Advokaten 8 - Leder - Velkommen til årgang 2013!

Print Print
07-10-2013

LEDER

Efter min bedste overbevisning vil det være en gave for hele advokatstanden, hvis der kommer flere unge advokater ind i det kollegiale arbejde.

Velkommen til årgang 2013!

Selvom den nyuddannede advokat Martin Sørensen lige nu har travlt med at bygge en helt ny afdeling af et advokatkontor op fra grunden og derfor ikke til daglig reflekterer over begreber som retssikkerhed og retfærdighed, så ser han sig alligevel som en garant for, at klienterne får det, de rent faktisk har krav på og ret til.
Det fortæller han i dette nummer af Advokaten, hvor vi tager hul på en ny serie om Årgang 2013, hvor vi følger fire nyuddannede advokater. De vil fremover fortælle om deres tanker og refleksioner om det erhverv, de har valgt, og hvor der nu ligger en lang karriere foran dem. Det er en karriere, som kun lige har taget sin begyndelse, og som lige nu er præget af, at de i et travlt arbejdsliv også skal finde deres egne værdier og være med til at skabe en kultur, der hvor de arbejder.
Naaika Hamidi fortæller blandt andet, at hun på sigt gerne vil kaste sig over det frivillige arbejde, og allerede nu har en plan om at gøre en indsats for Reden International. Jeg er glad for at høre sådanne toner fra en ung travl advokat, som i princippet kunne klare sig fint igennem arbejdslivet ved kun at fokusere på de opgaver, der hver dag lander på skrivebordet. Men allerede nu har hun gjort sig tanker om, at det giver en særlig dimension i arbejdslivet at bidrage med pro bono arbejde til samfundet. Måske stammer de værdier fra hendes egen baggrund – men jeg er nu også sikker på, at det gør en forskel at være en del af en arbejdskultur, hvor det er en selvfølgelighed at tage del i arbejdet med at virke til gavn for retssamfundet.
Det kollegiale arbejde er helt på samme måde – som arbejdet for Reden International – med til at gavne samfundet. Måske forestiller de unge, nyuddannede advokater sig, at arbejdet i kredsene, i Advokatrådet og i Rådets udvalg udføres af en forsamling nydelige ældre herrer, der for længst har toppet karrieremæssigt. Heldigvis er det langt fra, hvad jeg selv oplever, selvom jeg da gerne indrømmer, at gennemsnitsalderen typisk ligger et godt stykke over de nyuddannede advokaters. Men det skal jo ikke forhindre os i at ændre på det. Og arbejdet er spændende.
Efter min bedste overbevisning vil det være en gave for hele advokatstanden, hvis der kommer flere unge advokater ind i det kollegiale arbejde. Det vil give flere nuancer i det arbejde, som er med til at udvikle hele standen. Derfor har Advokatrådet valgt i den kommende rådsperiode at sætte fokus på unge advokater. Det skyder vi i gang med temaet her – og vil derudover gerne invitere til at komme og være med i de mange aktiviteter, der er i Advokatsamfundets regi. Jo, det tager lidt tid i en travl arbejdsdag og på et tidspunkt i livet, hvor der for de fleste også er et større hensyn at tage til børn og familie. Men du får så meget mere igen. Du får et netværk, som måske viser sig at blive rygraden i dit arbejdsliv, og du får en stolthed over dit fag, når du er med til at højne retssikkerheden i samfundet.
Advokatrådet vil også have fokus på de yngre generationer i de kommende to år. I sidste rådsperiode udviklede vi med støtte fra Dreyers Fond et nyt undervisningsprogram – Ret og Rimelighed – hvor en del af programmet giver mulighed for, at gymnasier kan få en advokat ud for at tage del i undervisningen og være med til at skabe debat om retssystemet, retfærdighed og kriminalitet. Det vil vi udvikle videre, så programmet for alvor får fat i elever og lærere fremover. Det er allerede en succes, men jeg er sikker på, at vi kan løfte opgaven yderligere. Hvis du nu sidder tilbage og tænker, at det kunne være et interessant sted at starte – og at det måske er sjovere at få en ung advokat ud at diskutere retssikkerhed med gymnasieeleverne end en ældre herre som mig – så tøv ikke med at kontakte Advokatsamfundet. Måske vil din lille indsats gøre en stor forskel og være starten på et kollegialt arbejde, som kun vil gøre dit arbejdsliv rigere. Men pas på – for som en god, tidligere rådskollega har sagt, så er det kollegiale arbejde stærkt vanedannende!