlig at mange sager har international karakter.

HUSK…
… at du som advokat har pligt til at holde Advokatsamfundet informeret om din arbejds- eller privatadresse, hvis du i en periode ikke har en arbejdsadresse. Send også information om din ny mailadresse, telefonnummer, datoen for flytning og sikker e-mail. Skifter du samtidig ansvarsforsikringsselskab, bør forsikringsselskab og policenummer også oplyses. Send en mail til Advokatsamfundet på samfund@advokatsamfundet.dk