Advokaten 5 - Advokatmødet 2013 - priser og tale

Print Print
25-06-2013

Advokatsamfundets Fonds Hæderspris overrakt til Henrik Høpner

Et kommunikationstalent ud over det sædvanlige. Det var et af argumenterne for at tildele advokat og afgående rådsmedlem Henrik Høpner årets hæderspris.

- Med sit formidable kommunikationstalent og sin brændende indsats for både advokatstanden og advokatbranchen har vores legatmodtager en stærk plads i ikke kun kollegernes, men også den brede befolknings bevidsthed.
- Vores legatmodtager har i tråd med sine tanker derfor udmærket sig på – mindst – tre områder. Han har brugt meget krudt på indsatsen for uddannelsen af advokater og på deres faglighed. Han har arbejdet for, at advokatens rolle er blevet udbredt gennem en offentlig og udadvendt indsats i forhold til befolkningen.
Og endelig har han lagt sit hjerteblod og hele sin vægt bag ikke alene stiftelsen, men gennem ti år også driften og tegningen af en af vores største succeser på advokatmarkedet.
Sådan lød det fra Advokatrådets formand, Søren Jenstrup, da han på Advokatmødet 2013 langsomt nærmede sig navnet på modtageren af Advokatsamfundets Fonds Hæderspris. Alligevel blev Henrik Høpner overrasket over anerkendelsen, da det gik op for ham, at han var modtageren.
- Der skal en del til, før jeg ikke ved, hvad jeg skal sige. Jeg er meget rørt over og glad for denne anerkendelse, sagde den tidligere radioadvokat og formand for Danske Boligadvokater.

 

Advokatrådets Journalistpris gik til Politiken-journalist 

For anden gang uddelte Advokatrådet Journalistprisen, som er fostret i lyset af Advokatsamfundets arbejde med at få sat fokus på medierne som positive medspillere i den retspolitiske debat. Prisen på 20.000 kroner gik til journalist Bo Maltesen, Politiken.

- Efter vedtægterne skal Advokatsamfundet virke til gavn for retssamfundet. Og her spiller samarbejdet med medierne en særlig rolle. Netop i det lys tog Advokatrådet for et par år siden – som en del af Retssikkerhedsprogrammet – initiativ til at afholde regelmæssige workshops for journalister, hvor advokater og eksperter kan formidle juridiske emner, som optager medierne, sagde formand for Advokatrådet Søren Jenstrup, der for anden gang skulle uddele Journalistprisen, der for to år siden gik til Astrid Fischer på DR’s Orientering. 
- Årets pris, som vi skylder en stor tak til Dreyers Fond for finansieringen af, går i år til en person, som er kendt for sin mangeårige og brede journalistik med retssamfundet som omdrejningspunkt. Retsområdet er et svært tilgængeligt. Alene af den grund gør det opgaven med at formidle det til et særdeles vigtigt samfundsmæssigt anliggende. 
- At emnerne inden for vores område bliver både grundigt og facetteret behandlet, er også rigtig vigtigt – for det bidrager til i bred forstand at styrke befolkningens indsigt i retssamfundets krinkelkroge. På det punkt mener vi, at vores prismodtager har ydet et vigtigt bidrag til det danske retssamfund igennem mange år. 
- I faglige kredse er han kendt for sin fair og ordentlige journalistik. Endvidere anses han for at være et journalistisk forbillede, blandt andet fordi han er kendt for at gå til kanten men aldrig videre end materialet kan bære. Vores prismodtager er uddannet i 1973 på Politiken – det meste af tiden har han arbejdet her som reporter, nyhedsredaktør og chefredaktør. Han har undervejs været informationschef i DSB og DONG samt redaktionschef på TV-Avisen, sagde Søren Jenstrup og gav ordet til prismodtageren. 
- Jeg er utrolig beæret over prisen. Men for at citere en tidligere kollega, gør jeg jo kun det, som er mit arbejde. Derfor vil jeg sende checken videre til Læger uden Grænser, sagde Bo Maltesen.

 

Retssikkerhedens sikre skanser

Advokatrådets formand havde allieret sig med D ommerforeningens formand, landsdommer Mikael Sjöberg, i et forsøg på at anskueliggøre det, der er i spil i udvalgsarbejde, der netop i disse uger og måneder pågår omkring domstolene. For ikke at blive beskyldt for at krænke nogen fortrolighed omkring udvalgenes arbejde, havde de henlagt samtalen til et voteringslokale på Shakespeares tid.


SJE: Kære Mikael, Vi skal jo tale om os, om retssikkerhedens sikre skanser!  
MS: Ja, tak. En retssikkerhed som på knivsæggen danser – riget fattes jo altid finanser.  
SJE: Men vi advokater giver ikke køb på to instanser
selvom langt flere sager med hud og hår, så vidt jeg forstår, 
skal holdes langt væk fra Prins Jørgens gård! 
MS: Så gi` dem til os – vi landsretter tvende. Vi kan jo trods presset stadig vende 
den store henvisningsbunke - og samtidig dunke 
lidt flere i kurven som anden instans. 
SJE: Respekt! Men da næppe med uændret finans? 
 Hør, Mikael, hvad siger du e´ntlig som dommer, til statens hermetisk tilsyede lommer? 
 MS: Tja helt personligt synes jeg, det er en ”ommer”. 
 SJE: Ditto her, men mon ikke udvalgene kommer 
 til den konklusion at uden penge gør det for ondt 
 MS: Jeg håber det, det ville da være sundt 
 Men ku´ I advokater så ikke også stramme og tænke jer bedre om før vi skal beramme? 
 SJE: Hva´ba? vil I måske lokke flere 
 af vores kolleger til at mediere? 
 MS: Det kunne da gi´ sagsbehandlingen luft, og er jo ofte kun sund fornuft 
 SJE: det er sandelig nye toner fra jeres tre-tre-og-halvtreds telefoner, hvor det ofte er sket, at ren formalitet 
 fordunkler materien til langt henover både påske- og juleferien 
 MS: Jo, men vi glemmer jo også sagen jo længere tid den får på bagen. 
 Der kan gå år før den til hovedforhandling når 
 SJE: Det er ikke spor skægt og vi føler meget 
 at ”justice delayed” er ”justice denied” (!)  (udtalen af ”skægt” og ”meget” tilpasses ”delayed” og ”denied”) 
 MS: Nuvel skal vi så ikke indgå den pagt

At I og vi tilsammen står vagt 
 Om adgang til retfærd og retsgarantier 
 SJE: Så nedsparingsadfærden ikke svier 
 og sagsbehandlingstiden ej heller stiger 
 Og ender som emne for folk i Strasbourg 
 MS: Ja, det er da ikke li’ noget der dur 
 Men hvis blot vi står sammen om fælles værdier 
 SJE: Så kan vi på trods af finansgenier 
 Bevare retsplejen så den kan fungere, levere mere og servicere 
 enhver som har retfærd og hjælp behov, 
 med råd
(MS:) Eller dom efter gældende lov 
 (BEGGE:) 
 Det var så det hele som vi ville dele 
 med jer før en skål for de fælles mål. 
 (Retssikkerheden længe leve)