Advokaten 5 - Fuldt hus til Folkedomstolen

Print Print
19-06-2014

 

Indbrud eller hjemmerøveri? Det var dilemmaet, som Folketingets retsordførere og de mere end 100 tilhørere blev stillet over for i Advokatrådets telt på Folkemødet. Meningerne var delte, da en sympatisk ung fyr stod over for en straf på op mod ti år i den fiktive sag, som Advokatsamfundet stod bag for tredje år i træk i tæt samarbejde med Danmarks Domstole og Dommerforeningen.

Tekst: Hanne Hauerslev
Foto: Kristian Brasen

Når man bryder ind i et hus med en hammer i lommen, som man ikke er bange for at bruge som våben, og når man ovenikøbet ender med at slå husejeren ned, så er der tale om et hjemmerøveri – uanset hvor sympatisk gerningsmanden er.
Det konstaterede den konservative Tom Behnke, da han sammen med Folketingets retsordførere stod over for at dømme den unge snedker, der i desperation over at have mistet sit job og dermed muligheden for at betale terminen, var brudt ind i en villa i Allinge. Alt imens han var i færd med at fjerne et B&O-anlæg, kom ejeren ind i stuen, kom i håndgemæng med den uventede gæst og endte med en dyb flænge i panden.
Nu stod han så ikke alene foran den bornholmske retspræsident, men også Folketingets retsordførere og de mere end 100 tilhørere, der var mødt op i Advokatrådets telt på Folkemødet for at give deres helt private dom. Selvom Folkedomstolen er ren fiktion, er sagen bygget over en Højesteretsdom, og mens solen skinnede over det største Folkemøde nogensinde, skulle både retsudvalg og besøgende tage stilling til, om de var enige i dommens resultat.
Mens Tom Behnke advokerede for hjemmerøveri og en straf på fem år, så Jeppe Mikkelsen langt mildere på sagen. Han følte sig ikke overbevist om, at gerningsmanden have besluttet sig for at bruge våben, inden han gik ind i huset, og da man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, anså han halvandet år for indbrud som en passende straf.
Pernille Skipper (EL) pegede også på en mild betinget dom eller samfundstjeneste, da gerningsmanden næppe kunne vide, at der var nogen hjemme, da han brød ind.
Peter Skaarup (DF) var lodret uenig i det synspunkt og satte straffen til seks år. Efter hans bedste overbevisning er der tale om et hjemmerøveri, når der er lys i hjemmet, og gerningsmanden er ligeglad med, om der er nogen i huset. Det er utrygt, når andre mennesker vader ind i dit hjem, og andre vil uvilkårligt tænke, om det bliver dem næste gang, fastslog ham.
Pernille Skipper var enig i, at utrygheden følger med både indbrud og hjemmerøveri. Men får offeret sin tryghed tilbage ved, at gerningsmanden får fem eller seks års fængsel, spurgte hun.
Publikum var ikke i tvivl. Folkets dom var flertal for et simpelt røveri, der i praksis ville medføre fængsel i halvandet til to år.

 

Advokaterne på Folkemødet
Der var mere end 2.000 arrangementer at vælge imellem på Folkemødet i år og fuldt hus i teltet på Kæmpestranden i Allinge i de fire dage, hvor Advokatrådet havde slået teltdørene op for at byde inden for til processpil, advokatvagt og masser af debat om retssikkerhed.
Folkedomstolen er blevet en fast institution på Folkemødet, og de besøgende stod både i og uden for teltet for at deltage. Der var også kø til Advokatvagten og den særlige Skatteadvokatvagt i samtlige fire dage. Flere havde forberedt sig grundigt og medbragt dokumenter til deres sager, breve fra styrelser og en enkelt kom med en stor stak papirer i sin frustration over ikke at forstå sin sag. I løbet af en time var frustrationen vendt til stor glæde over, at hun ikke skyldte et sekscifret beløb – som hun havde troet.
Advokatrådet havde arrangeret både processpil og debatter i samarbejde med Danmarks Domstole, Dommerforeningen, Menneskeretsorganisationen Levende Menneskerettigheder m.fl.