Advokaten 6 - Leder - Grib chancen for faglig udvikling

Print Print
14-08-2013

Jeg tror næppe der findes en anden faggruppe end vores, hvor der er mere fokus på både personlig og faglig udvikling. En del af forklaringen skyldes helt sikkert, at efteruddannelse er lovpligtig, og at kernen i vores arbejde er at holde sig opdateret om samfundets udvikling.
Siden 2000 har vi advokater haft mulighed for at blive konstituerede dommere i by- og landsretterne. Selvom formålet oprindeligt primært var tænkt som en mulighed for at rekruttere dommere, har ordningen også betydet, at de – indtil videre godt 80 – advokater, der har grebet muligheden for en konstitution, har fået en unik mulighed for at udvikle sig fagligt. For selvom mange af os tilbringer mindst lige så meget tid i retssalene som på kontoret, kan det være svært at forstå alle nuancerne i dommerens arbejde.
Muligheden for at gøre karriere i kappe – måske blot for nogle få måneder – har vi fokus på i dette nummer af Advokaten, hvor vi blandt andet har talt med advokat Kolja Staunstrup. Han var ganske enkelt drevet af nysgerrighed på, hvad der foregår bag de lukkede døre, når dommerne voterer, og hvordan dommerne opfatter advokatens rolle i retssalen.  Han var konstitueret i tre måneder, og det har haft en stor betydning for hans faglige udvikling, fortæller han.
Jeg tror på, at al både faglig og menneskelig udvikling gør os dygtigere til at udføre vores hverv, og at det som ringe i vandet smitter af på vores omgivelser. Jeg er ikke i tvivl om, at Kolja Staunstrups tre måneder i landsretten har betydet, at han er blevet mere fortrolig med nuancerne i retssagen, og som han siger: “Jeg blev rusket lidt op i og udfordret på uvant grund, og jeg er sikker på, at det har gjort mig til en bedre advokat. Stort set dagligt er der ting, jeg bruger fra tiden i retten.”
Han pointerer også, at det blev ret tydeligt for ham, at der er megen overflødigt snak i en retssal. Derfor gik det for alvor op for ham, at det handler om at komme to-the-point.
Selvom det helt sikkert ikke var tanken, da ordningen blev etableret i 2000, så er det helt klart en væsentlig bonus, at advokater får denne mulighed for både at få en praktisk forståelse for arbejdet i retten og dermed en bedre dialog med dommerne. Det er der til gengæld sidenhen kommet stort fokus på, og her i foråret har Dommerforeningen udgivet en vejledning for behandling af civile sager ved byretterne og Advokatsamfundet guiden ‘Den gode proces – Advokatens arbejde med civile retssager’. Guiden tager sit afsæt i samarbejdet omkring retssagen, hvor advokaten spiller en væsentlig rolle i balancen mellem på den ene side at agere som rettens tjener og på den anden som klientens mand.
At advokatens rolle er helt central for at få det gode samarbejde til at fungere overrasker de færreste, men hvor lidt der i virkeligheden skal til for at skabe en god proces, er nyt for mange. Kommunikationen er blot et eksempel på, den store forskel det gør, når advokaten – med Staunstrups ord – forstår at skære sagen til og komme to-the-point uden de store omsvøb. Den gælder også den tone, advokaten slår an i retssalen, som kan gøre en kæmpe forskel for, hvordan alle parter oplever hele forløbet.
Jeg kan kun anbefale, at alle bruger nogle få minutter af deres tid på at løbe guiden igennem, selvom den er målrettet nye advokater og advokater, der kun sjældent går i retten. Jeg er sikker på, at her er nye pointer eller gode remindere for alle. Faglig udvikling behøver nemlig ikke altid at tage måneder. Det kan også ske over nogle minutter hjemme i sofaen. Jeg kan kun opfordre til at gribe de chancer, der kommer.