Advokaten 6 - Leder - Folkets nye platform

Print Print
27-08-2012
”Med Folkemødet på Bornholm er der skabt en ny og uhyre spændende platform, hvor det er muligt at lade befolkningen komme helt tæt på både os som advokater og på dele af det danske retsliv.”
Bornholm.“Jeg ville foreslå et års fængsel , eventuelt betinget - og med konfliktråd knyttet til.” “Det er en grov voldshandling og offeret er jo mærket for livet. Fire års ubetinget.” Der var langt imellem yderpunkterne i seks retspolitikeres umiddelbare votering, efter at de havde overværet tiltaleoplæsningen og anklagemyndighedens og forsvarets afhøringer af såvel voldtægtsmanden som offeret i den straffesag, som Advokatsamfundet havde forberedt til Folkemødet i Allinge i juni. Selve sagen, der blev overværet af mere end hundrede tilhørere, strakte sig over en times tid med et yderst realistisk forløb under myndig ledelse af Henrik Engell Rhod, der er retspræsident på Bornholm. Dertil kom den lokale chefanklager, der varetog opgaven som anklager, og et kompetent forsvar, som vi selv havde medbragt, nemlig advokat Sysette Vinding Kruse. Drejebogen var skrevet tæt over rigtige fortilfælde, og to unge skuespillere afleverede en topengageret og medrivende præstation. Den efterfølgende debat mellem politikerne og publikum blev derfor også intens og af høj kvalitet.
Tidligere samme dag havde et rådsmedlem udfordret justitsministeren, formanden for Dommerforeningen og en fremtrædende politiker til diskussion om den eskalerende brug af undersøgelseskommissioner med det synspunkt, at det ikke klæder retssamfundet - eller retssikkerheden for de involverede – at man betjener sig af en nærmest inkvisitorisk proces, hvor en formand, typisk en landsdommer, efter selv at have stået for undersøgelserne, udarbejder en undersøgelsesrapport med en retlig vurdering af det faktum, som er blevet klarlagt under kommissionsarbejdet.
Samtlige tre dage på Folkemødet havde vi åbnet en advokatvagt, en ’juridisk skadestue’, i vores telt på Allinge havn. Og mere end halvtreds borgere fik en god snak og en mundtlig rådgivning om det juridiske problem, de gik og tumlede med. “Tusind tak – og er det virkelig så nemt og ligetil at få hjælp af en advokat?”
Hvorfor optræder Det danske Advokatsamfund på Folkemødet? Med min indledning håber jeg, at svaret forekommer indlysende. Vi skal, som det er bekendt, ud over at sikre advokaternes uafhængighed, faglighed og ordentlighed, virke til gavn for det danske retssamfund. Det gør vi løbende og på mange måder. Et af de vigtigste midler er vel vores deltagelse i den retspolitiske debat, herunder ikke mindst afgivelsen af høringssvar ved nye lovgivningsmæssige tiltag.
Men med Folkemødet på Bornholm er der skabt en ny og uhyre spændende platform, hvor det er muligt at lade befolkningen komme helt tæt på både os som advokater og på dele af det danske retsliv ved at føre de toneangivende debattører sammen og ved at vise - her som et socialrealistisk, retligt skuespil - præcis, hvordan det rent faktisk udspiller sig i virkelighedens verden.
På de både skarpe og indsigtsfulde spørgsmål og kommentarer, der kom fra tilhørernes side, var det klart, at vi havde haft en heldig hånd med valget af emner og afviklingen. Det er vigtigt for os, at vi synliggør den dybe respekt for retssikkerheden og en ordentlig proces, som alle vi advokater nærer og kæmper for dagligt. Det siger sig selv, at det at være advokat også er et levebrød, en forretning. Men frem for alt skal det gå ordentligt til. Og kan vi bidrage til at forøge ’folkets’ indsigt i og forståelse for retspolitiske og retssikkerhedsmæssige problemstillinger og samtidig give anledning til en direkte dialog med og påvirkning af vores politikere, ja så opfylder vi vores mission.
 
Når Advokatrådet skal evaluere vores deltagelse i Folkemødet 2012, tør jeg godt forudsige resultatet, nemlig at vi bliver blandt deltagerne på Folkemødet 2013. Det er en fremragende lejlighed til at fremlægge og belyse også mere vanskeligt tilgængelige områder i strukturerede debatter. Og så gør det jo heller ikke noget, at vi kan krydre diskussionerne med gode – og i dette tilfælde endda fængslende – eksempler.