Advokaten 4 - Tredobling af afsluttede sager i 2012

Print Print
21-05-2013

Advokatnævnet har næsten tredoblet antallet af afsluttede sager i 2012, og formanden forventer, at produktiviteten stiger yderligere i år. Tilliden til Advokatnævnet er tilbage, lyder det både fra politiker- og forbrugerside.

Af Hanne Hauerslev, kommunikationschef Advokatsamfundet

- Det har været en kæmpe opgave at øge antallet af afsluttede sager, fordi vi samtidig har arbejdet med at øge kvaliteten. Dertil kommer, at vi i samme periode har fået ny medarbejderstab – så sent som i december er der kommet flere jurister til Advokatnævnet. Men både medarbejderne og nævnsmedlemmerne har ydet en formidabel arbejdsindsats, som betød, at vi kunne afslutte 2012 med næsten tre gange så mange afsluttede sager som året før.
Sådan lyder det fra Jon Stokholm, formand for Advokatnævnet, inden nævnets beretning for 2012 offentliggøres i forbindelse med Advokatmødet i juni.
Allerede for to år siden var han klar over, at situationen skulle vendes, og de sager, der ophobede sig igennem 2010 og 2011, stod stadig i vejen for en kort sagsbehandlingstid.
- Vi behandler naturligvis først de sager, der har ligget længst, hvilket er de sager, der ophobede sig i 2010 og 2011. Derfor er sagsbehandlingstiden øget samtidig med, at antallet af afsluttede sager er øget. Det er en uundgåelig konsekvens, når man rydder op, siger han.
- Heldigvis vil også den situation vende, da vi afslutter flere sager end der kommer ind, og det betyder, at personer, der indgiver en klagesag nu, ikke skal vente nær så lang tid som tidligere med at få svar på deres klage. Jeg forventer, at denne tendens for alvor slår igennem på sagsbehandlingstiden i slutningen af året eller i starten af næste år, siger formanden og understreger, at kvaliteten i sagsbehandlingen også har spillet en rolle for sagsbehandlingstiden.
- I princippet kunne vi have satset på kvantitet fremfor kvalitet og på den måde hurtigt nedbringe både bunker og sagsbehandlingstid. Men det har virkelig været en hjørnesten i strategien at give sagsbehandlingen et kvalitetsløft med bedre sagsstyring og sikrere procedurer, hvilket er den eneste måde, hvorpå vi kan få en varig løsning af Advokatnævnets udfordringer.
I 2012 blev der for alvor tilført Advokatnævnet ekstra ressourcer. Kredsbestyrelserne rundt om i landet har bakket op om nævnets arbejde ved at forberede sager særligt vedrørende klager over advokatsalærer.
- Den opbakning har været helt afgørende. Sammen med de ekstra medarbejderressourcer i Sekretariatet til behandling af sager, har vi nu en velsmurt organisation, som har været under opbygning især i første halvår af 2012, og som vi forventer vil øge produktiviteten yderligere i år. Målsætningen er, at vi igen inden for en overskuelig tid kan komme ned i nærheden af de seks måneders sagsbehandlingstid, siger Jon Stokholm.
Advokat Anders Lavesen har fulgt udviklingen i Advokatnævnet tæt siden 2008, hvor han blev medlem af nævnet. Han er positiv over for den udvikling, der er sket i 2012.
- Som advokat er jeg tryg ved den måde, som Advokatnævnet fungerer på i øjeblikket. Selvom der lige nu er en længere sagsbehandlingstid, end det er ønskeligt, er det tydeligt, at udviklingen er vendt og dermed også tilliden til Sekretariatet og Advokatnævnet. Jeg vil gerne understrege, at grundighed er en vigtig værdi at holde fast i, når det gælder sagsbehandlingen. Det vil være uansvarligt at give køb på kvaliteten for at ræse igennem sagsbunkerne – så må vi hellere leve med en forlænget sagsbehandling i en periode, som i øvrigt er overskuelig, forklarer Anders Lavesen.
Han påpeger, at Sekretariatets opbygning af Advokatsamfundets Vidensdatabase er et af de gode tiltag, der også er sket i 2012.
- Der er mere fokus på videndeling i Sekretariatet, som gør det nemmere at udarbejde de rigtige indstillinger og dermed også gør det nemmere og hurtigere for Advokatnævnet at træffe afgørelserne. Det er noget som både forbrugere og advokater får glæde af.
Også formanden for Folketingets Retsudvalg, Karina Lorentzen, er positiv over for udviklingen i Advokatnævnet.
- Jeg kan jo både se og høre, at Advokatnævnet har sat alle kræfter til for at vende situationen – og er lykkedes med indsatsen. Der har været vilje og evne til at tage fat på problemerne, og det kan jeg kun give stor ros for, siger Karina Lorentzen.
- Selvfølgelig er det ærgerligt med den i første omgang forlængede sagsbehandlingstid, men samtidig er det jo fornuftigt at tage de sager først, som har ventet længst. Det vigtigste er nu, at det vender, og at vi nærmer os en fornuftig sagsbehandlingstid. Det synes jeg er både tilfredsstillende og tillidsvækkende.
Fra forbrugerside er der enighed i, at der er god grund til at se lyst på fremtiden.
- Der er ikke grund til at hakke mere i de problemer, der nu er taget hånd om. Det har været træls, men ophobning af sager er meget snart et overstået kapitel, og nu må vi se fremad. Vi ser positivt på alle de gode tiltag, der har været i Advokatnævnet det sidste år – både med kvalitetsløft og forståelsen hos medlemmerne for, at det var nødvendigt at tage en ekstra stabel sager, siger Benedicte Federspiel, chefkonsulent i Forbrugerrådet, der også er medlem af Advokatnævnet.

Tjek på praksis
Find faglige artikler, notater om praksis og tidligere afgørelser på Advokatsamfundets Vidensdatabase. Databasen bliver hele tiden opdateret af Advokatnævnet med nye informationer. Læs mere på http://viden.advokatsamfundet.dk/