Advokaten 1 - Inden for politisk indflydelse

Print Print
29-01-2013

Det handler om at bevare den danske uafhængighed. Det mener Advokatrådets formand, der brænder for det internationale arbejde og sidste år blev valgt til at sidde med om bordet hos det udvalg under International Bar Association, der skal støtte og koordinere de nationale advokatsamfunds roller.

Af Hanne Hauerslev, pressechef, Advokatsamfundet

Vi behøver ikke at rejse over på den anden side af jordkloden for at opleve reguleringer, som bestemt ikke fremmer det, som jeg anser for at være helt bærende for et demokratisk retssamfund – nemlig advokaters uafhængighed. Vi skal bare til England, for at se forandringer, som meget omfattende ændrer hele reguleringen af den juridiske profession og trækker udviklingen i den forkerte retning.
I England har politikerne stille og roligt oparbejdet en mistillid til advokatstanden. Det gælder navnlig dens manglende evne til at levere billige hverdagsydelser til den almindelige forbruger. Resultatet blev, at man med offentlighedens interesse som det centrale afsæt, gjorde reguleringen af standen halvoffentlig. Det diskuteres nu, hvor uafhængig af statsmagten standen er i dag.
Det er utrolig vigtigt, at vi ikke kommer i samme situation, for så risikerer vi at miste styringen på advokatstanden – og dermed også uafhængigheden. For mig er det helt centralt for den danske advokatstand og for advokater i det hele taget at bevare en fuldstændig uafhængighed af statsmagten. Heroverfor står den holdning, at netop det offentlige har en forpligtelse til at sikre borgere og virksomheder i forhold til professionelle rådgivere.
Jeg tror, de færreste danskere er klar over, hvordan de to ting hænger sammen med et stærkt demokrati.  Problemet kan også opstå under en ordning som i USA, hvor dommerne har hals- og håndsret over, hvem der kan virke som advokat, ikke mindst, når dommerne ofte vælges på samme måde som politikere, for hvem er så i lommen på hvem. Nemmere er det at forstå, at demokratiet i mere totalitære lande kan ligge på et meget lille sted, når regeringen har hånd i hanke med advokaternes beskikkelser, og ikke tøver med at tage beskikkelsen fra – eller direkte forfølge – den advokat, der taler en borgers sag mod regeringen.
Mange steder i verden er advokater bare en slags ekstra politi. Hvis befolkningen klager, er det jo praktisk, at det er regeringen, der udnævner advokater. Men du opnår her et skin af retssikkerhed – som er værre end åbenlyst manglende retssikkerhed – ved at foreskrive adgang til den slags advokater. Tilsyneladende ser det super ud, men advokaten er ikke på fri fod dagen efter, at han virkelig forsøger at hjælpe dig.
Det er alle disse problemstillinger, vi skal afdække, drøfte og påvirke. Og her spiller det internationale arbejde en stor rolle. I IBA regi arbejder vi selvsagt med de globale reguleringer, men vi har netop nedsat en komité, der også skal se kritisk på, hvordan reguleringerne foregår nationalt. I den globale verden, som vi lever i, kan vi hurtigere end vi aner blive fanget ind i, ‘at sådan gør de andre’.
Når jeg er ude i internationalt arbejde gør jeg derfor også meget ud af at fortælle om den danske model, og hvor godt den fungerer. Det er med den baggrund, jeg er med til at sætte spørgsmålstegn ved andre former for reguleringer og derved måske kan være med til at forhindre, at ikke blot vi, men også andre får omkostningstunge hovsaløsninger trukket ned over hovedet, fordi en regering har ‘set lyset’.

Søren Jenstrup
Advokat og partner hos LETT. Formand for Advokatrådet siden 2009. Officer-at-large i Bar Issues Commission – BIC.
I oktober 2012 på Council-mødet i International Bar Association (IBA) i Dublin blev formanden for Advokatrådet Søren Jenstrup valgt som én blandt tre nye såkaldt ‘officers-at-large’ i den del af organisationen, som beskæftiger sig med de nationale advokatsamfunds roller (Bar Issues Commission - BIC). Udover de tre menige medlemmer styres BIC af en formand og to viceformænd.
Valget, der har virkning fra 1. januar 2013, indebærer, at Søren Jenstrup indgår i den kreds af tillidsvalgte personer, som har til opgave at idéudvikle organisationen og iværksætte nye projekter. BIC nedsatte allerede i Dublin en ny komité, BIC Regulation Committee, som skal se på advokatreguleringen i international sammenhæng ikke mindst i lyset af den seneste udvikling i England, og Søren Jenstrup deltager her som medforbereder af BIC´s konferenceprogram til IBA´s Midyear meeting i maj 2013 i Zürich.

IBA startede som en sammenslutning af advokatorganisationer, men rummer i dag også firma- og private medlemskaber fra hele verden. IBA beskæftiger sig med retspolitiske forhold, herunder menneskerettigheder og retssikkerhed. En væsentlig del af dette arbejde henhører under BIC, der skal fremme udviklingen af demokratiske retssamfund, varetage integriteten og uafhængigheden for advokatsamfund og advokater verden over og generelt påvirke reguleringen af ’the legal profession’.

To gange har der siddet en dansk formand for bordenden i IBA
1964-1966: højesteretssagfører Bernt Hjejle
1980-1982: advokat Thomas Federspiel