Advokaten 6 - Ny struktur i Advokatsamfundets Sekretariat

Print Print
27-08-2012

Med virkning fra 1. august 2012 har Advokatrådet oprettet en ny afdeling for Strategi og Kommunikation. Afdelingen har ansvaret for al intern og ekstern kommunikation, dvs. navnlig Advokaten, hjemmeside, nyhedsbrev mv., ligesom afdelingen har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af rådsmøder, strategi- og policyudvikling, større arrangementer som f.eks. Advokatmødet, Årsfesten, Center for Lov og Ret, Folkemødet på Bornholm mv.

Målsætningen er at skærpe den strategiske og kommunikationsmæssige indsats ikke mindst over for advokaterne.

Den nye afdeling for Stategi og Kommunikation får den hidtidige chef for Juridisk Afdeling, Rasmus Møller Madsen som afdelingschef.

Lars Økjær Jørgensen, der hidtil har været beskæftiget med en række tilsynsmæssige opgaver, er ny afdelingschef for Juridisk Afdeling, der fremadrettet navnlig skal varetage de mere driftsmæssige opgaver i relation til uddannelse, tilsyn, lovforberedende arbejde mv.

Generalsekretær Torben Jensen udtaler om baggrunden og formålet med organisationsændringen:

“Med oprettelsen af den nye afdeling skærper vi fokus yderligere på vores kommunikation. Vi har en masse gode historier og relevant information om det arbejde, der udføres både i Sekretariatet og af alle de advokater, der på frivillig basis yder en indsats for Advokatsamfundet. Det vil vi gerne blive bedre til at formidle. Samtidig vil vi gerne styrke vores strategiske arbejde, blandt andet for at sikre den bedste anvendelse af ressourcerne.”

Ændringen indebærer ikke en udvidelse af Sekretariatet, men betyder, at de opgaver og medarbejdere, der knytter sig til det strategiske og kommunikationsmæssige arbejde, samles i én afdeling.