Advokaten 6 - Pas på vores image

Print Print
27-08-2012

Som advokat mødes man ofte af fordomme og vrangforestillinger, om hvad man som advokat beskæftiger sig med, hvad man tjener og hvilket engagement vi har i sagerne.

Af Jakob Fastrup, advokat (H), Midt Advokaterne

Går vi efter at hjælpe klienterne eller er det bare salæret, der interesserer os?

Dette er generelt til skade for både vores anseelse som profession og for vores autoritet, når vi som stand eller enkeltvis udtaler os i den offentlige debat.

Jeg er klar over, at der ikke er tale om noget nyt fænomen, men ikke desto mindre mener jeg, at vi bør gøre hvad vi kan for at rette misforståelserne, og at vi i hvert fald ikke slev skal bidrage yderligere til myte- dannelserne.

Desværre oplever man i den kommunikation, der af såvel Advokatsamfundet som Danske Advokater udsendes, ofte en poppet undertone, der netop kan bidrage til at cementere forestillingen om advokaten som en følelseskold guldflipper – en salærgrib.

I Advokaten 4 er der et grelt eksempel på forsiden af bladet. Her præsenteres en artikel inde i bladet med en appetitvækker af følgende ordlyd: “En erstatningssag med et muligt salær på 100 millioner kroner er blandt Jane Fisher-Byrialsens sager.” Der er ingen oplysninger i øvrigt om sagen på forsiden, så konklusionen må være, at det mest spændende ved den pågældende kollega er, at hun har “gaflet sig” en sag med et astronomisk salær!

 Læser man artiklen inden i bladet, er der i øvrigt tale om et helt andet billede, der tegner sig af den pågældende kollega.

I samme nummer af Advokaten har Danske Advokater i øvrigt på side 13 en annonce for kongressen 2012. Som bekendt er torsdagen en såkaldt ’fagdag’, hvilket er som sædvanligt og ganske udmærket. (Jeg er selv tilmeldt nogle af de glimrende faglige arrangementer). Men kan vi ikke blive fri for at se golf og løb indgå i programmet. Signalværdien af sådanne tilbud i programmet på en ’fagdag’ er næppe fremmende for vores image som de seriøse, hårdarbejdende, fagligt kompetente og engagerede mennesker, vi vel alle sammen er.