Advokaten 10 - Leder

Print Print
12-12-2013

 

Må jeg ønske jer alle en rigtig god jul og et godt nytår. Jeg glæder mig allerede til at tage hul på de opgaver, der ligger foran Advokatrådet i 2014 – et år, som jeg tror, bliver mindst lige så givende og lærerigt som det, vi lægger bag os.

Folkedomstol, nye advokater og fokus på samarbejde i året der gik
Et år med masser af gode initiativer, projekter og samarbejde på tværs. Det er den fornemmelse, jeg sidder tilbage med her ved årets udgang.
Folkemødet på Bornholm i juni var et af årets absolutte højdepunkter. Med Advokatrådets ‘flagskib’ Folkedomstolen fik vi sat gang i debatten om udvisning, og vi oplevede en enorm interesse både fra medlemmerne af Folketingets Retsudvalg og fra de mange gæster, der havde valgt at lægge vejen forbi. Endnu engang vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til Domstolsstyrelsen og Dommerforeningen for et fremragende samarbejde, som vi gerne vil fortsætte i det nye år, hvor vi naturligvis vil være til stede på Kæmpestranden igen med en ny og vedkommende retssag i Folkedomstolen.
På Advokatmødet i juni blev der sat fokus på både Skifteretsudvalget og Effektiviseringsudvalget, da 200 advokater diskuterede for og imod en række effektiviseringstemaer i fire workshops. De to udvalgsformænd fik nye perspektiver med hjem til eftertanke, og hvordan det arbejde munder ud, er noget af det, som det nye år vil afsløre. Advokatsamfundets økonomi var også til debat – og som jeg fremhævede flere gange under generalforsamlingen, kan jeg garantere, at vi har og vil fortsætte med at have et helt særligt fokus på organisationens økonomi. I den forbindelse må vi dog ikke glemme, at Advokatsamfundet løser nogle samfundsmæssige opgaver, ikke mindst vejledning, kontrol, tilsyn og betjening af Advokatnævnet, der forudsætter de nødvendige kvalificerede ressourcer i vores sekretariat.
I år var Årsfesten for de nye advokater en del af Advokatmødet, og højesteretspræsident Børge Dahl og jeg havde fornøjelsen af at byde en stor flok festklædte nye advokater velkommen i standen. I de kommende to år vil Advokatrådet have særligt fokus på de unge og de særlige udfordringer, som den gruppe står overfor. Vi har så småt taget hul på emnet i år med serien Årgang 2013 i Advokaten, og jeg glæder mig til at følge Naaika og Anja fra København, Martin fra Odense og Claus fra Viborg, for at høre, hvordan de fire udvikler sig. Deres tanker og ideer er et væsentligt bidrag til det arbejde, der foregår her i Kronprinsessegade 28.
Hver alder har sine udfordringer. Uanset om man er ung og nyuddannet advokat eller måske har nået en alder, hvor man overvejer at trappe arbejdslivet ned, giver det anledning til overvejelser og måske samtidig bekymringer for, hvordan det nu skal gå. Derfor har Advokatrådet valgt også at have fokus på seniorer i den kommende rådsperiode. Vi har set på erfaringerne fra andre lande, og der er masser af gode projekter til inspiration for, hvordan vi også i Danmark kan støtte medlemmer, der er nået den alder, hvor det er naturligt at tænke på, hvordan der på bedst mulig vis sættes punktum for et langt virke. Det er også noget, som vi vil have fokus på her i Advokaten – blandt andet med en ny serie, hvor vi fra januar byder den første af en række advokater med en lang og spændende karriere bag sig velkommen her på siderne. Samtidig siger vi farvel til serien ‘Det brænder jeg for’, der har givet indblik i ti helt fantastiske indsatsområder, når det gælder pro bono arbejde. Jeg er blevet stolt, hver gang jeg har læst en af historierne og ved, at der er mange tilsvarende historier ude blandt jer.
Retshjælp og fri proces, advokatkredsenes arbejde, mediation og tilsyn er blot nogle af de andre emner, som Advokatrådet tager fat på i den kommende rådsperiode. Strukturudvalget og samarbejdet med Danske Advokater er der naturligvis også fokus på. Arbejdet i udvalget er allerede godt i gang, og når det i sommeren 2014 munder ud i en rapport, vil det forhåbentlig lægge grunden til et styrket og tættere samarbejde med Danske Advokater. Det ser jeg frem til, for der er for mig ingen tvivl om, at det altid giver bedre resultater, når man løfter i flok. To er og bliver bedre end en. Og det er virkelig nødvendigt at stå sammen. Vi er en stand som nyder stor bevågenhed fra alle sider.  Det har vi senest oplevet i forbindelse med DR’s dokumentarprogrammer om skattely, hvor fire advokater blev udsat for skjult kamera. Jeg kan naturligvis ikke kommentere på de konkrete udsendelser eller det etiske i DR’s metoder – men vil blot understrege, at vi advokater altid skal have fokus på vores egen etik – uanset om omverdenen udfordrer os på det.
Kære kolleger og medlemmer: Må jeg ønske jer alle en rigtig god jul og et godt nytår. Jeg glæder mig allerede til at tage hul på de opgaver, der ligger foran Advokatrådet i 2014 – et år, som jeg tror, bliver mindst lige så givende og lærerigt som det, vi lægger bag os.