Advokaten 2 - Kort Nyt

Print Print
04-03-2013

Klager over ejendomsvurderingen kan sendes via Skat.dk
SKAT har ændret procedurerne, så man via Skat.dk kan indsende en klage over en ejendomsvurdering direkte til den ansvarlige afdeling.
Formålet er at nedsætte sagsbehandlingstiden for klager over ejendomsvurderingen. Det har nemlig vist sig, at den lange sagsbehandlingstid blandt andet skyldes, at langt de fleste klager sendes som et brev eller elektronisk til en hovedpostkasse. Tast Selv-systemet på SKAT’s hjemmeside er derfor blevet ændret, sådan at en virksomhed, borger eller rådgiver via en menu kan målrette henvendelsen til den ansvarlige afdeling.
Ved indberetning vil rådgiveren automatisk blive oprettet som part i sagen, og vil være kontaktpersonen igennem hele sagsbehandlingen.

Deponering af advokatbeskikkelse
Går du i tanker om at deponere din advokatbeskikkelse, så husk at du skal sende anmodning herom til Justitsministeriet i god tid inden det tidspunkt, hvor deponeringen skal have virkning. Der er sagsbehandlingstid i Justitsministeriet, og deponeringen træder først i kraft, når Justitsministeriet giver dig meddelelse om, at din beskikkelse er deponeret.

Hvem er bedst til retssikkerhed?
For anden gang uddeler Advokatrådet Journalistprisen på 20.000 kroner for at understøtte mediernes interesse for en nuanceret kvalitetsdækning af retspolitik og juridiske emner.
Journalistprisen vil, efter en konkret bedømmelse af Advokatrådets Priskomité, kunne overrækkes journalister, som på saglig og engagerende vis har formidlet viden om retssikkerhed, retsvæsenet eller særlige juridisk-prægede problemstillinger.
Komiteen vurderer dels de nomineringer, som indkommer fra offentligheden eller fra medierne selv, dels de nomineringer, som Advokatrådet eventuelt selv måtte foretage.
Prisen er på 20.000 kroner.
Alle, som har udarbejdet et journalistisk produkt, der opfylder kriterierne, kan komme i betragtning, uanset mediets platform.

Nominering med navn og kort begrundelse sker på mail til Advokatsamfundets pressechef Hanne Hauerslev, hha@advokatsamfundet.dk . Læs mere om prisen og Advokatmødet på www.advokatsamfundet.dk.