Advokaten 6 - Må man virkelig gøre sådan?

Print Print
27-08-2012

En ad hoc advokatvagt gav et halvt hundrede bornholmere svar på juridiske spørgsmål under Folkemødet og var med til at åbne både mediernes, politikernes og borgernes øjne for advokaternes frivillige indsats for retssamfundet.

Af Rasmus Lindboe, journalist

Når man nu alligevel står der i teltet og kigger lidt på magasinet Advokaten eller de andre tryksager fra Advokatsamfundet, så sker det, at man kommer i tanke om et problem, som vist egentlig handler om jura.

Således også for manden i det ældre ægtepar, som en fredag i juni står her på havnen i Allinge og kigger på folderne og bladene i Advokatrådets telt.

Parrets husleje på en grund er for nylig blevet sat 3.000 kroner op uden andet forudgående varsel end 14 dage.

- Må man egentlig det, spørger manden, som har koblet sin hverdag med ordet ’advokat’ på diverse bannere i teltet. Og fået den idé at spørge om et godt råd.

Ægteparret bliver inviteret med ind bag i teltet, hvor advokat Lars Lindhard fra Advokatrådet kan tale videre med ægteparret om sagen.

Vi er til Folkemødet i Allinge på Bornholm. Advokatrådets telt er præget af store bannere med Pallas Athene-logoet og på et par borde forrest i teltet ligger en præsentation af trykte materialer fra Advokatsamfundet samt en række reklamegenstande som kuglepenne, chokolade og muleposer, alle med det røde logo på.

Egentlig er advokatvagten først programsat til at begynde klokken fem samme aften, men behovet for et hurtigt juridisk råd lader sig ikke sådan tidsfastsætte. Med to til tre af Advokatrådets medlemmer i teltet, så skulle det også være til at finde en juridisk ekspert.

Værdi for standen
Det er et par år siden, der sidst har været en fungerende advokatvagt på Bornholm. De bornholmske advokater – her er 17 – tager sig i varierende omfang af pro bono arbejde, men ikke længere i en decideret advokatvagt.

Tre af de bornholmske advokater, Christian Dohn, Morten Hartelius og Peter Paldam, har sagt ja til at bemande den Advokatvagt, der afholdes under Folkemødet på Bornholm sammen med tre advokater fra Advokatrådet. Men som det viser sig, er rådgivningen svær at henvise til det tidsrum, der egentlig er annonceret i programmet for Folkemødet. Løbende falder der spørgsmål inden for arbejdsret, familieret og lejeret, som de advokater, der står i Advokatrådets telt, tager sig af.

Advokatvagten er udvalgt som en af Rådets aktiviteter på Folkemødet, fordi det falder ind under én af Advokatsamfundets kerneopgaver: at varetage advokatstandens integritet og anseelse i samfundet.

Samtidig har Advokatrådet med støtte fra Dreyers Fond iværksat et projekt, som skal understøtte landets advokatvagter med bl.a. en fælles hjemmeside.

Advokatvagten på Folkemødet i Allinge har været annonceret i lokale aviser og rundt regnet 50 borgere finder vej til rådgivningen under Folkemødet.

Advokat Kristian Dalsgaard er medlem af Advokatrådet, og selvom hans force egentlig er erhvervsret, bliver han involveret i den advokatvagt, som altså kommer til at strække sig over det meste af den tid, Advokatrådets telt er åbent. Han opsummerer erfaringerne fra Folkemødets advokatvagt således:

- Publikum var glade for at kunne få et hurtigt råd, og nogle fik ’ro i sjælen’, mens andre blev opfordret til at søge yderligere rådgivning – og ikke alene hos advokater. En hurtig screening vedrørende en problemstilling, som optager folk, er vigtig.

Advokatsamfundets advokatvagt på Folkemødet, som fungerede efter samme principper, som dem der drives af advokater en række steder i landet, viser hurtigt, hvor stort et behov der generelt er for en velfungerende retshjælp, mener Kristian Dalsgaard.

- For dem, som nu bør søge yderligere rådgivning hos en kollega, vil nogle uvægerligt ikke være i stand til at forfølge deres retsposition, allerede som følge af, at der ikke er de fornødne økonomiske midler eller en tilstrækkelig retshjælpsordning til rådighed. Dem tænker man også på bagefter og ønsker, at man kunne lave systemet lidt om, siger Kristian Dalsgaard.

Advokatrådet arbejder intensivt med at forbedre den eksisterende retshjælp, men dette arbejde var ikke direkte en del af Advokatrådets officielle program på Folkemødet.

Advokatvagt på Folkemødet
Advokatrådets advokatvagt på Folkemødet blev bemandet af Henrik Høpner, Sysette Vinding Kruse og Pernille Backhausen (alle fra Advokatrådet) samt Christian Dohn, Morten Hartelius og Peter Paldam (alle advokater på Bornholm).

Advokatvagten havde åbent torsdag, fredag og lørdag. I alt besøgte ca. 50 borgere advokatvagten.

Advokatrådet har med støtte fra Dreyers Fond gennemført et projekt, som skal understøtte advokaternes arbejde i advokatvagterne landet over. Der er bl.a. gennemført en række workshops med advokater, der arbejder i advokatvagterne. Input herfra munder ud i en fælles hjemmeside for advokatvagterne. Den skal bl.a. give borgerne en nemmere indgang til advokatvagten samt understøtte advokaternes arbejde med en række værktøjer. Projektet præsenteres nærmere i et kommende nummer af Advokaten samt i Advokatrådets nyhedsbrev.