Advokaten 4 - Kort Nyt

Print Print
21-05-2013

Nye åbningstider i byretterne 
Byretterne, Sø- og Handelsretten samt Østre og Vestre Landsret har fået nye ens åbningstider. Fra 1. april 2013 vil retternes hovedtingsteder have åbent for ekspedition og telefonbetjening mellem kl. 8.30 og 15.00 på alle hverdage mandag-fredag.
Desuden vil alle byretter fremover holde lukket Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Domstolsstyrelsen har udsendt et cirkulære om de nye åbningstider, som kan læses i Ministerialtidende og på www.retsinformation.dk. Sø- og handelsretten, Østre og Vestre Landsret har orienteret om de nye åbningstider på deres hjemmesider.

Introduktion til E-justice-portalen
Det Europæiske Råd har udarbejdet en lille introduktionsvideo til E-justice-portalen. Det er kort fortalt en portal, hvor man kan finde informationer om de forskellige medlemsstaters retssystemer, samt EU caselaw og andre gode praktiske værktøjer for advokater, der opererer over grænserne. De kan se mere på www.youtube.com/watch?v=rz_RSvUJo-s.

Adgang til anklagemyndighedens vidensbase
Dele af anklagemyndighedens Vidensbase er fra april 2013 blevet offentliggjort på www.anklagemyndigheden.dk. Her findes blandt andet RigsadvokatMeddelelser, Rigsadvokaten Informerer mv.
Med lanceringen af Vidensbasen har anklagemyndigheden offentliggjort det materiale, der tidligere har været tilgængeligt på www.rigsadvokaten.dk, samt en række yderligere dokumenter i form af redegørelser, praksisoversigter, historiske udgaver af RigsadvokatMeddelelser mv.
En ny søgefunktionalitet gør det ifølge anklagemyndigheden muligt nemt at søge relevante dokumenter ved fritekstsøgninger eller ved brug af automatiske forslag til emnesøgninger. Anklagemyndigheden oplyser, at Vidensbasen inden sommerferien 2013 vil blive udbygget med yderligere materiale, herunder en samling af retspraksis på en række områder.