Advokaten 6 - Internationalt voldgiftskursus i København

Print Print
14-08-2013

På trods af mange gode initiativer har det været småt med udbud af kurser og seminarer, der giver mulighed for en mere systematisk uddannelse til international voldgift.

Af Georg Lett, advokat, LETT Advokatpartnerselskab

Efter indførelsen af den obligatoriske efteruddannelse har markedet og udbuddet af kurser udviklet sig voldsomt. Der er kommet en sund konkurrence på pris og kvalitet. Basis er fortsat en grundstamme af stærkt faglige kurser med kompetente undervisere. Den frie bevægelighed af tjenesteydelser, som er én af den Europæiske Unions grundrettigheder, har gjort det muligt også at lægge kurser i udlandet, hvorved man kan forene det nyttige med det behagelige, dog undergivet skattemyndighedernes altid vågne blik for misbrug. Andre steder testes grænsen for, hvor fagligt det skal være.
Den største vanskelighed ligger formentlig i relation til de meget erfarne advokater og det meget specielle. Det er simpelthen svært at tiltrække tilstrækkeligt med kursusdeltagere til det højt specialiserede. Ønsker den højt specialiserede at løfte sit niveau yderligere, må han ty til kurser i udlandet. 
Selvom de fleste advokater stadig oplever retssagen som en naturlig del af deres virke, medfører den øgede tendens til specialisering, at dette område også begynder at udvikle sig til et speciale. I betragtning af områdets betydning kan man godt undre sig lidt over, at kursusudbuddet ikke er mere intenst. Hvornår har man f.eks. set et kursus, der udelukkende fokuserer på modafhøring af modpartens vidner? Hvilken strategi skal man anlægge? Hvad er godt, og hvad er skidt? Den trænede procedør kan komme med mange gode råd, men det er aldrig blevet sat i system. Oplæringen i procedure har i vidt omfang været en uddannelse gennem praktisk udøvelse. Man lærer ved at gøre det. Den samvittighedsfulde chef går en gang imellem i retten for at høre sine medarbejdere, men det hører til sjældenhederne. En vis oplæring er også mulig i større sager, hvor der – udover principalen – er en medarbejder, der har en del af ansvaret for retssagens afvikling under hovedforhandlingen.
En endnu større udfordring ligger inden for voldgiftsområdet, navnlig den internationale voldgift. Her går udviklingen i retning af det angelsaksiske processystem, som danske advokater i de fleste tilfælde ikke er forberedt på. Det danske advokatmarked kom sent i gang. Vi fik først en moderne voldgiftslov i 2005. Siden er det gået stærkt. Voldgiftsforeningen gør et stort arbejde. Det Danske Voldgiftsinstitut har udviklet sig dramatisk. Senest har vi også fået Young Arbitrators Copenhagen, som en ny forening for yngre advokater og studenter med interesse for international voldgift. Men alle disse initiativer til trods har det været småt med udbud af kurser og seminarer, der giver mulighed for en mere systematisk uddannelse til opgaven at gennemføre en international voldgiftssag. Derfor er jeg – som medlem af ICC – rigtig glad for, at der nu for første gang afholdes seminar om international voldgift i København, der både vil være med til at træne yngre advokater i voldgiftssager – men som samtidig giver mulighed for at skabe det netværk, der er nødvendigt for, at vi fremadrettet får mere fokus på at løse tvister ved voldgift. 

Voldgiftsseminar i København
Et såkaldt PIDA-seminar (Program of the Institute for the Development of its Activities) afvikles I København fra 12. til 14. september 2013 på Børsen. Kurset er navnlig rettet mod uddannelse af yngre advokater til ICC voldgiftssager, men det er også en introduktion til international voldgift. Kurset samler deltagere fra hele Skandinavien, så der bliver også mulighed for at netværke. Seminaret arrangeres af ICC Østrig i samarbejde med ICC Danmark. Deltagerne bliver taget gennem de forskellige trin i processen, og så vil der være et gruppearbejde på grundlag af en case, så man kan se, hvordan det hele virker i praksis.

Mere information og tilmelding viaa Østrigs ICC’s hjemme: www.icc-austria.org

Georg Lett
Medlem af ICC International Court of Arbitration og partner, LETT Advokatpartnerselskab.