Advokaten 5 - Så slipper vi sgu for dem i retten

Print Print
18-06-2012

 Ved at uddele en lille luns arbejde til de førende specialister inden for et område, kan store virksomheder reelt afskære konkurrenterne fra den bedste rådgivning.

Af Lene Rosenmeier, journalist

En førende dansk virksomhed bad en partner i et stort advokatfirma om hjælp til at fortolke en bestemmelse i en kontrakt. Partneren sendte sin fortolkning, men hørte efterfølgende ikke mere fra virksomheden. En måned senere henvendte virksomhedens modpart sig til advokatfirmaet med en sag, der handlede om præcis det samme spørgsmål. Men firmaet var nu afskåret fra at rådgive denne modpart. I et andet tilfælde engagerede en virksomhed fem dygtige advokatkontorer med det resultat, at ingen af dem kunne repræsentere en modpart senere.

Var der tale om rene tilfælde, eller var det bevidst spil fra virksomhedernes side?

Uanset svaret, så opstår problematikken så ofte, at den nu har fundet vej til bemærkningerne til de advokatetiske reglers afsnit om interessekonflikter under overskriften ’Klienters shopping’.

Det fremgår her, at “der findes klientvirksomheder, der ’konsekvent’ kontakter flere – måske alle – specialiserede advokatfirmaer, og i samme omgang mindsker potentielle modparters muligheder for at engagere kvalificeret advokatbistand. Sådanne konstruerede interessekonflikter udgør ifølge Advokatrådet ikke en beskyttelsesværdig interesse. Advokatnævnet forventes at ville medvirke til at hindre, at nogen kan drage fordel af en sådan fremgangsmåde.”

Jørgen Holst, der var formand for arbejdsgruppen for revision af de advokatetiske regler 2010–2011, forklarer om baggrunden for den nye passage om klienters shopping:

- I arbejdsgruppen diskuterede vi, om omfanget af denne form for interessekonflikter var rimeligt. Flere af medlemmerne havde kendskab til virksomheder, der shopper rundt mellem flere advokater i håb om, at de så ikke får de udvalgte firmaer som modparter. Det betyder, at en modpart står uden en dansk advokat, der kan hjælpe ham i sådanne tilfælde. Det er ikke verdens største problem. Men hvis det forekommer, mener vi, at Advokatnævnet bør være fleksibelt i sådanne tilfælde og fortolke begrebet ’fast klientforhold’ mere elastisk, forklarer han.

Advokatrådet konstaterer i bemærkningerne til de advokatetiske regler, at det i nogle tilfælde kan overvejes, om en klient kan ’etablere’ et fast klientforhold til flere advokater samtidigt, og hvilken betydning dette kan få. Rådet overvejer desuden, hvad det betyder, at især større virksomheder jævnligt betjener sig af nogle advokater i relation til særlige opgaver og andre advokater i relation til andre opgaver, f.eks. ud fra faglige hensyn. Dog afstår Rådet fra at byde på, om sådanne samarbejdsformer kan siges at skabe faste klientforhold, men henviser til, at det er vigtigt, at advokatmyndighederne er opmærksomme på klienternes shopping.

Tyndere loyalitetsbånd
Professor ved Københavns Universitet, Mads Bryde Andersen, tidligere advokat, fortæller, at han tit har hørt om klienters shopping. Han mener dog, at en væsentlig årsag til problematikken er, at forholdet mellem advokat og klient har ændret sig væsentligt.

- Vi kan konstatere, at klienterne shopper meget mere rundt mellem advokatkontorerne, end de har gjort tidligere. Det kan bl.a. skyldes, at loyalitetsbåndet mellem en klient og dennes advokat er langt tyndere i dag. Førhen var en advokat i meget højere grad valgt af personlige grunde, og der var et stærkt loyalitetsmæssigt bånd mellem advokaten og klientens nøgleperson, forklarer Mads Bryde Andersen.

Han peger dog også på, at den stigende specialisering spiller ind.

- Førhen var juraen mindre specialiseret end i dag, og advokaten kunne derfor håndtere langt flere typer af sager. I dag er stort set alt specialiseret, så den enkelte advokat ofte må give sagen videre til en anden advokat. Så bliver loyalitetsbåndet tyndere, og tilsvarende bliver klientens interesse i at finde lige præcis den advokat, man skal bruge til lige præcis den enkelte sag større. Det betyder, at klienterne vil kaste sagerne rundt til dem, der nu kan de ting bedst, påpeger Mads Bryde Andersen og nævner, at også den stigende konkurrenceudsættelse af advokatydelser er en tendens, der spiller ind.

- Inden for de sidste 5-10 år er mange klienter gået i udbud med deres sager. Og det indebærer, at de vurderer ud fra helt andre kriterier end tidligere, hvor man typisk tog den advokat, man altid havde brugt.

Formand for bestyrelsen af Danske Virksomhedsjurister, Joachim Brøns, er enig.

- De fleste virksomheder af en vis størrelse bruger i dag flere advokatkontorer. Man er blevet bedre til at vurdere sine samarbejdsrelationer, hvor det før var livslange ægteskaber. Professionaliseringen og specialiseringen både på advokatside og klientside gør, at man godt kan arbejde med flere advokater i forskellige perioder. Og det er den måde, man arbejder på i dag.

Joachim Brøns mener, at problemstillingen med shopping, der udøves bevidst for at udelukke modparter fra kvalificeret rådgivning, er mere teoretisk end reel.

- I Danske Virksomhedsjurister kan vi godt forestille os muligheden, men praktisk set er vi ikke stødt på den. Fra klientside er det noget, vi tager stærkt afstand fra.

Joachim Brøns peger i stedet på andre grunde til, at problematikken kan opstå.

- Man kan ubevidst isolere sine modparter hele vejen rundt, uden at det er tilsigtet, hvis man f.eks. har været utilfreds med den rådgivning, man har fået ét sted og derfor går videre for at få en second opinion et andet sted. Det er nok mere sandsynligt, at det er det, der sker, forklarer han og understreger, at han mener, at advokaterne i langt de fleste tilfælde er gode til selv at filtrere sagerne.

- Refleksionen er på plads, og de fleste er meget opmærksomme på f.eks. at spørge eksisterende klienter, om det er i orden, at de tager en sag for en modpart.

Professor Mads Bryde Andersen mener også, at advokatkontorerne selv kan gøre en indsats for at undgå at udelukke sig selv fra fremtidige klienter.

- De kan i høj grad selv styre, om problematikken opstår. Når de bliver præsenteret for et opdrag, må de sige fra over for klienter, der potentielt skaber for mange interessekonflikter eller så vidt muligt på forhånd forhøre sig om udsigten til, at der kommer flere sager fra den pågældende klient.

Kontroversiel shopping
Magasinet Advokaten har talt med flere kilder, der bekræfter, at de enten selv har oplevet eller kender nogle, der har været ude for klienters shopping med det resultat, at de var udelukket fra at repræsentere en modpart. Det er dog et kontroversielt emne, og advokater ønsker i sagens natur ikke at hænge klienter ud for at have brugt sådanne metoder, hvorfor kilderne ikke medvirker ved navn i denne artikel.