Advokaten 9 - Leder - Farvel hovsa lovgivning

Print Print
04-11-2013
For i takt med at sommeren gik på hæld stod det klart, at det er med høringsfrister som med dagene om efteråret: De bliver kortere og kortere!

Det er altid meget nemmere at sætte målsætninger end at holde dem. Det er her i sommer blevet meget klart, når det gælder høringsfrister.
Mens det meste af Danmark gik på ferie, tog Advokatsamfundet fat på den hidtil største undersøgelse af høringsfrister. Igennem flere måneder havde der nemlig været eksempler på, hvordan de ultrakorte frister smitter af på lovgivningen og i sidste ende kan betyde lovsjusk og hovsa lovgivning – lovgivning der i sidste ende må igennem lovgivningsapparatet endnu engang for at blive rettet. Derfor besluttede vi en gang for alle at undersøge høringssagerne ti år tilbage for at få et solidt fundament for diskussionen og et reelt indblik i problemets omfang.
Hver enkelt af de mange tusinde høringssager har været i hænderne på en sekretariatsmedarbejder, der har noteret, hvornår sagen er kommet i høring, og hvor lang en frist der var til at svare på de ofte komplicerede lovændringer. Det har været en omfattende opgave – men den har været alle anstrengelserne værd.
For i takt med at sommeren gik på hæld stod det klart, at det er med høringsfrister som med dagene om efteråret: De bliver kortere og kortere! Sådan har det været igennem ti år, og tilsyneladende har problemet været stigende igennem de seneste tre år. For eksempel var mere end 15 procent af sagerne i 2010 på syv dage eller derunder – altså et godt stykke fra regeringens målsætning om fire uger.
Jeg føler mig overbevist om, at det i bund og grund ikke handler om dårlig vilje i de enkelte ministerier. Den ny regering var – da den tiltrådte – meget opsat på at få rimelige høringsfrister ind som en del af regeringsgrundlaget. Det fortæller i alt fald mig, at viljen er der – men at de gode intentioner har lidt skibbrud i takt med, at dagligdagen har indfundet sig.
Det fik Advokatrådet bekræftet, da rådets formand, næstformand og generalsekretær på baggrund af høringsundersøgelsen i oktober havde et møde med Folketingets formand, Mogens Lykketoft (S) om sagen.
Tilbagemeldingen fra Folketingets formand var klar og utvetydig: Advokatsamfundet har en vigtig opgave med at sikre en høj lovkvalitet og høj retssikkerhed i forbindelse med udarbejdelse af ny lovgivning. Og hvis det arbejde skal gøres kvalificeret, kan det ikke ske overnight. Det kræver, at de rigtige eksperter kommer på opgaven, at de undersøger området grundigt og har tid til omtanke. Og her gør det en kæmpe forskel, om der er syv dage eller fire uge til at afgive et svar. Det er man fuldt ud klar over i Folketinget, hvor der er stor opbakning til, at alle parter nu samles for at få kørt lovgivningsarbejdet ind på det rigtige spor. Og Folketingets formand kunne i øvrigt orientere os om en dugfrisk statistik fra regeringen, som viser, at høringsfristerne i gennemsnit er blevet længere i de seneste par år. Det er der naturligvis også grund til at glæde sig over – selvom et forbedret gennemsnit i sig selv ikke er nok.
Hvor der er vilje, er der som bekendt også vej. Nu har vi taget initiativ til og fået igangsat en vigtig dialog med både Folketingets Præsidium og justitsministeren – for problemerne gælder ikke alene lovarbejdet men også de ændringer af bekendtgørelser, der kommer fra ministerierne. Dermed er første skridt taget til den holdningsændring, der skal til – og som ikke bare gælder politikerne, men også embedsværket.
Lige nu er der et stykke vej at gå, men jeg er sikker på, at vi i sidste ende i fællesskab kan yde det her væsentlige bidrag til den demokratiske beslutningsproces.
Det skal ikke bare være en målsætning. Det skal blive en realitet.