Advokaten 8 - Lærerigt trods rugbrødsarbejde

Print Print
29-10-2012

Degraderet til rutinearbejde i kontor uden vindue. Umiddelbart lyder det ikke som et drømmejob, men når det foregår i New York, betyder det ikke så meget for advokat Jacob Allon. Han har nemlig fået en række andre gevinster ved opholdet.

Af Rikke Gundersen, journalist

500 meter fra sydspidsen af Central Park i New York ligger den. En sort skyskraber på 42 etager med glasfacade. UBS-building står der på bygningen, hvor det amerikanske advokatfirma Paul, Weiss holder til. På 27. etage har den danske advokat Jacob Allon sit kontor. Han har fået et års orlov fra sin danske arbejdsgiver Gorrissen Federspiel for at prøve kræfter med den amerikanske jura hos Paul, Weiss.
Da han første gang så, hvor hans skrivebordsstol stod, blev han lidt overrasket. Modsat mange af sine kolleger i det amerikanske advokatfirma ligger Jacobs kontor ikke ud mod glasfacaden, men derimod i anden række i bygningen. Uden vinduer. Dog er væggene i matteret glas, så man kan fornemme, hvornår det er dag og nat.
- Hvis der var nogen, som inden havde sagt til mig, at jeg skulle sidde på et kontor uden vindue, havde jeg nok ikke syntes, det ville være så rart. Men det er faktisk ikke noget problem, siger Jacob Allon, der dog glæder sig til et vindueskontor, når han kommer tilbage til Danmark.
Han gætter på, at han er blevet placeret i anden række, fordi han ikke er så højt oppe i hierarkiet på det amerikanske kontor, som han er i Danmark. Til trods for at han har været advokat siden 2009, er han arbejdsmæssigt blevet degraderet til rugbrødsarbejde, som han kalder det, på lige fod med de nyuddannede amerikanske advokater, fordi han ikke kan møde ved amerikanske domstole. Han laver derfor det bagvedliggende arbejde, inden en sag skal i retten.
- Det har været lidt underligt at skulle være en af dem, som er lidt længere nede i hierarkiet og ikke tager overordnede beslutninger. I Danmark var jeg nået et niveau, hvor jeg selv kørte sager fra start til slut i samarbejde med andre. Det savner jeg, siger han.

Bruger mere tid på vidner
Selvom han glæder sig til både vindue og mere ansvar, når han kommer tilbage til Danmark, så føler han alligevel, at han har fået utrolig meget ud af opholdet i den amerikanske millionby.
- Jeg har amerikanske klienter i Danmark, så det er rigtig rart at have en følelse af, at jeg kender det amerikanske retssystem langt bedre nu. Det bliver meget nemmere at forklare amerikanske klienter, hvordan det danske retssystem fungerer, når jeg kender deres referenceramme og kan drage paralleller til USA, siger Jacob Allon, som også er blevet inspireret af den meget strukturerede forberedelse af sagerne.
- Sagsforberedelsen er grundigere hos Paul, Weiss. Ikke forstået på den måde, at den ikke er grundig derhjemme, men det er de færreste retssager i Danmark, der har en sagsgenstand, der kan bære, at et hold på ti advokater arbejder i døgndrift i månedsvis. På grund af omfanget er sagsforberedelsen også meget struktureret. Selvom man ikke kan bruge den samme mængde ressourcer i en dansk retssag, føler jeg alligevel, at man kan lære noget af den meget strukturerede tilgang, siger Jacob Allon.
Det gælder for eksempel i forhold til arbejdet med vidner, hvor en advokat i USA typisk mødes utallige gange med vidnerne inden en retssag.
- Det er ikke usædvanligt, at man øver en hel vidneforklaring igennem med et vidne mange gange, som om det var et teaterstykke. Ikke fordi man prøver at få dem til at sige noget usandt, men fordi man vil sikre sig, at alle relevante oplysninger kommer frem i retssalen, og at der ikke kommer nogen overraskelser, siger han.
Hvis man brugte længere tid med vidnerne i Danmark, ville man have færre situationer, hvor der springer en bombe i retssalen, fordi et vidne giver en anden forklaring end tidligere eller kommer med nye oplysninger, vurderer advokaten. Ligeledes vil det være en fordel at lade sig inspirere af amerikanernes overvejelser omkring brug af vidner. 
- I USA gør man meget ud af, at vidnerne skal virke troværdige. Hvis der sidder to vidner og forklarer det stik modsatte af hinanden i retssalen, så bliver det afgørende, hvem dommeren synes er mest troværdig. Og her kan udseende og kropssprog have stor betydning.
Derfor har de nogle gange en coach til at arbejde med et vidnes kropssprog. I andre situationer forsøger de at finde et andet vidne, der kan besvare de samme spørgsmål som et vidne, der ikke fremstår særlig troværdig.

Større fokus på forlig
Mens der er 148 jurister hos Gorrissen Federspiel, beskæftiger Paul, Weiss mere end 500 jurister og et stort antal administrative medarbejdere, og det betyder noget for den sociale kontakt.
- Gorrissen Federspiels kontor i København er også stort, men det er sjældent, at man støder på nogen, man overhovedet ikke kender. Når man går ned ad gangen herovre, støder man derimod tit på folk, man aldrig har mødt før. Og det er ikke bare, fordi jeg er ny, siger Jacob Allon.
Grunden til, at den danske advokat takkede ja, da muligheden om et ophold i USA opstod, var, at han altid har haft et ønske om at prøve at bo og arbejde i udlandet, fordi han aldrig nåede det på jurastudiet.
- Det at arbejde i et fremmed land med et andet retssystem og skulle begå sig på et andet fagsprog er en stor udfordring. Men det gør samtidig, at jeg regner med, at det hele føles meget simplere, når jeg kommer tilbage, siger han og peger på et par områder, hvor det danske retssystem kunne lade sig inspirere af det amerikanske.
I USA indkalder domstolene ofte til forligskonferencer, hvor parterne bliver tvunget til at forholde sig seriøst til en eventuel forligsmæssig løsning af sagen. Vi bevæger os i samme retning i Danmark med f.eks. retsmægling og mediation, men der er ifølge Jacob Allon meget større fokus på det i USA.
- Man kunne godt have endnu større fokus på forlig i Danmark, da det efter min opfattelse ofte vil være bedre for parterne at forhandle sig frem til en løsning af en sag, i stedet for at lade den blive afgjort af en domstol eller voldgiftsret med deraf følgende omkostninger og usikkerhed omkring sagens udfald, siger han og nævner endnu et forhold, som han har bemærket er mere fordelagtigt i USA: Dommerne pålægger ofte parterne sidebegrænsninger, når der skal indleveres processkrifter.
- Nogle advokater har en tendens til at skrive stolpe op og stolpe ned om mere eller mindre relevante ting. Det kan tit gøre en sag unødigt tung og indviklet. Hvis man tvinger parterne til at begrænse sig, så tvinger man dem også til kun at skrive om det, som er afgørende for sagen, og ikke om alle tænkelige detaljer, som kan have en mindre betydning. Det gør sagen mere overskuelig for domstolen og parterne.
Ligeledes fastsætter dommerne ofte tidsbegrænsning på parternes procedure, hvilket ifølge Jacob Allon også er med til at få fokus på de vigtigste sider af en sag.

Blå bog
Jacob Allon, 33 år, netop hjemvendt fra USA
2006: Cand. jur. ved Københavns Universitet
2006: Advokatfuldmægtig og efterfølgende advokat, Gorrissen Federspiel
2011: Advokat, Paul, Weiss, New York frem til august 2012

Gode råd fra Jacob Allon

Derfor skal du tage til udlandet
-          Man får forbedret sine sproglige færdigheder og får indblik i et andet lands juridiske system. Begge dele kan være en fordel, hvis man som advokat i Danmark har klienter fra det land, som man besøger.
-          Det giver faglige og personlige kontakter i udlandet, som man vil kunne bruge i fremtiden. Hvis man senere får brug for hjælp til et fagligt spørgsmål vedr. det pågældende land, har man nogle, som man nemt kan spørge.
-         Det sætter perspektiv på livet og arbejdslivet i Danmark, når man ser, hvordan hverdagen og arbejdslivet foregår i andre lande.

Sådan kommer du af sted
-          Vær opsøgende på din arbejdsplads. De har også en interesse i at sende deres medarbejdere af sted, så de får faglige udfordringer og kommer hjem med nye input.
-          Alle på et kontor kan ikke komme til udlandet, så start i god tid med at begynde at tale om, at du gerne vil af sted.
-          Der er rift om de populære steder som for eksempel London og New York, så hvis man er mere fleksibel med destinationen, er det nemmere.