Advokaten 3 Nordisk Juristmøde

Print Print
28-03-2014


Der er blandt andet emner som interessekonflikter, varetægtsfængsling og corporate social responsibility på programmet, når jurister fra de fem nordiske lande i august 2014 mødes til det 40. Nordiske Juristmøde i Oslo. Tilmeld dig inden 9. maj 2014.

Det 40. Nordiske Juristmøde, som finder sted i dagene 21. til 22. august 2014, har et omfattende og varieret fagligt program med en række fremtrædende jurister som oplægsholdere.
De nordiske juristmøder er en forening af jurister fra de fem nor­diske lande. Der afholdes nordisk Juristmøde hvert tredje år på skift i de nordiske hovedstæder. Mø­derne, der har været afholdt gennem mere end 100 år, samler altid mange deltagere. Ved de seneste møder deltog omkring 1.000 jurister.

Blandt de emner, som skal behandles på det 40. Nordiske Juristmøde er:

  • Interessekonflikter i advokatvirksomhed
  • Hvornår bør man varetægtsfængsle?
  • Sagkyndiges rolle i civilprocessen
  • Corporate social responsibility
  • Borgeren og den digitaliserede forvaltning
  • Erstatning for rene økonomiske skader
  • Barnets bedste uden for familieretten
  • Injurieturisme

Til hvert emne udarbejdes et skriftligt oplæg, som deltagerne får tilsendt forud for mødet. Efter mødet udarbejdes der en beretning med referat af drøftelserne, som ligeledes sendes til deltagerne. En fuldstændig oversigt over det faglige program og andre informationer findes på nordiskjurist.org.
Programmet starter med modtagelse på Oslo Rådhus onsdag 20. august 2014 om aftenen, og derefter er der åbent hus arrangementer for mødedeltagerne hos flere offentlige institutioner og advo­katfirmaer i det centrale Oslo. Ved mødet er der også et socialt program med selskabeligt samvær, og ledsagere tilbydes en række specielle arrangementer.

Praktiske oplysninger
Tilmelding til mødet skal ske inden 9. maj 2014 på mødets hjemmeside. Der er i forbindelse med tilmeldingen mulighed for at reservere hotelværelse.
Deltagerafgiften er 4.300 NOK for deltagere født før 1979 og 2.500 NOK for deltagere født i 1979 eller senere.
For yderligere opdateret information henvises til mødets hjemmeside. Informationsmateriale kan end­videre rekvireres hos den danske afdelings kasserer, advokat Tove Dahl, Købmagergade 3, 1150 Kø­benhavn K, td@t-dahl.dk.
Ved tilmelding til mødet bliver man samtidig optaget som medlem af foreningen De Nordiske Jurist­møder. Medlemskontingentet er inkluderet i deltagerafgiften. Man kan også blive optaget som med­lem, selvom man ikke har mulighed for at deltage i Juristmødet i Oslo. Medlemskontingentet er 300 kroner (for hele perioden 2014-2016) og inkluderer også den beretning, der udarbejdes efter mødet.    

Rejsetilskud til yngre jurister
Den danske styrelse for De Nordiske Juristmøder råder over fondsmidler, der kan anvendes som tilskud til yngre juristers deltagelse i Juristmødet. Ansøgning om tilskud sendes til den danske afdelings kasse­rer, advokat Tove Dahl, på ovennævnte adresse og skal være modtaget senest 1. maj 2014. Det bedes i ansøgningen oplyst, om ansøgeren har søgt eller modtaget tilskud fra anden side. Endvidere skal fødselsår oplyses. Rejsetilskud vil som udgangs­punkt kun blive tildelt ansøgere, der er født i 1979 eller senere.

Læs mere på nordiskjurist.org.