Advokaten 9 - Udenlandske kriminelle stiller nye krav til forståelse og formidling af retssikkerhed

Print Print
04-11-2013


Desværre er det et stigende problem, at udenlandske kriminelle kommer til Danmark for at begå kriminalitet. Statistikkerne over udenlandske kriminelle viser med tydelighed, at særligt polakker, litauere og rumænere stadig oftere er at finde blandt de fremstillede i de danske retssale.

Advokaterne spiller en afgørende rolle for opretholdelsen af retssikkerheden i Danmark. Det er advokatstanden, der sikrer, at den enkelte får en fair rettergang, og det er advokaterne, der udviser tolerance og tålmodighed over for de kriminelle, der ikke forstår det danske sprog.

Af Trine Bramsen, medlem af Folketinget (S) og Folketingets Retsudvalg

To tredjedele af de fremstillede i Københavns Dommervagt var i den seneste opgørelse udlændinge. Det stiller nye krav til dansk retspolitik, der har som vigtigste formål, at så få som muligt bliver ofre for kriminalitet. Politiet skal derfor have de bedst mulige betingelser for at fange de kriminelle – danske som udenlandske. Ligesom advokatstanden sammen med dommerkorpset skal sikre, at de skyldige bliver fremstillet og dømt. 
Men det stigende antal udenlandske kriminelle stiller nye krav til forståelsen og formidlingen af retssikkerheden. Det er og bliver afgørende for opretholdelsen af vores retssamfund at værne om borgernes rettigheder. Det gælder også de kriminelle. Og det gælder også de udenlandske kriminelle, selvom vi gør alt for at undgå, at de kommer hertil.  De fleste danskere er bekendt med retten til at blive stillet for en dommer inden 24 timer og retten til at få beskikket en forsvarer. Men mange udenlandske kriminelle kender ikke deres rettigheder. Ikke mindst fordi de ofte kommer fra lande, hvor retssikkerhedsbegrebet er meget forskelligt fra det danske. Ikke mindst når det gælder den praktiske udførelse. 
For få måneder siden besøgte jeg sammen med en række øvrige folketingsmedlemmer politiet i Rumænien. Her talte vi blandt andet om korruption. Holdningen fra en af de øverste ledere var, at der altid vil være visne træer i skoven. En holdning, som vi danske politikere ikke helt kunne nikke genkendende til, når det gælder retsvæsenet. Besøg hos NGO’er bekræftede, at der er stor forskel på forståelsen og praktiseringen af retssikkerhedsbegrebet i vore to lande. Og derfor er det ikke så sært, at nogle udenlandske kriminelle kan have svært ved at forstå den danske tolkning af retssikkerhed. Advokaterne spiller en afgørende rolle for opretholdelsen af retssikkerheden i Danmark. Det er advokatstanden, der sikrer, at den enkelte får en fair rettergang, og det er advokaterne, der udviser tolerance og tålmodighed over for de kriminelle, der ikke forstår det danske sprog. Sammen med kvalificerede tolke bidrager de til, at de kriminelle rent faktisk forstår, hvorfor de er anholdt, hvordan deres rettergang ser ud, og hvad de i sidste ende får som straf, såfremt de findes skyldige.
Jeg nægter bare at se til, mens nogle udlændinge kommer hertil med det ene formål at begå kriminalitet og skabe utryghed. Og jeg finder det urimeligt, når danskernes skattekroner bruges på fængselspladser til udlændinge, der burde afsone i deres hjemland. Men vi må aldrig gå på kompromis med den danske forståelse af retssikkerhed i bekæmpelsen af udenlandske kriminelle. Advokatstanden, der møder de kriminelle i kontakten med vores retssystem, er en central spiller i beskyttelsen af vores retssikkerhed.