Advokaten 10 - Indberetning af efteruddannelse

Print Print
12-12-2013

 


Fristen for indberetning af efteruddannelse for den anden efteruddannelsesperiode nærmer sig. Indberetningen skal omfatte både de overførte lektioner og lektioner optjent i 2011-2013.

Tekst: Troels Larsen, sekretær for Uddannelsesudvalget og Lise Ravnkilde, advokat

Ved udgangen af året udløber mange advokaters anden efteruddannelsesperiode, og det bliver igen tid til at indberette. Forløbet er det samme som tidligere, hvor Advokatsamfundet i umiddelbar tilknytning til udløbet af perioden sender en mail om indberetningen med instruktioner og log-in oplysninger. Fristen for indberetningen bliver 31. marts 2014.
Et spørgsmål, som har påkaldt sig særlig stor interesse, er, om overførte lektioner fra første efteruddannelsesperiode skal fratrækkes eller medtages i indberetningen for den anden periode.
Overførte lektioner opfattes ikke som ‘indberettede’, da man ikke har ønsket, at advokaten skulle være bundet af tilkendegivelsen om overførte lektioner, hvis for eksempel dokumentation ikke længere kan findes, eller hvis advokaten er blevet opmærksom på, at der er medregnet aktiviteter, som ikke opfylder bekendtgørelsens krav.
På den anden side er det heller ikke nogen betingelse for at overføre lektioner til indeværende periode, at dette blev gjort ved indberetningen i 2011. Er der således gennemført og indberettet 60 lektioner for 2008-2010, kan der overføres seks lektioner til perioden 2011-2013, uanset om dette blev tilkendegivet ved den første indberetning. Det betyder, at indberetningen for anden periode skal omfatte både de overførte lektioner og lektioner optjent i 2011-2013.

Sådan indberetter du efteruddannelse
Indberetningen for anden efteruddannelsesperiode vil derfor komme til at forløbe som følger:

  1. Meddelelse om indberetning: Primo januar udsender Advokatsamfundet mail til de advokater, der skal indberette for 2011-2013 senest 31. marts 2014.
  2. Log-in oplysninger og NemID: Meddelelsen vil desuden indeholde brugernavn og adgangskode. Udover disse log-in oplysninger skal man ved selve indberetningen bruge sin NemID.
  3. Indtastning af lektioner: Efter log-in vil det på siden ‘Indberetning’ fremgå, hvor mange lektioner der blev indberettet henholdsvis overført ved første indberetning. I felterne nedenfor (vedrørende perioden 1. januar 2011 – 31. december 2013), anføres det samlede antal lektioner, advokaten vil indberette for hver kategori (forfatter, undervisning, kursusdeltagelse mv.) – altså både overførte lektioner og ny-optjente lektioner.
    Hvis det samlede antal er større end 54, vil systemet spørge, om advokaten ønsker at overføre lektioner til næste periode (2014-2016).
  4. Indberetningen: Indberetningen bliver først sendt til Advokatsamfundet, når advokaten klikker på ‘Indsend’ og på den følgende side underskriver med NemID. Der kan forinden indtastes to mailadresser (for eksempel advokatens egen mailadresse og HR-afdelingens), hvortil der sendes en automatisk genereret kvittering.

Husk at dokumentation for efteruddannelsen skal opbevares op til ni år, hvis advokaten overfører lektioner.
Bemærk, at det er advokatens eget ansvar at sørge for, at de oplysninger som Advokatsamfundet modtager, er korrekte.

Kontakt Troels Larsen, Advokatsamfundet, hvis du er i tvivl om indberetning af efteruddannelse: tla@advokatsamfundet eller direkte telefonnummer 33 96 97 73.