Advokaten 7 - Kort Nyt

Print Print
18-09-2012

International erhvervsmand ny direktør for Dreyers Fond
Bo Rygaard, 47 år, får ansvaret for både at drive fondens betydende erhvervsaktiviteter samt forestå den overordnede ledelse af ansøger- og uddelingsfunktionen. Ansættelsen af Bo Rygaard er et led i at udvikle Dreyers Fond i overensstemmelse med fondens strategiske udviklingsplan. Bo Rygaard har senest været koncerndirektør i Rockwool koncernen. Dreyers Fond uddeler midler til initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet.

Forhåndsgodkendelser af specialer
Advokatsamfundet oplever jævnligt, at der opstår tvivl omkring retsvirkningen af den forhåndsgodkendelse af det juridiske speciale, som nogle jurastuderende får. Vi finder derfor grund til at gøre opmærksom på, at det er Advokatrådets opfattelse, at en jurastuderende har afsluttet sin uddannelse og er juridisk kandidat fra datoen for en eventuel forhåndsgodkendelse af specialet. Datoen for modtagelsen af den egentlige karakter for specialet er således ikke afgørende. Dette gælder i relation til ansættelse som advokatfuldmægtig, optagelsen på advokatuddannelsen mv.
Efter Advokatsamfundets oplysninger er det for tiden alene Aarhus Universitet, der udsteder forhåndsgodkendelse af specialer.

Magnusson udvider til Norge
Det svenske advokatfirma Magnusson med kontorer i bl.a. Moskva, Stockholm, Malmø og 16 medarbejdere i København udvider til Norge via et samarbejde med det norske advokatfirma Kluge, der er specialister i entrepriseret. Samarbejdet giver Magnusson adresse via Kluges kontor i Oslo. Kluge har endvidere lokalkontorer i Bergen og Stavanger.  

Valg af eksterne advokater
Hvordan vælger husadvokater i Vesteuropa eksterne advokater? En ny rapport har set på, hvilke kriterier der er med til at afgøre, om et advokatfirma får en given opgave, og hvordan man opbygger langtidsholdbare relationer til husadvokaten. Rapporten bygger på svar fra 219 husadvokater fra 16 vesteuropæiske lande og ser f.eks. på, hvordan husadvokater evaluerer de eksterne advokaters arbejde og hvordan eksterne advokater kan tilføre samarbejdet “value-adding elements.” Rapporten viser, at advokatens serviceniveau, indsigt i virksomheden og kommunikationsevner har en væsentlig betydning for, om man ønsker at skrive den eksterne advokat på favoritlisten. Du kan downloade rapporten på www.martindale-hubbell.co.uk under Research.