Advokaten 5 - Generation der skal få dansk voldgift på verdenskortet

Print Print
25-06-2013


Der skal større fokus på voldgift til løsning af erhvervstvister. Det er budskabet fra den nystiftede forening, Young Arbitrators Copenhagen, der i maj afholdt første møde i foreningen hos Lett.

Den gennemsnitlige alder var ikke meget over 30, da et halv hundrede medlemmer af Young Arbitrators Copenhagen (YAC) for første gang var samlet på årets første rigtige sommerdag. Selvom aldersgrænsen for medlemskab er 40 år, havde det dog ikke afholdt bestyrelsen fra at invitere – i det selskab – en ældre herre på omkring de 50 år til at holde det første foredrag i foreningens historie.
René Offersen er ud over partner hos Lett også erfaren procedør og fortaler for brugen af voldgift til løsning af erhvervstvister.
- Det er nu lidt underligt at være i en forsamling, hvor vi skal tale om voldgift, og hvor der ikke sidder en masse ældre herrer på stolene, sagde han med en hentydning til, at der også var mødt en del kvinder op til arrangementet.
- Efter domstolsreformen i 2006 ser jeg rigtig mange fordele ved at anvende voldgift. I dag er det ikke muligt at få prøvet din sag ved Højesteret, hvis den ikke er principiel, og samtidig skal alle sager i dag starte ved byretterne, hvor man tidligere kunne starte ved landsretten, hvis du havde en sag over en millioner kroner. I dag er erhvervssagerne sjældent principielle, men der er til gengæld ofte mange penge på spil. Muligheden for at få indflydelse på valget af voldgiftsdommere og antallet taler i dag i større grad end tidligere for at vælge voldgift. Fortrolighed ved voldgiftssagen, hurtighed og omgivelserne er også nogle af de argumenter, der taler for større brug af voldgifter.
- En voldgift kan foregå i nogle rammer, der er anderledes uformelle end en retssal. Det kan være et hotel eller Voldgiftsinstituttet, der lægger lokaler til, og man skal ikke undervurdere den betydning rammerne kan have for parterne, der ofte skal fortsætte samarbejdet, når tvisten er afgjort.
Fordele blandt andre englænderne for længst har fået øje på.
- Her findes højt specialiserede advokater i store internationale advokatvirksomheder, der ikke laver andet end blot at lægge strategier for voldgiftssager. Det er et meget stort område. Og der findes tilmed advokater, der har specialiseret sig i at rådgive de advokater, der har specialiseret sig i strategisk rådgivning.
Selvom de gode argumenter for brugen af voldgift er mange, ville tilhørerne gerne have René Offersens bud på, hvordan det er muligt at tiltrække flere sager til Danmark.
- Indtil videre tror jeg, at danske advokater navnlig skal regne med at blive trukket til udlandet som local counsel i forbindelse med sagerne. Men selvfølgelig kan det lade sig gøre, at få Danmark til at blive centrum for voldgift på samme måde som der er en stor og lang tradition for at bruge Stockholm som base for voldgiftssager. Stockholms rolle skyldes blandt andet, at Sovjet og USA i sin tid valgte byen som et neutralt sted for voldgiftssager i tvister i handelsaftaler indgået som led i datidens nedrustningsbestræbelser . Den kultur tager tid at opbygge – måske en hel generation. Derfor er det godt, at de yngre i branchener parate til at skabe de voldgiftsklausuler, der er hele grundlaget for, at også København for alvor kan komme på verdenskortet, når det gælder international voldgift.

Skriftlige vidneerklæringer i voldgiftssager
torsdag den 21. november 2013, kl. 15.00 – 18.00

Praktiske råd og hvordan vidneerklæringer bruges v/advokat Henriette Gernaa, Gorrissen Federspiel, og advokat Carsten Pedersen, Bech-Bruun. Arrangementet afsluttes med vin, øl, snacks og uformel networking. Arrangementet finder sted hos Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V. Gratis for medlemmer. www.yac.dk