Advokaten 6 - Tyske metoder kan effektivisere danske retssager

Print Print
27-08-2012

Hvis Danmark gør som Tyskland på et par områder inden for procedure, vil samfundet kunne spare nemme penge, fortæller en dansk advokat bosat i Tyskland. Også danske advokatvirksomheder kan effektivisere forretningen ved at lade sig inspirere.

Af Rikke Gundersen, journalist

Gør som tyskerne og spar penge. Både det danske samfund og danske advokatvirksomheder kan få glæde af at gøre som tyskerne på en række områder.

Det fortæller den danske advokat Susanne Beck Nielsen, ejer af advokatfirmaet Beck Rechtanwälte i Hamborg. Hvad Danmark og den danske advokatbranche konkret skal gøre for at spare penge, vender vi tilbage til. Først skal vi høre baggrunden for, at Susanne Beck Nielsen kan give disse råd.

Susanne startede med at arbejde på Bang + Regnarsens kontor i Hamborg som den eneste advokat sammen med en sekretær for næsten tyve år siden. Sidenhen voksede kontoret ligesom Susanne blev partner. I år har hun netop købt hele den tyske afdeling, som tæller 37 medarbejdere, og kaldt firmaet Beck Rechtanwälte.

“Man kan differentiere sig fra andre advokater ved at tage til Tyskland. Det tyske marked har stor betydning for Danmark, men der er ikke mange danske advokater, som har lyst til at beskæftige sig med Tyskland, og som behersker det tyske sprog på så højt niveau, at de kan drive et erhverv i landet,” siger Susanne Beck Nielsen, som oprindelig er sønderjyde, og dermed havde sproget på rygraden meget hurtigt.

At den danske advokat søgte til netop Hamborg hænger også sammen med, at hun dermed kunne holde forbindelsen til Danmark ved lige. Både familiemæssigt, men også erhvervsmæssigt.

-Jeg ved, hvad der sker i Danmark, og hvilke muligheder det danske marked giver, men omvendt har jeg også fingeren på pulsen i forhold til det tyske markeds muligheder. Og det er en fordel, når jeg arbejder med danske kunder i Tyskland, siger den 53-årige advokat.

Skulpturer stimulerer fantasien
Hendes arbejdsområder er primært at hjælpe danske virksomheder med at etablere sig i Tyskland samt at rådgive vedrørende køb og salg af store erhvervsejendomme. Opgaver som kræver en pragmatisk tilgang.

-Man kan ikke slå op i en bog og læse, hvordan man gør, men man skal have fantasi og åbenhed, fortæller hun.

Og for at stimulere sine kolleger og sig selv til at lade de kreative evner hjælpe i arbejdet, står der en række skulpturer rundt på kontoret, som sætter tankerne i gang hos beskuerne. På Susannes eget kontor er en cirka en meter høj jernskulptur.

-Man kan ikke se, hvad det er, medmindre man tænker sig om. Det er et får, som kunstneren har gjort til en maskine. Kunstneren vil have os til at tænke over, hvordan vi bruger dyr, siger Susanne Beck Nielsen.

Udover skulpturen på sit kontor, som ligger på femte etage i bygningen, har Susanne Beck Nielsen indrettet kontoret med sort som gennemgående farve for både skrivebord, stole, reoler, lampe og tæppe, så det ifølge hende selv er æstetisk smukt. Samme farve er at finde i de andre kontorer i firmaet, som rummer fjerde og femte etage. Møblerne er nordisk stil og fremstår lette modsat andre tyske advokatkontorer, hvor stilen typisk er mere tunge møbler, fortæller den danske advokat.

Hun provokerer tyskerne
For Susanne Beck Nielsen har den største udfordring ved at etablere sig som dansk advokat i Hamborg været at komme ind i netværket af advokater i Hamborg.

-Hamborg er en by, hvor advokaterne er lidt mere indadrettede end for eksempel i Berlin, så det har været svært at blive inviteret af de rigtige og få de rigtige til at komme, når man selv inviterer, siger hun.

Men ved for eksempel at melde sig ind i en tennisklub i byen fik hun skabt et netværk af gode forbindelser, hvilket ifølge den danske advokat er vigtigt, når man skal have en forretning op at stå.

For at provokere tyskerne i forhold til denne indadrettede og elitære facon hænger der på den danske advokats kontor et billede af kunstneren Michael Kvium, der forestiller en dommer iført paryk og sort kåbe. Men inden under kan man se, at dommeren er nøgen.

- Det kan få alle, som kommer på kontoret til at tænke over tingene i forhold til den måde advokater er på, og den måde man opfatter advokater på. Inde bag facaden er det slet ikke, som man tror, siger Susanne Beck Nielsen.

Drop proceduren og alle vidner
Det, som den danske advokat mener, at Danmark med fordel kan lade sig inspirere af fra Tyskland, er den måde, som selve domsdagen foregår på.

Ved en retssag i Danmark bliver alle de vidner, som parterne indkalder, hørt. Det gør man ikke i Tyskland. Her er det dommeren, som bestemmer, hvilke vidner han eller hun vil høre, fortæller Susanne Beck Nielsen.

-Parterne vil typisk indkalde flere vidner end dommeren. Det er unødvendigt, hvis dommeren alligevel ikke vil lægge vægt på dem, siger Susanne Beck Nielsen og forklarer, at de danske domstole kunne spare tid, hvis man lod dommeren indkalde vidnerne, og dermed ville sagerne komme hurtigere igennem og samfundet spare penge.

Også i forhold til det danske procedure-princip, mener den danske advokat, at hendes moderland kan spare tid og penge.

-I Danmark opsummerer parterne sagen for dommeren, hvilket kan tage en halv dag i en retssag. Denne procedure har man ikke i Tyskland. Her forudsætter man, at dommeren selv har læst det skriftlige materiale i sagen og dermed dannet sig et overblik over sagen, siger Susanne Beck Nielsen.

Hvis man som advokatkontor vil effektivisere driften, kan man suge til sig af den tyske disciplin, fortæller Susanne Beck Nielsen.

-Tyskerne er meget disciplinerede. Man kommer aldrig for sent til møder. Man er godt forberedt og ved nøjagtig, hvad man vil, når man kommer, siger hun.

Hold fast i konsensus-tankegang
Der er til gengæld også forhold, hvor Danmark skal holde fast i sin egen metode, og hvor tyskerne med fordel kunne lade sig inspirere ved at kigge mod nord.

-Tyske advokater er mere detaljeorienterede end danske, når de for eksempel skriver kontrakter. De vil skrive sig ud af alt, hvilket betyder, at kontrakterne bliver meget lange. Men man kan ikke forudse alle problemer, så det er smartere at henvise til grundlæggende retsprincipper, som man gør i Danmark, siger Susanne Beck Nielsen.

Hun oplever desuden tyskerne og den tyske advokatstand som nogle, der vil have ret, lige meget hvad. Danskerne opfatter hun derimod som mere fleksible.

-Tyskerne er bedre til at tage end at give. De lægger vægt på at få ret. Danskerne lægger derimod vægt på at få tingene løst, siger hun.

Og her er den danske fremgangsmåde bedst, da den tyske ifølge Susanne Beck Nielsen fører til, at flere sager ender i omkostningsfulde retssager.

Blå bog
Susanne Beck Nielsen, 53 år, advokat i Tyskland
1984:              Cand. jur., Aarhus Universitet
1984-1986:    Advokatfuldmægtig hos advokatfirmaet Dreyer & Kiilerich Hansen, Tønder
1986-1988:    Advokatfuldmægtig og advokat hos advokatfirmaet Lars Christensen, Odense
1988-1991:    Advokat hos advokatfirmaet Jørn Petersen og Poul Jansen, København
1991-2011:    Advokat hos Bang + Regnarsen, Hamborg
2012-:             Advokat i eget advokatfirma Beck Rechtanwälte, Hamborg

 

Derfor skal du ud
Susanne Beck Nielsen giver tre grunde til, hvorfor man som dansk advokat med fordel kan tage et job i udlandet i kortere eller længere tid.

1.      Ved at arbejde i udlandet ser man, at tingene kan gøres på andre måder end den, som man er vant til fra sit kontor i Danmark. Det kan være med til at inspirere ens arbejdshverdag i Danmark.
2.      Man får styrket sine sproglige færdigheder på et fremmed sprog, hvilket er en fordel, når man arbejder i Danmark, da der foregår megen advokatvirksomhed på tværs af grænserne.
3.       Den juridiske uddannelse kan bruges i rigtig mange lande. Det opdager man ved at afprøve sig selv i udlandet. Jobmulighederne er derfor større, hvis man er opmærksom på, at man kan arbejde med jura i udlandet.

Kom til udlandet
Susanne Beck Nielsen giver tre råd til, hvordan man kommer til udlandet med sit arbejde.

1.      Send uopfordrede ansøgninger til store internationale advokatfirmaer. Der er mange af dem, som vil gøre noget for unge advokater, da de gerne vil have et internationalt islæt.
2.      Spørg din egen danske arbejdsgiver, om de har nogle forbindelser i udlandet. Mange advokatkontorer er med i internationale netværk, som samarbejder med hinanden om at udveksle medarbejdere i perioder.
3.      Tag enten et semester i udlandet under jurauddannelsen eller læs din kandidatgrad i udlandet. Det viser, at man vil noget ud over det sædvanlige, og derfor giver det også ekstra pluspoint, hvis man vil af sted senere.