Advokaten 4 - Advokatsamfundets opgaver på dagsordenen

Print Print
21-05-2013

Økonomi, Advokatnævnet og det kollegiale arbejde. Det var tre af de emner, der var på dagsordenen, da Advokatsamfundet midt i april havde inviteret en bred vifte af aktører inden for advokatbranchen til dialogmøde.

Hvordan skal opgaverne fordeles mellem Advokatsamfundet og Danske Advokater?
Sådan lød hovedoverskriften, da Advokatsamfundet 18. april havde budt blandt andre Danske Advokater, Danske Virksomhedsadvokater, Københavns Advokater og FAAF til drøftelse af strukturen i standen.
- For at have en holdning til, hvad der er den rigtige struktur, er det min overbevisning, at vi først må give et indblik i, hvilke opgaver som vi i dag løser her i Advokatsamfundet, indledte Søren Jenstrup, formand for Advokatsamfundet, der bød de fremmødte velkomne.
Herefter fortalte advokat Anders Lavesen, om sit frivillige arbejde for Advokatnævnet igennem de sidste fire år.
- Produktiviteten er steget. Ikke alene i Sekretariatet - men der er nu flere advokater fra kredsene og flere dommere til at hjælpe. I dag er der 466 sager til hvert nævnsmedlem. Det er en stor arbejdsbyrde, for vi arbejder jo alle frivilligt og ulønnet. Alligevel tror jeg, at de fleste finder arbejdet spændende, og derfor gerne gør det, fortalte Anders Lavesen.
Generalsekretær Torben Jensen gennemgik arbejdsopgaverne i Advokatsamfundet, herunder hvad der falder ind under den lovhjemlede opgave ‘at virke til gavn for retssamfundet’.
- En af de virkelig tunge opgaver er det udkørende tilsyn. I 2012 førte vi tilsyn hos 230 advokater, og det betyder, at vi alle hverdage har medarbejdere ude i landet. Hertil kommer kollegiale samtaler i samarbejde med kredsene, daglig telefonisk rådgivning blandt andet i forbindelse med hvidvask, kommunikation til medlemmerne samt administration af et utal af fonde. Når det gælder opgaven ‘at virke til gavn for retssamfundet’, er det primært forankret i rådets tre udvalg – strafferetsudvalget, skatteretsudvalget og procesretsudvalget. Konkrete eksempler på opgaver er den nye guide til advokatens arbejde i retten og den nye hjemmeside for Advokatvagterne, som er finansieret af Dreyers Fond.
Pernille Backhausen, formand for Advokatrådets Procesretsudvalg, fortalte, at hun har haft sin gang i Kronprinsessegade 28 gennem 16 år.
- Jeg oplevede opdelingen af Advokatsamfundet og Danske Advokater som lidt af en hård fødsel, og det er altid fint at evaluere efter en tid, om tingene kører på den rigtige måde. Jeg oplever, at vores måde at gribe tingene an på for fire år siden var meget anderledes end i dag. Udvalgene var store, og det samme var middagene. I dag er der mere fokus på opgaven, og alle parter støtter hinanden. Det gælder for eksempel samarbejdet med domstolene, hvor vi har fået opbygget et utrolig godt samarbejde.
- To udvalg har fyldt en del, og jeg sidder sammen med Danske Advokater i Justitsministeriets udvalg om bedre og mere effektiv sagsbehandling af civile sager ved domstolene. Jeg oplever, at sparringen mellem os er vigtig – men er det unødvendigt dobbeltarbejde? Mit svar er nej, for det er et vigtigt område for vores virke, der er til drøftelse i et forum, hvor alt går hurtigt, men hvor beslutningen om eksempelvis noget så grundlæggende som to-instans princippet i det danske retssamfund er til vurdering. Vi har nu to stemmer i udvalget, og for mig er det en stor fordel. Det giver os både mere taletid og samlet set stor vægt.