Advokaten 10 - Boganmeldelse

Print Print
12-12-2013

 

Fokuseret bog om databeskyttelse

Et godt juridisk værktøj med klart fokus. Uprætentiøs og ligetil i sin sproglige stil. Sådan lyder anmeldelsen af Peter Blumes bog om databeskyttelse, der udkom i fjerde udgave i år og som er væsentligt udvidet i forhold til tredjeudgaven.

‘Databeskyttelsesret’ af Peter Blume
Anmeldt af Troels Larsen, Advokatsamfundet

Endelig en bog som afkoder de mange sammensatte og komplekse hensyn, som ligger til grund for databeskyttelsesretten. Det er ikke nogen hemmelighed, at retsgrundlaget for databeskyttelsen er omfattende, men bogens gode struktur giver overblik, og gør den til et rigtig godt juridisk værktøj, som tilfører en dybere forståelse af emnet.
Bogens hovedvægt er på at beskrive og analysere databeskyttelsesrettens baggrund, begreber og generelle problemstillinger. Udgangspunktet herfor tages i persondataloven med dertilhørende bekendtgørelser og cirkulærer, som suppleres af Datatilsynets afgørelser, EU-retten og andre internationale retskilder. Bogen danner et vigtigt fundament til vurderingen af retspolitiske problemstillinger, og gør den derfor til et langtidsholdbart juridisk værktøj. Den grundige indføring i det retlige miljø omkring databeskyttelsesretten er en fordel, når den høje hastighed på den teknologiske udvikling tages i betragtning, og den retsdogmatiske del i visse tilfælde er begrænset til at give et øjebliksbillede af gældende ret. I forhold til tredje udgave har Blume udvidet den traditionelle retsdogmatiske del med gennemgang af flere regler. Sammenlignet med en mere traditionel retsdogmatisk analyse som for eksempel Chris Reeds, Data Protection Law med prominente bidragydere, såsom Ian Walden med flere om engelsk databeskyttelsesret bliver fordelene ved Peter Blumes retspolitiske fokus hurtigt tydeligt.
Vægten på beskrivelserne og analyserne af de bagvedliggende hensyn og problemstillinger indvier i særdeleshed nyere interesserede for emnet for en lang række udenlandske værker om privatlivsretten, som vel nok bedst kan betegnes som klassiske. Særligt skal fremhæves Samuel Warren og Louis Brandeis, Alan Westin; Ruth Gavison; William Prosser, Raymond Wacks og Lee Bygrave, som hver især har influeret mange af de hensyn, som ligger bagved databeskyttelsesretten, og som alle må betegnes som helt basale værker for forståelsen af bogens emne. Det er forfriskende at læse klassikerne i lyset af bogens fokus om beskyttelsen af det informationelle privatliv og personoplysninger.
Ligesom i de første udgaver er forfatterens sproglige stil uprætentiøs og ligetil, og han forklarer det ofte svært tilgængelige materiale på en let tilgængelig måde. Herudover er bogen godt underbygget af referencer, hvilket gør bogen til et godt udgangspunkt for yderligere søgning. Bogens behandling af de forskellige emner på lidt mere end 500 sider er, takket være en tilpas specifik indholdsfortegnelse, nem at overskue sammen med et udførligt stikordsregister. Bogen har også et domsregister, som gør bogen velegnet ikke bare for nye interesserede, men også for erfarne praktikere og akademikere.
Peter Blumes intentioner om at “fremstille et grundlag for en kvalificeret stillingtagen til de mangfoldige problemstillinger i henseende til beskyttelse af personoplysninger, der hele tiden og på ofte overraskende måder aktualiseres i informationssamfundets dagligdag” må i den grad siges at være vellykket. Bogen er derfor et godt juridisk værktøj for både praktikere, akademikere og nye interesserede.

Pris: 850 kr.     
Antal sider: 512  
Forlag: Djøf