Advokaten 10 - Leder

Print Print
16-12-2014

 

Glædelig jul og godt Nytår

Kære kolleger!
Dette bliver sidste gang jeg som repræsentant for Advokatrådet kan ønske jer glædelig jul. Det har været en fornøjelse at møde så mange af jer i utallige kollegiale anledninger. Det har været udfordrende at skulle fastholde vores anerkendte profil i en forandringens tid på en måde, der har kunnet forene de gode kræfter og ressourcer, som Danmarks advokater samlet set råder over, på en inkluderende og samlende måde.
Når man for sidste gang drøner ud af opløbssvinget, tænker man ofte især på den tilbagelagte strækning, men heldigvis er Advokatrådets arbejde et stafetløb, så snart vil en ny løber storme af sted med opgaverne med blikket stift rettet mod den forestående distance.
Jeg kan allerede mærke, at vi advokater er inde i en ny fase for så vidt angår vores organisering, hvor linjerne er lagt ud, og de indbyrdes opgaveprofiler og vinklinger er faldet så meget på plads, at man kan påbegynde finpudsningen af det samarbejde, som vi alle skal nyde godt af mange år frem.
Det kollegiale arbejde bæres af lyst og engagement. Det er en gammelkendt sandhed. Men dertil kommer nu både vores egne krav til servicemindedhed, dygtighed og innovationskraft hos de kollegialt ansatte og omverdenens krav og forventninger til vores leveringsdygtighed også på standens/branchens vegne.
Jeg håber, vi med Strukturudvalgets arbejde har taget luften ud af nogle mytedannelser om dobbeltarbejde, fryns og fråds, og i stedet fået de interesseredes øjne åbnet for, at kvalitet trods alt koster, og at det faktisk samlet set lykkes ikke kun Advokatsamfundet og Danske Advokater, men også specialforeningerne at levere ganske meget til en yderst rimelig pris.
Må jeg i den forbindelse udtrykke mit håb om, at Advokatsamfundets største enkeltomkostning, sekretariatsbistanden til Advokatnævnet, kan holdes i ave i det nye år – ikke fordi der bruges én krone for meget, som det er, men fordi det simpelthen MÅ være muligt at reducere antallet af salær- og adfærdsklager betragteligt. Vi vil gøre vores i form af mediationstiltag og endnu bedre kommunikation af nævnspraksis med videre. Men I kære kolleger har bestemt også mulighed for at øve indflydelse på denne udgift.
Et andet fromt juleønske er, at I ude omkring i kredsene og advokatforeningerne vil trække på Sekretariatet. Der er masser af god sparring og meriterende information at hente, hvis I tager fat på vores jurister. De er til for os og yder allerede i dag en stor indsats i forbindelse med rådgivning om de stadigt flere reguleringer, vi undergives.
Når jeg nu slutter med at ønske jer rigtig glædelig jul, siger jeg mere end sangens “tak for alt i det gamle år”. Det har virkelig været en fornøjelse (og de næste seks måneder bliver det også). På gensyn i det nye år.