Advokaten 8 - Kort Nyt

Print Print
07-10-2013

Hjælp retten med effektiv telefonforkyndelse
Telefonforkyndelse er fra juli i år indført i retsplejeloven som ny forkyndelsesform. Retterne vil i den kommende tid opsamle erfaringer med telefonforkyndelse inden for en række forskellige sagstyper.
Det vil være en stor hjælp for retten, hvis advokaterne forsyner stævninger, betalingspåkrav, fogedbegæringer med videre med et telefonnummer på modparten, hvor denne ikke er repræsenteret ved advokat.
Telefonforkyndelse sker i praksis ved, at retten eller stævningsmanden tager telefonisk kontakt til den person, der skal ske forkyndelse for, og giver meddelelsen telefonisk, hvorefter meddelelsen med bilag sendes til den pågældende sammen med en bekræftelse på forkyndelsen.
Domstolene forventer, at telefonforkyndelse i mange tilfælde vil være mere effektiv end stævningsmandsforkyndelse, men der er også sager, hvor det ikke vil være muligt eller hensigtsmæssigt at forkynde telefonisk. Desuden kan telefonforkyndelse ikke bruges i forhold til juridiske personer.
Det er – som hidtil – retten, der træffer beslutning om forkyndelsesform, herunder om man vil forsøge at forkynde telefonisk.


Nye retningslinjer for digital kommunikation med Danmarks Domstole
Nye retningslinjer beskriver, hvilke dokumenter og henvendelser retterne kan og bør modtage og sende pr. e-mail. E-mail erstatter samtidig fax.
Danmarks Domstole har vedtaget et sæt retningslinjer for brugen af e-mail i retternes kommunikation med brugerne. Retningslinjerne gælder både for byretterne og de overordnede retter og beskriver, hvilke dokumenter og henvendelser retten kan og bør modtage og sende pr. e-mail.
Retningslinjerne trådte i kraft 1. oktober 2013.
E-mailen erstatter samtidig retternes brug af fax. Du kan derfor ikke forvente at kommunikere med retterne pr. fax efter 1. oktober 2013.
Du kan finde retningslinjerne sammen med oversigter over, hvilke dokumenter du kan modtage og sende digitalt inden for de enkelte fagområder på domstol.dk under Digital post.


E-learning og efteruddannelse
Advokatsamfundet og Advokatrådets Uddannelsesudvalg inviterer til møde og dialog med udbydere og andre interessenter om erfaringerne med e-learning som efteruddannelse.
20. november 2013 fra kl. 14 - 16 sætter vi fokus på e-learning. Kom og vær med i dialogen om, hvordan e-learning bliver en del af efteruddannelsen.

Advokatsamfundet
Kronprinsessegade 28
1306 København K.

Tilmeld dig på tla@advokatsamfundet.dk