Advokaten 10 - Advokatnævnet - Vi skal fastholde den gode udvikling

Print Print
16-12-2014

 

Jeg kender faggruppen rigtig godt, men selvfølgelig bliver det en ny vinkel på min egen faglighed. Jeg glæder mig til at starte i Sekretariatet, hvor jeg i første omgang vil fastholde fokus på den gode kurs, der er sat. Men selvom der gennem de sidste tre år er sket en enormt stor udvikling, kommer tingene ikke til at stå stille.

Efter tre år som chef for Advokatnævnets Sekretariat, overlader Nicolai Pii sin plads til Mette van de Ven. Hun har en lang erfaring fra domstolene og vil blandt andet arbejde med mægling og digitalisering, som nogle af de nye tiltag.

Tekst: Hanne Hauerslev 

Advokatnævnet er bragt tilbage på sporet, og vi har skabt et sekretariat, hvor høj faglighed, respekt og kvalitet er de bærende værdier.
Sådan sammenfatter Nicolai Pii sine tre år i Advokatnævnets Sekretariat, som han 1. januar forlader til fordel for jobbet som afdelingschef for Advokatsamfundets Strategiafdeling.
- Der er sket en enorm udvikling. 2012 gik langt hen ad vejen med at lægge de rigtige rammer for arbejdet og få gang i produktionen af sagerne. Samtidig lykkedes det at rekruttere og fastholde nogle rigtig dygtige medarbejdere, få skabt en afdeling med høj faglighed og skabe den trivsel, som har været grundlaget for, at vi nu har fået nedbragt antallet af verserende sager med over 1.000.
- For at nå vores mål har vi udover medarbejderne i Sekretariatet gjort brug af alle gode kræfter i Advokatsamfundet, i advokatkredsene samt hos eksterne dommere, som alle har en stor andel i, at Advokatnævnet igen er på rette vej. Ved siden af den store sagsproduktion har vi arbejdet strategisk med vidensdeling og med at udvikle en høj kvalitet i sagsbehandlingen. Det betyder, at vi nu har en meget velfungerende og stabil lille ‘maskine’ kørende, som støt og roligt arbejder sig gennem de klager, som Advokatnævnet modtager, siger Nicolai Pii.
Han understreger, at Advokatnævnet trods det store arbejde stadig står over for udfordringer, idet han peger på en tendens til en stigning i antallet af klager i den seneste tid og Advokatnævnets sagsbehandlingstider.
- På grund af de mange gamle sager, som har verseret i Advokatnævnet, har de gennemsnitlige sagsbehandlingstider ikke været tilfredsstillende gennem de senere år. Vi har i 2014 fået knækket kurven, og sagsbehandlingstiderne er igen faldende og begynder at se ganske fornuftige ud. Men for at nå målet om en sagsbehandlingstid på seks måneder er det nødvendigt at se på, hvor vi kan behandle og afgøre sagerne smartere, uden at det går ud over parternes retssikkerhed, understreger Nicolai Pii.

Samme værdier
Mette van de Ven, der tiltræder jobbet som sekretariatschef for Advokatnævnet 1. januar 2015, kommer fra et job som administrations- og sekretariatschef ved Retten i Holbæk, hvor hun blandt andet har arbejdet med at skabe arbejdsgange, der giver kortere sagsbehandlingstider.
- Jeg vil helt klart arbejde med mange af de samme værdier i Advokatsamfundet, som hersker ved domstolene, hvor respektfuld behandling, troværdighed, ansvarlighed og åbenhed skal være en integreret del af arbejdet, siger hun.
- Det er især vigtigt at have respekt for den sag, man behandler og de personer, der er involveret. For den advokat, der har en klage hængende over hovedet, er det vigtigt at vide, at der er en grundighed i processen, at vedkommende kommer til orde, og at sagsbehandlingen bliver så kort som mulig. For den borger, der klager, er det måske den eneste gang, vedkommende er i kontakt med en advokat. Derfor er det vigtigt, at vi som sagsbehandlere forstår at sætte os i parternes sted og i det hele taget sikrer at komme rundt om hele sagen.

Respekt for opgaven
- Derfor handler det også om at have respekt for den opgave, som vi er sat i verden for at udføre, og som er med til at sikre et sundt retssamfund. Selvom vi måske ikke taler om det hver dag, er det jo vigtigt at huske på, at Advokatnævnet er en del af grundlaget for, at advokater kan have den vigtige rolle i samfundet, og især i retssamfundet, som de har. Det at kalde sig advokat indebærer mange pligter, som er afgørende for hele standen. Det er de pligter, der gør, at klienten altid er sikker på at få en kvalificeret, tryg og uafhængig rådgivning hos en advokat, siger Mette van de Ven, der igennem alle sine 17 år som jurist har haft kontakt til og samarbejde med advokater.
- Jeg kender faggruppen rigtig godt, men selvfølgelig bliver det en ny vinkel på min egen faglighed. Jeg glæder mig til at starte i Sekretariatet, hvor jeg i første omgang vil fastholde fokus på den gode kurs, der er sat. Men selvom der gennem de sidste tre år er sket en enormt stor udvikling, kommer tingene ikke til at stå stille.
- Jeg vil gerne se på og videreudvikle arbejdsgangene og ser det som et stort potentiale at arbejde med mægling i salærsager eller sager, hvor advokat klager over advokat. Mægling er noget, vi har praktiseret rigtig meget ved domstolene, og det betyder, at jeg kan bruge min erfaring herfra. Digitalisering ligger også lige for. Som det er i dag, er der meget papir involveret i en sagsgang, og det er et oplagt område, hvor man kan gøre sagsbehandlingen hurtigere og mere smidig. Jeg tror, at tiden også er kommet til at have fokus på det.

Mette van de Ven
Cand.jur. fra Københavns Universitet i 1997. Har blandt andet en baggrund som leder i Udlændingestyrelsen. For ni år siden kom hun til domstolene, hvor hun har arbejdet ved forskellige sjællandske byretter og været konstitueret landsdommer.  Som administrations- og sekretariatschef ved Retten i Holbæk, der har ca. 50 ansatte, udgør hun sammen med retspræsidenten den øverste ledelse, og hun går også i retten som dommer. Privat bor hun i Frederikssund med sin ægtefælle og to store teenagebørn.

Nicolai Pii
Sekretariatschef i Advokatnævnet. 1. januar starter han som afdelingschef for Advokatsamfundets Strategiafdeling.