Advokaten 10 - Kort Nyt

Print Print
12-12-2013

 

Ekstraordinært tilsyn ved manglende overholdelse af regler for klientkonto
For at effektivisere behandlingen af sager vedrørende manglende overholdelse af klientkontoreglerne har Advokatrådet besluttet, at der fremover iværksættes et ekstraordinært tilsyn hos en advokat, der har overtrådt klientkontoreglerne, samtidig med at der sendes en sag vedrørende manglende klientkontoerklæring til Advokatnævnet.
De advokater, der ikke har indgivet klientkontoerklæring for 2012, og som derfor har en verserende sag i Advokatnævnet, vil således modtage orientering om et ekstraordinært tilsyn. Tilsynet vil blandt andet have fokus på forhold vedrørende klientkontoerklæringen og betroede midler generelt.

Ændring i administration af bidrag ved advokaters flytning mellem advokatfirmaer
Det årlige bidrag til Advokatsamfundet betales forud i januar måned.  Hvis en advokat flytter firma i løbet af året, har Advokatsamfundet hidtil påtaget sig at kontakte det afgivende advokatfirma med henblik på at tilbagebetale den del af bidraget, der vedrører de resterende antal måneder af året. Derefter har Advokatsamfundet sendt en opkrævning til det modtagende firma for det samme antal måneder.
Som led i arbejdet med at forenkle og effektivisere administrationen, kan Advokatsamfundet ikke længere påtage sig at medvirke til fordelingen af bidraget. Det er således de involverede firmaer og advokaten selv, som skal afklare det økonomiske mellemværende, der måtte opstå som følge af, at advokaten flytter firma. Dette svarer i øvrigt til fremgangsmåden på advokatforsikringsområdet.

Advarsel mod udenlandske checks
Advokatsamfundet er på bagrund af konkrete svindelsager – især hos advokater – blevet opmærksomme på, at der skal udvises stor forsigtighed ved modtagelse af udenlandske checks.
I øjeblikket modtager bankerne checks, som viser sig at være falske ved clearing.
Den falske check indsættes typisk på en klientkonto og opfølges hurtigt herefter af en anmodning om at få overført en del af beløbet til en konto i en udenlandsk bank.
Når clearingen af checken er gennemført, viser det sig, at checken er falsk og beløbet, der er sendt til udlandet, er tabt.
Undgå derfor så vidt muligt udenlandske checks – bed om en bankoverførsel i stedet for.

Nyhedsformidling fra CCBE og de nationale delegationer
CCBE har i den senere tid iværksat en række initiativer med henblik på at højne og lette formidlingen af organisationens og de nationale delegationers arbejde. Et af initiativerne er, at der fremover udarbejdes et ‘short summary’ i umiddelbar forlængelse af både CCBE Standing Committee og CCBE Plenary Sessions.  Skrivelsen er udformet på en kort og læsevenlig måde. Advokatsamfundet vil fremover offentliggøre disse korte møde resumeer i nyhedsstrømmen på vores hjemmeside. Det første blev lagt ud ultimo oktober.