Advokaten 3 Kort Nyt

Print Print
28-03-2014


Guide til retssagsprøven
FAAF har udgivet to unikke værktøjer, som skal understøtte fuldmægtige i at bestå retssagsprøven. Værktøjerne består i et skriftligt hæfte, som guider fuldmægtigen igennem hele processen forud for, under og efter hovedforhandlingen. Desuden kan man gennem 51 videoklip møde en række af branchens eksperter, som alle med udgangspunkt i egne erfaringer giver svar på klassiske spørgsmål samt bibringer råd til, hvordan advokatfuldmægtigen bedst muligt håndterer retssagsprocessen og de dilemmaer, som kan opstå undervejs. Værktøjerne er udviklet i samarbejde med Dreyers Fond.
Se mere på advokatsamfundet.dk/Uddannelse

Elektronisk fakturering
Advokatsamfundet har netop udsendt fakturaer for bidrag med posten.
For øjeblikket undersøges mulighederne for at fakturere elektronisk. Det vil give en besparelse på udgifter til både administration og porto, ligesom det vil være lettere for modtageren at undgå de manuelle rutiner omkring en papirfaktura.
Advokatsamfundet arbejder for, at så mange funktioner som muligt bliver elektroniske i takt med at efterspørgslen efter digital kommunikation bliver større.

Årsfest 2014
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du er blevet advokat i perioden 1. april 2013 til 30. juni 2014. Advokatrådet inviterer til Årsfest for nye advokater 19. september 2014.

Afskedsreception i Advokatnævnet
Jytte Mellergaard Løfgren går efter 42 år i Advokatsamfundet på pension efter at have rundet de 62 år. Jytte har haft næsten hele sit arbejdsliv i Advokatsamfundet, hvor hun startede som 19-årig. På det tidspunkt var Børge Koch formand og Poul Østergaard generalsekretær. Siden har hun arbejdet under fire generalsekretærer og endnu flere rådsformænd.
Jyttes otium kommer blandt andet til at gå med – endnu flere – rejser til udlandet. Den første er allerede bestilt og i påsken går turen til Sydeuropa.
Der afholdes reception 10. april klokken 14.00 i Kronprinsessegade 28.

RETTELSE
I januarnummeret af Advokaten blev der ved en fejl bragt en forkert version af interviewet med jurist Tina Dhanda Kalsi fra Forbrugerrådet Tænk. Artiklen “Forbrugernes stemme i Advokatnævnet” indeholdt derfor fejl i faktuelle oplysninger og citater. Læs den korrekte artikel på advokatsamfundet.dk/publikationer.