Advokaten 5 - Leder - En ny periode

Print Print
18-06-2013
Noget andet, som jeg glæder mig til at tage hul på, er samarbejdet i det nye Advokatråd, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde et varmt velkommen til vores fire nye rådsmedlemmer

Selvom det er højsommer sidder jeg her efter Advokatmødet 2013 med lidt af den samme følelse, som jeg altid har 1. januar, når et nyt år tager sin begyndelse.
Det er nu hverken champagnen eller nytårsraketterne, jeg tænker på, men denne her rigtig gode følelse af at tage hul på en ny periode. At kunne starte på en frisk, der hvor der er behov for det, men også og overveje hvilke gode tiltag og traditioner fra de foregående år, som skal bringes med ind i det nye.
Jeg tænker især på to ting, som er vigtige at forholde sig til, og som gør mig virkelig positivt stemt:
Det ene er den dialog, som vi havde på Advokatmødet 7. juni med Danske Advokater under min mundtlige beretning. Når Danske Advokaters formand, Lars Svenning Andersen, går på talerstolen for at fortælle, at han ser frem til det arbejde og samarbejde, vi er blevet enige om at tage hul på allerede i år, hvor vi skal diskutere og tage stilling til, om fordelingen af arbejdet mellem de to organisationer er rigtig, så er jeg oprigtig glad for den bemærkning. Jeg har – fra jeg satte mig i formandsstolen i Advokatrådet for fire år siden – haft det som mit klare mål at skabe og udbygge samarbejdet imellem Advokatsamfundet og Danske Advokater. Ikke for organisationernes egen skyld, men for vores medlemmer – dig!
Lars Svenning Andersen har tidligere i sin leder i Danske Advokaters medlemsblad spurgt, om ikke vi kan gøre det lidt bedre. Og som jeg svarede i min mundtlige beretning: Jo, det er jeg helt sikker på. Man kan altid gøre tingene bare lidt bedre. Men sammen kan vi måske løfte det hele endnu mere, hvis bare vi griber det rigtigt an og bakker hinanden op.
Det er ingen hemmelighed, at der har været en del diskussion om den ekstra bemyndigelse, som Advokatrådet traditionen tro bad medlemmerne om. Det blev på generalforsamlingen en ret omfattende diskussion om ‘måske tusind kroner’, som Danske Advokater havde valgt ikke at bakke op. Jeg er overbevist om, at begge organisationer vil tage pejling af såvel debatten som afstemningens resultat. Og jeg vil godt understrege, at det ikke betyder, at champagneglassene vil blive taget frem af skabet i Kronprinsessegade 28, eller at vores spareambitioner kun gælder i januar efter julens udskejelser. Vi har generelt et stort fokus på at spare, hvor det er muligt – hele året.
Noget andet, som jeg glæder mig til at tage hul på, er samarbejdet i det nye Advokatråd, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde et varmt velkommen til vores fire nye rådsmedlemmer: Claus Guldager valgt i 5. kreds, Henrik Oehlenschlæger valgt i 2. kreds, Peter Fogh og Iben Winsløw valgt i 1. kreds. I kan roligt glæde jer til arbejdet i Advokatrådet for som mange, der har prøvet det, siger: Det kollegiale arbejde er stærkt vanedannende!
Og der er nok af opgaver at tage fat på og lige så mange gode traditioner at trække med ind i den nye valgperiode. Advokatsamfundet har siden 1919 været det omgivende samfunds troværdige sparringspartner på det retssikkerhedsmæssige område.
Om den seneste rådsperiode i øvrigt vil jeg navnlig fremhæve, at Advokatrådet i den grad har fungeret som et samlet hold. Vi fremsatte nogle ønsker til forbedring af retssamfundet: Evaluering af domstolsreformen, forbedring af retshjælpen og styrkelse af forsvarerens retsstilling. Alle tre emner er på forskellig måde endt højt på den politiske dagsorden, og vi har fået indflydelse i de udvalg og på de høringer, der har været afholdt det være sig om domstolenes fremtidige indretning eller forbedret retshjælp. På strafferetssiden er der opbygget et stærkt samarbejde med Folketingets Retsudvalg, der trækker på vores Strafferetsudvalg i flere sammenhænge.
Vi vil naturligvis fortsætte det gode arbejde sammen i det nye råd og med friske kræfter kaste os ud i de mange nye opgaver, der venter på at blive løst.