Advokaten 10 - Advokatnævnet - Meningsfuldt fritidsarbejde

Print Print
16-12-2014

                                                 

Folk vil åbenbart hellere bruge deres fritid i den lokale Rotary eller på golfbanen, for der er fokus på netværk og flere klienter, så omsætningen kan stige. Jeg tror bare, at folk har glemt, hvad de er en del af, og hvordan de kan være med til at værne om den stand, vi har.

Hvordan finder man mon nye filantroper til et ikke-indtægtsgivende fritidsarbejde, der hverken slanker eller kaster mammon af sig, og som man kun kommer ud af efter seks års tjeneste. Sådan spørger advokat Peter Bang-Olsen, der på det varmeste anbefaler at bruge nogle timer på nævnsarbejdet i stedet for at slå tiden ihjel på golfbanen.

Tekst: Hanne Hauerslev

Når du siger ja til at være medlem af advokatstanden, siger du også ja til at være en del af et lille samfund, som bygger på uafhængighed. For at få det til at fungere, skal der være medlemmer, som stiller sig til rådighed for pro bono arbejde i Advokatnævnet.
Sådan lyder det fra advokat Peter Bang-Olsen, der de seneste fire år har været medlem af Advokatnævnet. Der er på en gang opsang og lune i tonen fra fynboen, der gerne pendler mellem Nyborg og København, for at tage del i nævnsmøder, for selvom han i perioder med sagspukkel har følt, at der var vel rigeligt at se til, så ser han nævnsarbejdet som lige dele faglig udfordring og samvær med nogle mennesker, som han ellers ikke ville møde.
- Jeg kan i alt fald slå fast, at ens liv bliver beriget med spændende og engagerede mennesker. Du kan få dig en pibe tobak sammen med byretspræsidenten nede på gaden i pausen eller en god diskussion med landsdommeren. Nej, jeg tjener ikke penge på det her arbejde, men jeg bliver fagligt udfordret, og det er virkelig spændende at være med til at præge den ramme, som advokater opererer indenfor, siger Peter Bang-Olsen, der har henvendt sig til Advokaten, fordi fem kolleger fra Advokatnævnet falder for seksårsgrænsen og dermed stopper. Det betyder, at der skal fem nye medlemmer ind.
- Min oplevelse er, at folk åbenbart hellere vil bruge deres fritid i den lokale Rotary eller på golfbanen, for der er fokus på netværk og flere klienter, så omsætningen kan stige. Jeg tror, at folk har glemt, hvad de er en del af, og hvordan de kan være med til at værne om den stand, vi har. Vi har en helt unik rolle i det danske samfund, fordi vi regulerer os selv. Det gør vi for at sikre retfærdighed og uafhængighed for alle borgere. Det betyder så, at vi selv skal sørge for at tilsynet med standen fungerer optimalt. Det er kun noget, som vi selv kan gøre, og derfor bør alle deltage, siger han.  

Et miks af nævnsmedlemmer
Peter Bang-Olsen lægger ikke skjul på, at arbejdet for Advokatnævnet i en periode har været voldsomt.
- Nu er vi heldigvis der, hvor vi skal være, når det gælder antal af sager, der venter på afgørelse, så arbejdspresset er til at overse. Men når det er sagt, så mener jeg virkelig, at alle medlemmer af standen bør tage ansvar for at holde sig på dydens smalle sti. Vi er afhængige af hinanden, og hver enkelt sag mod en advokat er ødelæggende for os alle. Det er igen den kollektive tankegang, jeg efterlyser, fordi jeg simpelthen synes, at den er blevet fortrængt af andre interesser – eller måske er den bare gået i glemmebogen.  
Selv kom Peter Bang-Olsen i gang med nævnsarbejdet ved et tilfælde. Historien starter på Fyn, hvor han blev valgt ind i 2011.
- Ingen andre ville eller kunne. I 1980’erne og 1990’erne var der en aftale mellem advokatforeningsformænd om, at Svendborg havde retten til at indstille nævnsmedlem og Odense havde retten til at indstille rådsmedlem. Der var en vis grad af respekt omkring de kolleger, der påtog sig dette pro-bono arbejde. Det var fast tradition på kredsmøderne i Odense, at generalsekretæren og rådsformanden fortalte om, hvad der rørte sig i København omkring vor stand og virke, og eftermiddagen var ikke vellykket, hvis ikke den stedlige nævnsrepræsentant fik eller tog ordet og fortalte lidt om statistik og særlige sager i anonymiseret form.
Vi var mange, der var til stede. Salen på Restaurant Skoven var fyldt til bristepunktet, og det forekom, at der måtte hentes yderligere stole til de kolleger, der ikke havde formået at komme til tiden af den ene eller anden grund. Valghandlingerne foregik med respekt for disse traditionsbestemte interne regler. Der var som sådan ikke afstemninger, valgene havde fundet sted i de respektive advokatforeninger i de enkelte retskredse.
- I 2011 skulle der så findes en afløser til advokat Thomas Hess Petersen, Svendborg, hvis funktionsperiode i Advokatnævnet udløb. Efter retskredssammenlægningen er der to retskredse på Fyn: Svendborg og Odense. Der er to advokatforeninger, og disses formænd havde samtalt og gjort sig lækre med hensyn til at finde en afløser for Thomas, men det var ikke lykkedes. Så blev jeg spurgt og sagde ja.
- Det hænger sammen med, at jeg synes, at det er vigtigt, at mange forskellige er repræsenteret i Advokatnævnet. Vi skal afspejle den mangfoldighed, der er blandt advokater. Der skal være et miks af små og store kontorer repræsenteret, for kun det giver de rigtigste afgørelser, understreger Peter Bang-Olsen.  

Hvordan foregår det så?
Der er typisk et møde om måneden i Advokatnævnet. Hertil kommer afvisningssagerne, som typisk afgøres på skriftligt grundlag.
- Når vi forbereder os, skal alle sagerne selvfølgelig læses med samme omhu, men man kan klare det ved skærmen derhjemme. På møderne er det os advokater, der forelægger sagen, så du skal jo gerne kunne huske den ene sag fra den anden, og du forelægger omkring 10 sager pr. gang, siger Peter Bang-Olsen.
Han forbereder sig typisk over to weekender.
- Men jeg læser også langsomt. I læsefasen kan det være, at jeg har behov for at tale med den medarbejder i Sekretariatet, som har forberedt sagen. Jeg møder kun hjælpsomhed, imødekommenhed og tolerance, når jeg ringer, og i det hele taget oplever jeg, at det hele foregår i en god stemning.
- I nogle nævnsafdelinger er det god tone at tilkendegive, om man er enig i det indstillede resultat jævnfør udkast til kendelse – eller om man mener noget andet, og hvis – hvad det så er. Derefter fortæller du så meget om sagen, at de øvrige kan bringes ind på, hvilken af de omkring 30 sager på dagsordenen vi nu behandler, og du fremhæver de centrale bilag, der er af betydning, fra den ofte overordentlige rigdom af bilag om alt muligt andet end ’god advokatskik’, forklarer Peter Bang-Olsen, der understreger, at Advokatnævnet ikke er en culpadomstol eller Responsumudvalget under Advokatrådet.
- Vi skal i bund og grund bare se på, om folk opfører sig ‘Emma Gadsk’. Det giver ofte anledning til en diskussion i Advokatnævnet – inden vi går videre til næste sag.

Peter Bang-Olsen
Født 1953, fik advokatbeskikkelse i 1982 og har møderet for Højesteret. Har været suppleant til kredsbestyrelsen, formand for Nyborg/Kerteminde Advokatforening, suppleant til Politiklagenævnet. I alle årene praktiserende advokat med base i Nyborg. Med i Advokataktieselskabet Bang-Olsen og Partnere. Nu ansat advokat i Aagaard-advokater, der med fem advokater har forretningssteder i Kerteminde, Ringe og Nyborg. Er beneficeret og bobestyrer ved Retten i Svendborg og rådgiver i erhvervssager og deltager i bestyrelsesarbejde. På 35. år gift med Helle og far til 3 voksne børn. Fritidsinteresse: Advokatnævnsarbejde.

Valg til Advokatnævnet
Der skal vælges fem nye medlemmer til Advokatnævnet.
1. kreds. Der skal vælges 2 medlemmer i stedet for advokat Anders Lavesen og advokat Peter Breum.
5. kreds. Der skal vælges 1 medlem i stedet for advokat Carsten Holmgaard.
6. kreds. Der skal vælges 1 medlem i stedet for advokat Peter Rønnow.
7. og 8. kreds. Der skal i fællesskab vælges 1 medlem i stedet for advokat Henrik Thorstholm.