Kort Nyt

Print Print
24-02-2014


Advokatsamfundet og IBA bekymret over situationen i Ukraine
Ukraine har den seneste tid været rystet af demonstrationer og snesevis af aktivister er blevet anholdt, siden tre demonstranter tidligere på året blev skudt og dræbt efter præsident Viktor Janukovitjs kovending i forhold til en frihandels- og associeringsaftale med EU. Ukraines parlament har ophævet en række omstridte love, der skulle sætte en stopper for regeringsfjendtlige demonstrationer. Der er tale om love, der begrænser en række basale borgerettigheder herunder ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Den Internationale Bar Association, IBA, har netop udsendt en pressemeddelelse, hvor organisationen, i lighed med EU og USA, går skarpt i rette med lovpakken og opfordrer til, at der tages yderligere skridt fra den ukrainske regerings side. IBA opfordrer også til, at nyligt arresterede fredelige demonstranter løslades. Advokatsamfundet deler IBAs bekymring over situationen i Ukraine.  

Ny hjemmeside om hvidvask
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, har netop udgivet en ny hjemmeside om hvidvask.
Hvidvask er at sikre udbytte fra en strafbar handling, ved at få udbyttet til at se ud, som om det er erhvervet på lovlig vis. Det kan for eksempel ske ved at tilsløre pengenes oprindelse, ændre pengenes identitet eller flytte udbyttet til et sted, hvor det ikke vil tiltrække nærmere opmærksomhed.
Advokater er forpligtet til at indberette mistanke om hvidvask. I Danmark kan man kontakte Advokatsamfundet, som indberetter til SØIK eller kontakte SØIKs hvidvasksekretariat direkte via www.hvidvask.dk. Du kan læse mere om proceduren i Statsadvokatens brugervejledning.

Advokater fortsætter i Procesbevillingsnævnet
Efter Justitsministeriets indstilling er advokat Per Magid ved kongelig resolution blevet genbeskikket som medlem af Procesbevillingsnævnet for en periode på to år fra 1. januar 2014. Advokat Per Magid har været medlem af Procesbevillingsnævnet siden 1. januar 2012.
Ligeledes er advokaterne Jacob Goldschmidt og Henrik Stagetorn ved kongelig resolution blevet genbeskikket som suppleanter for advokat Per Magid for en periode på to år fra 1. januar 2014. Begge advokater har været suppleanter siden 1. januar 2012.

Effektiviseringsudvalget & Skiftesagsudvalget
Advokatrådet har afgivet høringssvar på udkast til den samlede redegørelse fra Effektiviseringsudvalget i høring.  Høringssvaret har blandt andet bemærkninger til udvalgets overvejelser om mulighederne for at begrænse appel i civile sager, herunder begrænsning af appel i sager om krav under 50.000 kroner, og at landsretten kan afvise en ankesag på et indledende stadium efter en konkret vurdering.  Advokatrådet har gjort opmærksom på, at en begrænsning i appeladgangen i realiteten medfører et ét-instansprincip i en række civile sager, hvilket er betænkeligt set fra en retssikkerhedsmæssig synsvinkel.
Advokatrådet har desuden afgivet høringssvar på udkastet til den samlede redegørelse fra Skiftesagsudvalget.  Advokatrådet finder, at den fremlagte redegørelse fremstår solid og gennemarbejdet, og hilser forslaget om en digitalisering af dødsboskiftesagsområdet velkommen. Det har været – og er – af meget væsentlig betydning for Advokatrådet at sikre, at sagsbehandlingen ikke blot er effektiv, men også kvalitativt fuldt betryggende, således at effektiviseringstiltag ikke sker på bekostning af grundighed i sagsbehandlingen og retssikkerheden for borgere og virksomheder.
Se de to høringssvar på www.advokatsamfundet.dk.
Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere artikler/2014/Advokaten 2/Kort Nyt.aspx - d. 18-01-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.